Річний план 21-22 рік

[vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач  ДНЗ (ясла-садок) № 17 «Радість»
_______________ А. В. Батарчук
31.08.2021 року

СХВАЛЕНО

протокол педагогічної ради
Сумського ДНЗ №17 «Радість»
від 31.08.2021 року №1

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ПЛАН РОБОТИ

Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 17 «Радість»
м.Суми, Сумської області
на 2021/2022 навчальний рік

[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjJtZW51JTIyJTNFJTNDJTJGYSUzRQ==[/vc_raw_html][vc_column_text]

 1. Аналіз діяльності ЗДО за 2020/2021 н.р. з визначенням річних завдань на 2021/2022 н.р.
  БЛОК І
  БЛОК ІІ
  БЛОК ІІІ
  БЛОК ІV
  БЛОК V
  БЛОК VІ
 2. Структура колегіального управління.
  2.1. Загальні збори (конференції) колективу, виробнича нарада, адміністративна нарада
  2.2. Педагогічна рада
  2.3. Атестаційна комісія
  2.4. Консиліуми
  2.5. Комісії з харчування, охорони праці, цивільного захисту, організації та проведення експертизи цінності документів
 3. Методична робота з кадрами.
  3.1. Підвищення професійної компетентності
  3.2. Розвиток професійної творчості
  3.3. Самоосвіта
  3.4. Підвищення кваліфікації (заходи з атестації, курси, участь у методичних заходах різного рівня)
  3.5. Моніторинг якості освіти (розвиток компетентностей дітей, професійних компетентностей педагогів)
 4. Діяльність методичного кабінету
 5. Адміністративно-господарська діяльність
  5.1. Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов
  5.2. Інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності тощо
  5.3. Санітарно-просвітницька робота (гігієнічне навчання/виховання)
 6. Організаційно-педагогічна діяльність
  6.1. Взаємодія з батьками, органом батьківського самоврядування
  6.2. Співпраця зі школою, іншими установами та організаціями
  6.3. Спільні заходи фізкультурно-оздоровчого, художньо- естетичного циклів тощо
 7. Внутрішня система оцінювання якості діяльності (контрольна функція управління)
  7.1. Вивчення стану організації освітнього процесу
  7.2. Вивчення питань функціонування
 8. ДОДАТКИ
  8.1 План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу
  8.2 Плани-циклограми внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування: охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організаціяхарчування
  8.3 План заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності
  8.4 План заходів з охорони дитинства
  8.5 План спільної роботи ЗДО № 17 «Радість» та ССШ № 29 ( на основі Угоди про співпрацю)
  8.6. Медична робота.
  8.7. План музичних розваг на 2021-2022 н.р.
  8.8. План спортивних розваг на 2021-2022 н.р.
  8.9 План роботи на 2021-2022 н.р. вчителів-логопедів
  8.10. Витяг з плану роботи на 2021-2022 н.р практичного психолога Супрун С.М.

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Розділ І
Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу
за 2020/2021 навчальний рік та завдання на 2021/2022 н.р.

[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGYSUzRQ==[/vc_raw_html][vc_column_text]БЛОК І.тип закладу, характеристика груп, кількість дітей у них; якісна характеристика педагогічного колективу; освітні програми, якими керуються педагоги, орієнтовний розподіл навчального навантаження на тиждень за віковими групами.

Дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим рівнем у системі освіти, стартовою платформою особистісного розвитку дитини. Створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, забезпечення ціннісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, світу є метою оновленої дошкільної освіти.

Зміни, що відбуваються в дошкільній освіті, у зв’язку з реформою освітньої галузі, оновленням Базового компонента дошкільної освіти – Державного Стандарту, знаходять відображення та регулюються відповідними законодавчими документами: Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення «Про дошкільний навчальний заклад» та обрані освітні програми, Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), лист МОН України від 07.07.2021 № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік», інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти». З метою забезпечення надання якісної освіти, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості в закладі були розроблені: освітня програма, Положення про академічну доброчесність, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти, в яких визначені основні тенденції розвитку закладу дошкільної освіти, розкривають організаційно-змістові характеристики оновлення дошкільної освіти на сучасному етапі, наявні проблеми та шляхи їх розв’язання.

