Про організацію методичної роботи

СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40024, факс (0542) 32-67-73; тел. 32-78-05;

E-mail: osvita@meria.sumy.ua

 

НАКАЗ

 22.06.2017 № 599

 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів міста в 2017-2018 навчальному році

 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

НАКАЗУЮ:

 

 1. Пріоритетними напрямами освітньої діяльності ДНЗ вважати:

– забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, їх адаптації до змінених умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

– актуалізацію питань безпеки життєдіяльності дошкільників;

– національно-патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

– забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» щодо гармонійного розвитку особистості дитини.

 1. Затвердити міський методичний актив з питань дошкільної освіти у складі:

Адаменко Г.І. ‑ методист ІМЦ, керівник методичного активу;

Якименко Н.І. – завідувач ДНЗ № 14;

Слюсар А.С. – завідувач ДНЗ № 13;

Волошина С.О. – вихователь-методист ДНЗ № 10;

Лєгарєва О.Л. – вихователь-методист НВК № 11;

Артюх Т.Д. – вихователь-методист ДНЗ № 31.

 1. Визначити дошкільні навчальні заклади № 14, 16 базовими з проблеми «Реалізація Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти».
 2. Методисту Інформаційно-методичного центру:

4.1. Здійснювати методичний супровід діяльності педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів на вирішення методичної проблеми «Створення сприятливих умов для формування гармонійно розвиненої особистості відповідно до освітньої реформи «Нова українська школа»».

4.2. Зміст та завдання методичної роботи спрямувати на:

– зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

– поліпшення якості дошкільної освіти шляхом розробки механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

– модернізацію системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

4.3. Забезпечити ефективну роботу міських методичних структурних підрозділів (додаток 1):

 

з/п

Форми методичної роботи Керівник Термін проведення
1. Методичні об’єднання:

– вихователів груп раннього віку;

 

 

 

– вихователів груп молодшого та середнього дошкільного віку;

 

– вихователів груп старшого дошкільного віку;

 

– музичних керівників;

 

 

 

– інструкторів із фізичної культури та плавкерівників;

 

 

– вихователів-методистів.

 

Адаменко Г.І.,

Лєгарєва О.Л

 

 

Адаменко Г.І.,

Артюх Т.Д.

 

Адаменко Г.І.,

Волошина С.В.

 

Адаменко Г.І.,

Ігнатенко М.О.,

Борисенко І.Г.

 

Адаменко Г.І.,

Лемешенко Н.Г.

 

 

Адаменко Г.І.

Згідно з графіком та планом роботи
2. Творчі групи з проблем:

– «Формування духовності та патріотизму в дітей дошкільного віку»;

– «Здійснення внутрішнього контролю в ДНЗ».

 

Адаменко Г.І.,

Кривонос Л.В.

Згідно з графіком та планом роботи
3. Семінари-практикуми для керівників зображувальної діяльності. Адаменко Г.І. Згідно з графіком та планом роботи
4. Проблемні семінари для завідуючих дошкільними навчальними закладами. Адаменко Г.І. Згідно з графіком та планом роботи
5. Семінари, семінари-практикуми для учителів-логопедів, вихователів логопедичних груп ДНЗ;

 

Стахова Л.Л.,

Кравцова І.В.

.

Згідно з графіком та планом роботи
6. Психолого-педагогічні тренінги для вихователів старших груп ДНЗ. Адаменко Г.І.,

практичні психологи ІМЦ

Згідно з графіком та планом роботи
7. Школи професійної майстерності:

 

– молодого керівника;

 

 

– молодого вихователя-методиста;

 

 

– молодого вихователя;

 

 

– молодого музичного керівника.

 

 

Феденко О.О.,

Адаменко Г.І.

 

Адаменко Г.І.,

Коваленко Г.М.

 

Адаменко Г.І.,

Коваленко С.В.,

Космач І.О.

Адаменко Г.І.,

Борисенко І.Г.,

Ігнатенко М.О.

Згідно з графіком та планом роботи
8. Школа передового педагогічного досвіду. Адаменко Г.І. Згідно з планом роботи

 

4.4. Провести міські  тематичні заходи згідно з графіком (додаток 2).

