Звіт керівника 2018р.

Звіт
керівника Сумського дошкільного навчального закладу
( ясел – садка) № 17 « Радість» м. Суми , Сумської обл.
перед громадськістю за 2017-2018 навчальний рік
від 31.05.2018р.

1.Загальна характеристика.
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №17 « Радість» м. Суми, Сумської обл. розпочав функціонування у 1990 році. Діяльність дошкільного закладу регламентується Конституцією України , Законом України «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного закладу затвердженим рішенням Сумської міської ради від 13 січня 2005р. Працює заклад за Базовим компонентом та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля».
Групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:
2 музичні зали
2 спортивні зали
кабінет логопеда
кабінет психолога
методичний кабінет
сольова кімната
басейн
прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
2 спортивні майданчики
– дитячі городи
2.Склад вихованців
У 2017 -2018 навчальному році в дошкільному закладі функціонувало 14 груп:
2 групи для дітей віком до 3-х років, 12 груп для дітей від 3 до 6 (7) років, з них 3 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення.
Цього року заклад відвідувало всередньому 349 дитини
Раннього віку – 58
Дошкільного віку – 291
випускається до школи – 95 дітей
за звітній період в дошкільний заклад прийнято – 158 дітей
Контингент батьків переважно соціально благополучний, переважають діти з сімей робітників, приватних підприємців , службовців, не працюючих
3. Кадрове забезпечення
Навчальний процес в дошкільному закладі забезпечують 73 працівників:
26 осіб – молодшого обслуговуючого персоналу, 1- заступник завідувача господарства , 2 – сестри медичні старші , 2 – бухгалтера, 1 – шеф – кухар, 3 – кухарі, 1 – комірник
32 педагоги, в тому числі:
вихователь – методист, 3 учителя – логопеда, практичний психолог, 2 інструктора з фізичної культури, 3 музичних керівника, 24 вихователя. З них 29 мають повну вищу освіту, 5 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:
Вища атестаційна категорія – 5 – осіб –13 %
Перша атестаційна категорія – 5осіб – 13 %
Друга атестаційна категорія – 7 осіб – 18%
Не атестовано ( молоді спеціалісти ) – 13 осіб – 43%
Тарифний разряд – 3 особи – 8%
Звання вихователь – методист – 1 особа – 2%
Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогів ДНЗ.
Адміністрація створює оптимальні умови для постійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного : у поточному році проатестовано 8 педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 11 осіб.
Станом на 31 травня 2018 року у закладі є вакансія прибиральниці службових приміщень, вихователя.
За звітній період в дошкільний заклад було прийнято 6 вихователів, діловод, інструктор з фізичної культури, бухгалтер . Звільнено 10 людей з них: 2 помічника вихователя для дітей віком від 3-х років, прибиральниця службових приміщень, 5 вихователів, діловод, інструктор з фізкультури, бухгалтер. Причини звільнення: власне бажання, перехід на інше місце роботи, зміна місця проживання.
4.Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ
Колектив дошкільного навчального у 2017-2018 навчальному році втілював в роботу такі пріоритетні завдання
Забезпечення збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дошкільників шляхом формування життєво компетентної особистості.
Сприяння вихованню у дітей почуття національної гідності реалізуючи індивідуальні творчі потреби кожної дитини в співпраці з родинами вихованців.
Створити умови для ефективної взаємодії та наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи НУШ шляхом формування гармонійно розвиненої особистості дитини.
Пріоритетні завдання на 2018-2019 навчальний рік:
– Продовжувати роботу по сприянню патріотичному вихованню дітей
– Створити умови для забезпечення та зміцнення здоров’я дошкільників шляхом формування життєво компетентної особистості.
– Сприяти формуванню у дітей почуття національної свідомості через ознайомлення їх с традиціями українського народу.
– Забезпечити формування гармонійно розвинутої особистості дитини через взаємодію закладу дошкільної освіти , початкової школи та батьків.
Пріоритетним напрямком роботи також залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я .
На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно- гігієнічних вимог до умолов та режиму виховання дітей.
Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створено задовільні умови : сольова кімната, 2 спортивні зали, 2 спортивні майданчики з обладнаними на них доріжками здоров’я, в кожній групі створений спортивний куточок, працює басейн.
Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньому процесі дозволило покращити стан здоров’я вихованців, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.
5. Аналіз стану захворюваності дітей
У 2016 – 2017 н. р –1 дитиною по хворобі було пропущено 2.8 днів, а в 2017 – 2018 н. р. – 2,2 дні
По групам здоров’я розподіл проведено таким чином
І група здоров’я – 248 дітей (71%)
ІІ група здоров’я – 94 дитини (27%)
ІІІ група здоров’я – 7 дітей (2%)
По фізкультурних групах розподіл проведено таким чином:
Загальна група здоров’я – 334 дитини (95.7%)
Підготовча група – 14 дітей (4%)
Спеціальна група –1 дитини (0.3 %)
На диспансерному обліку перебуває 57 дитини., часто хворіючих –9 дітей.
Серед загальної кількості дітей закладу 84% становлять здорові діти, 16% – діти з виявленими патологіями.
6. Якість реалізації освітніх програм
Для ефективного розв’язання проблем навчання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують в роботу сучасні методики.
В 2017 – 2018 навчальному році в другу половину дня велась робота гуртків:
«Музикотерапії»
«Грація»
Фольклорний
Театральний
Секція з вільної боротьби