Пріоритетний напрям діяльності закладу – фізкультурно-оздоровчий, STREAM-освіта. Під час освітньої діяльності в нашому закладі реалізується природня потреба дитини у руховій активності, що забезпечує оптимальний рівень фізичної працездатності, засвоєння і використання елементарних знань у галузі фізичної культури, сформованість умінь і навичок для вирішення рухових завдань у різних життєвих ситуаціях. Завдання STREAM-освіти, які реалізуються в закладі сприяють формуванню творчих та технічних здібностей, продуктивного та критичного мислення дошкільників.

Садочок має власну емблему, гімн, прапор та вебсайт.

Засновником дошкільного закладу є Сумська міська рада, а уповноваженим органом – управління освіти науки Сумської міської ради.

У 2020/2021 навчальному році заклад дошкільної освіти відвідувало 286 дітей. У закладі функціонувало 14 груп:
2 групи раннього віку, 3 групи молодшого дошкільного віку, 4 групи середнього дошкільного (1 група компенсуючого типу для дітей з порушеннями мовлення ) віку, 5 груп старшого дошкільного віку (2 групи компенсуючого типу для дітей з порушеннями мовлення).

Враховуючи запити батьків за 10,5 – годинним режимом працювали 13 груп, за 12-годинним режимом – 1 група.

Для забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та їх доцільним розподілом завідувач Батарчук А.В. здійснює формування педагогічного колективу на підставі існуючих кваліфікаційних вимог: вищої педагогічної освіти та професійних якостей. Заклад стовідсотково забезпечений педагогічними кадрами.

Кількісний склад працівників закладу:

 • кількість штатних одиниць за штатним розписом – 78,49
 • кількість педагогічних працівників – 32
 • обслуговуючого персоналу – 36

Кількість педагогічних працівників за посадами: завідувач -1, вихователь-методист – 2, вчитель-логопед – 3, музичний керівник – 3, інструктор з фізичної культури -1, практичний психолог – 1, вихователів – 21.

Курсова перепідготовка пройшла у 2020/2021 навчальному році відповідно до плану. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів забезпечувалося своєчасне перебування педагогів на курсах підвищення кваліфікації при СОІППО. У зв’язу з карантинними заходами педагоги стали слухачами онлайн-семінарів та тренінгів. При СОІППО підвищили кваліфікацію у 2020/2021 навчальному році 2 педагогічні працівники.
Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме:[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1633676681468{padding-left: 20px !important;}”]

 • спеціалістів вищої категорії – 6
 • звання «вихователь-методист» – 1
 • звання «старший вихователь» – 1
 • спеціалістів І категорії – 4
 • спеціалістів ІІ категорії – 9
 • спеціаліст – 13
 • навчається у ВНЗ – 1.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”4074″ img_size=”full”][vc_column_text]Атестація педагогічних кадрів є ефективним методом, що сприяє розширенню кола творчо працюючих педагогічних працівників, розробленню та реалізації ними нових педагогічних технологій, диференціюванню змісту освіти, інноваційних програм, а також служить підвищенню якості освіти. Адміністрація закладу постійно опікується питанням фахового зростання працівників. Атестація дає змогу виявити здатність та бажання педагогів до самоосвіти, самовдосконалення, підвищення результативності роботи.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10 2010 № 930 зі змінами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12. 2011 № 1473, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 09.09.2020 № 383 «Про підготовку та проведення атестації керівних та педагогічних працівників закладів освіти міста в 2021 році» та наказу по закладу дошкільної освіти від 08.10.2020 № 180-к «Про підготовку та проведення атестації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти в 2021 році» було проведено атестацію педагогічних працівників закладу. Адміністрація проводила роботу щодо своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами, які атестуються, наявності посвідчення курсової перепідготовки та визначення стажу безпосередньої педагогічної роботи. Перспективний план-графік складено на п’ять років та висвітлено в атестаційному куточку, який розміщений у приміщенні методичного кабінету. За останні два роки значно зросла кількість педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Цей показник становить 28 % від загальної кількості педагогів. Показник кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» становить 13%. Показник кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» становить 19 %.