4.5. З метою обміну досвідом роботи  провести протягом навчального року співбесіди з керівниками та творчі звіти вихователів-методистів ДНЗ.

4.6. Надавати кваліфіковану допомогу керівникам навчальних закладів з питань атестації педагогічних працівників, проводити творчі звіти педагогів, які будуть атестуватися в 2018 році на присвоєння або підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

4.7. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних категорій (згідно із заявками).

4.8. Інформувати педагогів про нові досягнення психолого-педагогічної науки, передової педагогічної практики, нові технології навчання та управління. Здійснювати огляди новинок педагогічної та методичної літератури, моніторингові дослідження навчально-виховного процесу ДНЗ через Інтернет-сайт.

4.9. Проводити індивідуальні, групові консультації, дні відкритих дверей для педагогів, батьків ДНЗ та продовжити роботу консультативних пунктів.

 1. Завідувачам дошкільних навчальних закладів:

5.1. Проектувати діяльність закладу з урахуванням пріоритетних напрямів освітньої діяльності ДНЗ у 2017 – 2018 навчальному році.

5.2. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи, спрямовувати її на надання педагогу дієвої допомоги.

5.3. Дотримуватися гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах.

5.4. Створити безпечне комфортне середовище для збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства відповідно до наказу МОН України від 24.03 2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».

5.5. Забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей.

5.6. Проводити дослідження, спрямовані на забезпечення розвитку дитини, подальше становлення її особистості.

5.7. Дотримуватись етики взаємин дітей, педагогів і батьків, налагоджувати позитивну взаємодію між ними.

5.8. Сприяти участі педагогів ДНЗ у міських, обласних та всеукраїнських методичних заходах.

5.9. Ураховувати результативність атестації працівників, участь у конкурсах, виставках, семінарах для заохочення росту педагогічної майстерності й результативності праці педагогів.

5.10. Про виконання означеного наказу інформувати ІМЦ до
25.05.2018 року.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Інформаційно-методичного центру Плахотнікову Г.Д.

Начальник управління освіти і науки   А.М.Данильченко    Адаменко 65-88-92

 Додаток 1

до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 22.06.2017  № 599

 

Проблемні семінари для завідуючих

дошкільних установ та директорів комплексів

 

 1. Керівництво методичною та психологічними службами в удосконаленні взаємодії дошкільного закладу з родиною.

Листопад 2017 року, ДНЗ № 6

 1. Модернізація традиційних та впровадження інноваційних високоефективних форм та методів роботи                                              Квітень 2018 року,

ДНЗ № 12

 1. Співбесіда з керівниками ДНЗ і НВК за підсумками навчального року.

Травень 2018 року,

управління освіти і науки

 

Наради завідуючих дошкільними

навчальними закладами з поточних питань

(щомісячно, за окремим планом)

 

Методичні об’єднання вихователів-методистів дошкільних установ

 

 1. 1. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільному навчальному закладі.

Листопад  2017 року,

ДНЗ № 15

 1. Консолідація всіх сторін у напрямі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, як умови комплексного підходу до організації методичної роботи в дошкільних навчальних закладах.

 

Березень 2018 року,

ДНЗ № 23

 1. Творчі звіти вихователів-методистів за підсумками навчального року.

Червень 2018 року,

ІМЦ

Семінари-практикуми для спеціалістів

 

 1. Керівників зображувальної діяльності:

«Навчання дітей дошкільного віку декоративно-зображувальній діяльності за мотивами українських народних промислів». Майстер – клас «Краса і мудрість народної іграшки».

Лютий 2018 року,

ДНЗ № 28

 1. Вихователів старших груп ДНЗ:

«Попередження насильства, жорстокості у сім’ї та дитячому колективі», «Пізнай себе – пізнаєш світ».

Грудень 2017 року,

ІМЦ

 

Методичні об’єднання музичних керівників

дошкільних навчальних закладів

 

 1. Вплив музикотерапії на розвиток емоційної сфери дитини дошкільного віку. Удосконалення акторської майстерності педагогів (педагогічна лабораторія).

Листопад 2017 року,

ДНЗ № 1

 1. Розвиток вокальних здібностей дошкільників засобами пісенної творчості.

