Стаття 30

закону України про дошкільну освіту

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

Прозорість

Інформація та документи ДНЗ №17 відкритого доступу

 

1.Статут закладу освіти

2.Ліцензія на провадження освітньої діяльності:  Розпорядження Голови Сумської обласної державної адміністрації  від 11.04.2018 №  235-ОД “Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти”

3.Структура та органи управління закладу освіти   

4.Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5.Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх          компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою        

6.Територія обслуговування 

7.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що отримують освіту в          закладі  освіти

8.Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова відповідно до ст.7 Закону України “Про освіту”.

9.Наявність вакантних посад 

10.Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно  ліцензійних умов)

11.Заклад освіти гуртожитків не має.

12.Результати моніторингу якості освіти  

13.Річний звіт про діяльність закладу освіти  

14.Правила прийому до закладу освіти  

15.Здобувачів освіти з особливими потребами в закладі не має. У закладі освіти не забезпечено безперешкодний доступ для дітей з особливими освітніми потребами.Заклад освіти працює над створенням умов доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

16.Розмір плати за навчання здобувачів освіти. Згідно зі ст.53 Конститцуції України, ст 3,4 Закону України “Про освіту”, ст. 2,3,28 Закону України “Про дошкільну освіту” держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної та початкової освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

 17.Додаткові освітні послуги заклад освіти не надає

 18.Правила поведінки здобувача освіти