Згідно із графіком проведення атестації вивчалася система роботи педагогів, проводились співбесіди з педагогами з питань самоосвітньої діяльності, вивчалася документація, аналізувався рейтинг серед колег, вихованців, батьків. Педагогічні працівники залучалися до активних форм методичної роботи: виступи на педагогічних радах, брали участь у семінарах. За підсумками атестації в 2021 році педагоги закладу дошкільної освіти отримали такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст другої категорії» – вихователь Коваленко Н.В., «спеціаліст другої категорії» – вихователь Шаповалова С.Л. Вихователю-методисту Кобі Л. Ю. присвоєно педагогічне звання «старший вихователь».

Заклад працює за чинними освітніми програмами, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України: програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (14 груп), “Україна – моя Батьківщина” (14 груп), «Веселкова музикотерапія» (7 груп) програма корекційно-розвивальної роботи у групах для дітей з порушенням мовлення (3 групи компенсуючого типу для дітей з порушенням мовлення).

Запорукою якості освіти в закладі дошкільної освіти є раціонально та методично правильно спланована освітня діяльність педагогічних працівників з дітьми дошкільного віку. Успішно виконується найважливіше завдання сучасного закладу дошкільної освіти – навчання дітей науки життя, збагачення їх навичками практичної діяльності. Протягом 2020/2021 навчального року освітня робота груп була організована на підставі чіткого планування роботи відповідно до вимог освітніх ліній розвитку Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм.

Під час складання орієнтовного розподілу занять на тиждень у закладі освіти дотримуються вимог раціональності, відповідності кількості й тривалості занять згідно з наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності». Для покращення якості освіти у своїй роботі педагоги використовують нетрадиційні форми організації освітньої діяльності: заняття-подорожі, заняття-вікторини, заняття-дослідження, брейн-ринги, квести, міні-заняття за ініціативою дітей: розповідання казок, розігрування сюжетів фольклорних творів, описування змісту літературних творів, характеру персонажів. Різні види занять організовувалися як творча співпраця педагога з дітьми.

Основною формою проведення занять є гра. Для дітей раннього та молодшого віку всі заняття провидились в ігровій формі. Вихователі: Шаповалова С.Л., Геля Ю.В., Гетьман А.В., Борисова О.О., Ханіна К.О., Близнюк О.В., Некипіла Т.М., Коваленко Н,В., Білодід В.М. використовували дидактичні ігри та вправи, творчі ігри, ігрові прийоми, ігри з правилами. Але слід засвідчити, що здебільшого на практиці у вихователів Борисової О.О., Ханіної К.О., Близнюк О.В., Некипілої Т.М., Коваленко Н,В., Білодід В.М. відбувається перенасичення занять словесною інформаціює, де переважає монологічне мовлення вихователя, а не форма спільного діалогу чи полілогу з вихованцями.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIxLTIlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]БЛОК ІІ. Діяльність методичного кабінету та методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогів; участь адміністрації та педагогів у методичній роботі міста, області як основа підвищення професійної компетентності та відкритості закладу для батьків, колег, суспільства, участь закладу в експериментальній роботі.

Колектив закладу має значні здобутки та досягнення з питань підвищення освітнього рейтингу і професійної майстерності педагогів, обміну досвідом роботи на міжнародному, всеукраїнському, обласному та міському рівнях.

У березні 2021 року вихователь-методист Коба Л.Ю. взяла участь в обласній конференції при СОІППО «STREAM-освіта дітей дошкільного віку в закладі дошкільної освіти» в якості спікера.

Участь у конкурсах на міському та обласному рівнях дає можливість педагогам закладу презентувати власний передовий досвід, розкрити творчий потенціал своїх вихованців та батьків.

У березні 2021 року вихованці та батьки групи «Райдуга» взяли участь у міському освітньому проекті «Рішення в стилі ЕКО», де зайняли ІІІ місце.

До участі в обласному фестивалі-огляді фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» (міський етап) долучилися п’ять педагогів: учитель-логопед – Кобзенко О.В.; вихователі: Бур І.О., Гладченко О.П., Кіхтьова М.А., Мішура Т.Д..

Зайняті ІІ місце в номінації «Медіа-освіта» і ІІІ місце в номінації «Інновації в сучасній освіті».

У березні 2021 року 9 груп долучилися до участі у міжнародному проекті «Заняття добороти » БО «БФ «Щаслива лапа»». Учасники отримали сертифікати.