З метою вивчення стану готовності дітей до навчання в школі практичним психологом було обстежено 99 дітей старших груп
Функціональну готовність до школи показали 98 дітей, 1 дитина не готова до школи у зв’язку з низьким рівнем зрілості психосоціальної зрілості та розвитку пізнавальних процесів.
7. Управлінська діяльність
Безпосереднє керівництво закладом протягом 12 років здійснює завідувач Батарчук Аліна Володимирівна, яка має кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії.
З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми роботи:
– батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп
– профспілковий комітет
– педагогічна рада
– загальні збори батьків та трудового колективу
– комісія охорони праці
– пожежно – технічна комісія
Управлінські рішення та дії завідувача поточного року були спрямовані здебільше на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань:
– організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі
– організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.
– колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому зусиллями педагогів було створено Інтернет сайт закладу, сторінка на Фейсбуці.
– організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Усі звернення зареєстровані в Книзі прийому громадян, опрацьовані, на них надані відповіді в усній чи письмовій формі у визначений законодавством термін. Найчастіше звернення надходили з питання влаштування дітей в дошкільний заклад – 86; з питання проведення щеплень -3; працевлаштування – 5; організації харчування – 12, надання довідок про підтвердження стажу роботи -2, про пільги на харчування -20. Питання роботи зі звернення громадян знаходяться на постійному контролі завідувача і є пріоритетними в діяльності дошкільного закладу. Щоквартально аналіз звернень громадян виноситься на нараду при завідувачу та кожні пів року аналізується в підсумковому наказі ( наказ від 05.07.2017 №53 «Про стан роботи зі звернення громадян за підсумками І півріччя 2017 року», від 21.12.2017 року № 119 «Про стан роботи зі звернення громадян за підсумками ІІ півріччя 2017 року»).
– організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління закладом. У продовж року всі педагогічні працівники отримали щорічну грошову винагороду, кращі працівники були відзначені грамотами управління освіти і науки Сумської міської ради, одноразовими преміями.
– організація роботи з батьками з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через загальні батьківські збори, збори батьківського комітету, батьківські конференції.
8. Організація роботи з сім’ями вихованців
Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона розрахована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні проблеми батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Педагогічний колектив організовує для цього різні активні форми співпраці:
Батьківські збори
Індивідуальні консультації спеціалістів
Виготовлення саморобок разом з дітьми
Майстер-класи для батьків
В контексті виконання завдань у 2017 – 2018 навчальному році було започатковано проведення музичного фестивалю, позитивний відгук отримали музичний фестиваль «Пісня моєї родини», театральний фестиваль «Різдвяна зірка», кінофестиваль «Наша група найкраща», патріотичний флешмоб «Вишиванка моєї матусі». Діти проявили справжню акторську майстерність, збагатили словник, отримали позитивні емоції та впевненість у своїх творчих здібностях.
Проведені спільні виставки «Писанкове диво», «Вишиванка- символ моєї родини», «Ялинкові прикраси виготовлені власноруч», «Новорічні фантазії», «Писанкові дива», заходи та розваги «Конкурс родинної пісні», драматизація казки «Під грибком», «Різдвяні вертепи», батьки стали учасниками майстер – класів «Родинний оберіг», «Лялька-трав’янка», «Великодня писанка»,також батьки були залучені до спільних з дітьми трудових десантів, організованих з метою покращення умов перебування дітей в дошкільному закладі..
До дня вишиванки було організоване свято де мами з дітьми приймали участь в дефіле вишиванок.
День відкритих дверей
9. Соціальна активність дошкільного закладу
Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.
Упродовж 2017 -2018 навчального року педагогічний колектив брав участь:
У освітньому проекті «День природолюба » та посіли перше місце
Матеріали вихователя Шкіль Л.М. відзначені в номінації «Дидактичні матеріали» міського етапу обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних закладів у 2018 році та запропоновані на обласний тур.
Міському конкурсі на літнє оздоровлення посіли 3 місце
На першому (міському) етапі всеукраїнського огляді – конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах дошкільної освіти посіли друге місце.
10. Організація харчування у ДНЗ
Організація харчування дітей ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. № 298/ 227
У ДНЗ працює досвідчений медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати : за звітній період за результатами перевірок СЕС, прокуратури, захисту справ споживачів, ветеринарної служби, комісії управління освіти і науки Сумської міської ради порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.
Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування та зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технології приготування страв , правил особистої гігієни.
У закладі харчуються діти пільгових категорій а саме:
– діти з малозабезпечених сімей – 18 дітей
– діти з багатодітних родин – 12 дітей
-діти батьки яких брали участь в АТО – 24 дитини
– діти інваліди – 2
11. Система роботи щодо соціального захисту дитини
Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 17 « Радість» є державним закладом, в якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини. В своїй діяльності заклад регламентується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства».
Для ведення цієї роботи в закладі наказом завідувача затверджується громадський інспектор. Щорічно інспектор веде облік дітей пільгових категорій та звітує про роботу яка проводилась з цими сім’ями.
В дошкільному закладі створено банк даних дітей , які підлягають охопленню соціально – педагогічним патронатом.
12. Робота зі зміцнення матеріально – технічної бази
Дошкільний заклад є комунальною установою, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.
Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою.
На 2017 рік для функціонування дошкільного закладу було виділено з місцевого бюджету 6.886.736 з них:
– оплата праці -3.623.410
– предмети, матеріали -148.855
– медикаменти – 2.184
– продукти харчування 436.671
– оплата послуг(крім комунальних)-64.619
– оплата комунальних послуг-1.094.133
– також було витрачено 225. 000 для капітального ремонту туалетних кімнат 1 стояка
Пофарбовані та відремонтовані ігрові та фізкультурні майданчики
Влітку 2017 року проведений поточний ремонт дошкільного закладу.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>