ДНЗ №17 “Радість”

Про заклад

Управління освіти і науки Сумської міської ради
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 “Радість” м. Суми Сумської області

1. Загальні відомості про заклад

Адреса: 40035, м.Суми, пр-т М.Лушпи, 37; телефон (0542) 32-14-87, e-mail DNZ17radost@gmail.com

 

Дата створення закладу, його особливості:

Дата створення установи – 1990 рік. Мова освітнього процесу – українська. В дошкільному закладі отримують дошкільну освіту представники 7 національностей.
У 2022 – 2023 навчальному році в 14 групах виховується 246 дітей, з них 3 групи для дітей раннього віку де виховується 45 дітей, та 11 груп для дітей дошкільного віку де виховується 201 дитина. В ЗДО також працюють спеціальні групи  – 38 дітей. З дітьми працює 32 педагогів. Серед них спеціалістів вищої категорії – 5, спеціалістів І категорії – 6, спеціалістів ІІ категорії – 12, звання вихователь-методист – 1, звання старший вихователь – 1.
Педагоги дошкільного навчального закладу впроваджують інноваційні педагогічні технології, здійснюють компетентнісний підхід до формування змісту та організації освітнього процесу.
В ДНЗ створена належна матеріально-технічна база, яка відповідає сучасним вимогам. Працює 2 спортивні зали, басейн, 2 музичних зали, 2 спортивні майданчики. В дошкільному закладі для забезпечення активного рухового режиму обладнано 12 ігрових майданчиків з відповідним обладнанням. В дошкільному закладі з вихованцями працює практичний психолог. Свої творчі здібності та уподобання дошкільнята розвивають у гуртках естетичного спрямування: “Гармонія” (музична терапія), “Веселі музики” (гра на дитячих інструментах), “Джерельце” (етнографічний гурток), “Фантазія” (хореографічний гурток).

Форма власності:

Заклад знаходиться в комунальній власності Сумської міської ради.

Освітні програми:

 • Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”

Основні  напрямки діяльності:

 • Приорітетним напрямком діяльності Сумського дошкільного навчального закладу №17 «Радість» є фізкультурно-оздоровча робота.
 • На виконання  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення  Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, листа МОН України від 07.07.2021 № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік», виходячи з аналізу роботи дошкільного навчального закладу за 2021/2022 н. р., ураховуючи підсумки освітньої роботи за минулий навчальний рік, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовує свою діяльність у 2022/2023 навчальному році на вирішення наступних завдань:

  1. Інтегрувати в освітній процес сучасні здоров’яутворювальні технології та народні оздоровчі традиції, які сприяють формуванню здоров’язбережувальної компетентності .
  2. Продовжити освітню роботу, яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти .
  3. Продовжити взаємодію закладу дошкільної освіти з родинами дітей як учасниками освітнього процесу з метою розбудови системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.
  4. Сприяти вихованню у дітей почуття національної гідності шляхом ознайомлення їх з традиціями українських етнографічних свят.

2. Основні показники результативності діяльності

Дошкільний навчальний заклад співпрацює з вищими навчальними закладами міста та ССШ№29. Педагоги дошкільного навчального закладу неодноразово друкували матеріали з досвіду роботи в всеукраїнських та регіональних педагогічних виданнях. За висновками психолого-педагогічного консиліуму випускники ДНЗ готові до навчання в школі.
В закладі немає спеціальних пристосування для навчання осіб з особливими освітніми потребами.