Лютий 2018 року,

ДНЗ № 36

 1. Фестиваль «Земля – наш спільний дім».

Квітень – травень            2018 року

 

Методичні об’єднання інструкторів фізичної культури та плавкерівників ДНЗ

 

 1. Системний підхід до зміцнення здоров’я та формування ціннісного ставлення до нього в дітей дошкільного віку.

Грудень 2017 року,

ДНЗ № 10

 1. Спортивні ігри та вправи – ефективний засіб фізичного виховання дошкільників.

Квітень 2018 року,

ДНЗ № 21

 

 

 Семінари, семінари – практикуми учителів-логопедів ДНЗ

 

 1. Формування елементів грамоти в дітей з порушенням мовлення.

Грудень 2017 року,

НВК № 42

 

 1. 2. Комплексний підхід у подоланні мовленнєвих порушень дітей дошкільного віку в ДНЗ.

Лютий  2017 року,

НВК № 11

 

 

 1. Корекція порушень мовлення у дітей з мінімальними розладами інтелектуального розвитку.

Квітень 2017 року,

ДНЗ № 17

 

Методичні об’єднання вихователів груп раннього віку

 

 1. Творче використання технології М. Монтессорі – скарбниці в роботі з дітьми раннього віку. Розвивальне середовище.

Листопад 2017 року,

НВК «Просперітас»

 1. Розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного віку  з використанням інноваційних технологій. Презентація власного досвіду вихователя із застосуванням сучасних технологій.

Березень 2018 року,

ДНЗ № 25

 

Методичні об’єднання  вихователів груп молодшого та середнього віку

 

 1. Використання різних видів театру в роботі з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку.

Листопад 2017 року,

ДНЗ № 33

 1. Забезпечення інтелектуально-мовленнєвого розвитку дошкільників з використанням коректурних таблиць.

Березень 2018 року,

ДНЗ № 8

 

Методичні об’єднання вихователів груп старшого дошкільного віку

 

 1. Формування соціально–комунікативної компетенції дітей дошкільного віку засобами національно – патріотичного виховання.

 

Листопад 2017 року,

ДНЗ  № 17

 1. Формування соціальної компетентності дитини в контексті наступності дошкільної та початкової освіти.

Березень 2018 року,

НВК № 37

Консультативний пункт

 

 1. Використання інноваційних та інформаційно – комунікативних технологій з дітьми з особливими потребами.

Січень 2018 року,

НВК № 34

 

Додаток 2

до наказу управління освіти і науки

Сумської міської ради

від 22.06.2017  № 599

 

Графік

проведення міських тематичних заходів

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
Конкурс-виставка:

«Освіта міста на шляху оновлення -2017»

«Місто моє»

 

Серпень 2017 року

 

Вересень 2017 року

Управління освіти і науки Сумської міської ради, ІМЦ, ДНЗ
Науково практична конференція  для педагогів дошкільної та початкової освіти «Роль гри в розвитку особистості дитини дошкільного віку» Січень 2018 року Управління освіти і науки Сумської міської ради, ІМЦ, ДНЗ, ЗНЗ
Конкурс «Гармонія руху» Жовтень 2017 року Управління освіти і науки Сумської міської ради, ІМЦ, ДНЗ
Конкурс на кращий

Інтернет – сайт ДНЗ

Січень 2018 року Управління освіти і науки Сумської міської ради, ІМЦ, ДНЗ
Огляд-конкурс на кращу

методичну розробку

Лютий-березень 2018 року Управління освіти і науки Сумської міської ради, ІМЦ, ДНЗ
Тиждень безпеки життєдіяльності дітей Травень 2018 року Управління освіти і науки Сумської міської ради, ІМЦ, ДНЗ
Фестиваль дитячої творчості вихованців ДНЗ «Земля – наш спільний дім» Травень 2018 року Управління освіти і науки Сумської міської ради, ІМЦ, ДНЗ
Конкурс на кращу організацію оздоровлення влітку в ДНЗ Червень-серпень 2018 року Управління освіти і науки Сумської міської ради, ІМЦ, ДНЗ

 

завантажити .doc