Праця розвиває всебічно

Праця є джерелом і важливою передумовою фізичного та соціально-психічного розвитку особистості. Впродовж усієї історії людства праця була засобом формування в особистості кращих якостей.Українська народна педагогіка відводила праці головну роль у процесі створення...