ДНЗ №17 “Радість”

Про заклад

Управління освіти і науки Сумської міської ради
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 “Радість” м. Суми Сумської області

1. Загальні відомості про заклад

Адреса: 40035, м.Суми, пр-т М.Лушпи, 37; телефон (0542) 32-14-87, e-mail DNZ17radost@gmail.com

 

Дата створення закладу, його особливості:

Дата створення установи – 1990 рік. Мова освітнього процесу – українська. В дошкільному закладі отримують дошкільну освіту представники 7 національностей.
У 2022 – 2023 навчальному році в 14 групах виховується 246 дітей, з них 3 групи для дітей раннього віку де виховується 45 дітей, та 11 груп для дітей дошкільного віку де виховується 201 дитина. В ЗДО також працюють спеціальні групи  – 38 дітей. З дітьми працює 32 педагогів. Серед них спеціалістів вищої категорії – 5, спеціалістів І категорії – 6, спеціалістів ІІ категорії – 12, звання вихователь-методист – 1, звання старший вихователь – 1.
Педагоги дошкільного навчального закладу впроваджують інноваційні педагогічні технології, здійснюють компетентнісний підхід до формування змісту та організації освітнього процесу.
В ДНЗ створена належна матеріально-технічна база, яка відповідає сучасним вимогам. Працює 2 спортивні зали, басейн, 2 музичних зали, 2 спортивні майданчики. В дошкільному закладі для забезпечення активного рухового режиму обладнано 12 ігрових майданчиків з відповідним обладнанням. В дошкільному закладі з вихованцями працює практичний психолог. Свої творчі здібності та уподобання дошкільнята розвивають у гуртках естетичного спрямування: “Гармонія” (музична терапія), “Веселі музики” (гра на дитячих інструментах), “Джерельце” (етнографічний гурток), “Фантазія” (хореографічний гурток).

Мовою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є державна мова відповідно до ст.7 Закону України “Про освіту”

Розмір плати за навчання здобувачів освіти. Згідно зі ст.53 Конституції України, ст.3,4 Закону України “Про освіту”, ст.2,3,28 Закону України “Про дошкільну освіту” держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Здобувачів освіти з особливими потребами в закладі не має. В закладі освіти не забезпечено безперешкодний доступ для дітей з особливими освітніми потребами. Заклад дошкільної освіти працює над створенням умов доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Перелік додатковмих освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати. Додаткових освітніх послуг заклад не надає.

Форма власності:

Заклад знаходиться в комунальній власності Сумської міської ради.

Освітні програми:

 • Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”

Основні  напрямки діяльності:

 • Приорітетним напрямком діяльності Сумського дошкільного навчального закладу №17 «Радість» є фізкультурно-оздоровча робота.
 • На виконання  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення  Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, листа МОН України від 07.07.2021 № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік», виходячи з аналізу роботи дошкільного навчального закладу за 2021/2022 н. р., ураховуючи підсумки освітньої роботи за минулий навчальний рік, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовує свою діяльність у 2022/2023 навчальному році на вирішення наступних завдань:

  1. Інтегрувати в освітній процес сучасні здоров’яутворювальні технології та народні оздоровчі традиції, які сприяють формуванню здоров’язбережувальної компетентності .
  2. Продовжити освітню роботу, яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти .
  3. Продовжити взаємодію закладу дошкільної освіти з родинами дітей як учасниками освітнього процесу з метою розбудови системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.
  4. Сприяти вихованню у дітей почуття національної гідності шляхом ознайомлення їх з традиціями українських етнографічних свят.

2. Основні показники результативності діяльності

Дошкільний навчальний заклад співпрацює з вищими навчальними закладами міста та ССШ№29. Педагоги дошкільного навчального закладу неодноразово друкували матеріали з досвіду роботи в всеукраїнських та регіональних педагогічних виданнях. За висновками психолого-педагогічного консиліуму випускники ДНЗ готові до навчання в школі.
В закладі немає спеціальних пристосування для навчання осіб з особливими освітніми потребами.