Вихователь Шкіль Л.М. групи «Казка », взявши участь у Всеукраїнському лайт-конкурсі «Краща групова кімната», зайняла ІІІ місце.

У 2021 навчальному році колектив ЗДО взяв участь у фотоконкурсі Всеукраїнського журналу «Дошкільне виховання» «Наші діти». Матеріали надруковані в журналі № 8.

Важливим аспектом в оновленні освітнього процесу є впровадження в освітню роботу проектоїу діяльність з педагогами, вихованцями та батьками на міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських рівнях.

Методична служба базувалася на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога. Програмне та психолого-методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності закладу. Упродовж року вихователями-методистами Кобою Л.Ю., Шкіль Л.М. методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію та збагатити інтереси педагогів, задовольнити їхні духовні та професійні потреби щодо організації освітнього процесу в закладі.

У закладі відповідно до накреслених завдань по сприянню сталому розвитку особистості дошкільника, формуванню творчих та технічних здібностей, продуктивного та критичного мислення дітей шляхом STREAM-освіти та з метою презентації сучасних педагогічних підходів до розвитку особистості дитини та враховуючи запит суспільства спрямованого на формування творчих та технічних здібностей був проведений теоретичний семінар «Як навчити дітей розв’язувати арифметичні задачі». Педагоги мали змогу під час проведення семінару розглянути питання про особливості розуміння старшими дошкільниками арифметичних задач, види, типи та етапи роботи з арифметичними задачами. В практичній частині вихователі вправлялися в складанні та коментованому розв’язанні арифметичних задач.

Виконання завдань, обраних на навчальний рік, проходило інтегровано, перепліталося, доповнювало та збагачувало зміст напрацьованих заходів кожного із завдань.

У лютому 2021 року було проведено семінар-практикум «Інтеграція в математичній освіті дошкільників» . Для більш ретельного вивчення педагогам пропонувалось дослідити сутність і завдання сенсорного розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

Одним з головних завдань дошкільного закладу є створення умов щодо упровадження здоров’яутворювальних технологій з метою формування сталих навичок гігієни життєдіяльності, рухової активності та саморегуляції для забезпечення повноцінного фізичного розвитку.

Для більш ретельної роботи саме над цим завданням у грудні 2020 року було проведено педагогічну раду «Формування сталих навичок гігієни життєдіяльності як запоруки збереження здоров’я в умовах пандемії»

Одним з пріоритетних завдань, які вирішує заклад було створення умов для підвищення рівня використання в освітньому процесі та взаємодії з батьківською громадою ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет

Розвиток і становлення дошкільної освіти на сучасному етапі потребують упровадження та використання ІКТ, розвитку комунікативної культури особистості засобами медіа освітньої діяльності. У практиці роботи вихователів закладу Мішури Т.Д., Бур І.О., Гладченко О.П., Кіхтьової М.А., Коваленко А.О., Павленко А.С., Ворони С.І., Цись Т.В., Сенецької Н.І., учителів-логопедів: Головенко Н.М., Довженко А.М., Кобзенко О.В., практичного психолога Супрун С.М. велика увага звертається на розвиток власної комунікативної культури та медіа-культури особистості дитини. Дотримуючись засад інтеграції та збалансованого підходу, вихователі вчать дітей користуватися сучасними технічними засобами: планшетом, ноутбуком, смартфоном шляхом залучення їх до створення соціального медіа-продукту, а також під час використання технічних засобів їх програмного забезпечення в ігровій діяльності та в процесі навчання. Медіа-продукти, які вихователі створюють – це відеоролики, які презентують форми активності у різних освітніх напрямах Базового компонента дошкільної освіти з дітьми, які розкривають зміст тематичних блоків, використовують у своїй діяльності медіа-творчість, медіа-освітню ігрову діяльність. За нашим переконанням медіа дидактичні та технічні засоби навчання є складовою життєвої компетентності дошкільників і потужним інструментом її формування.

Для підвищення рівня взаємодії з батьківською спільнотою в умовах адаптивного карантину активно використовувались інформаційно-цифрові платформи: Фейсбук, кожна група створила сторінку в додатку Вайбер, на якій висвітлювалась освітня робота, проводились консультації для батьків. Групи в додатку Вайбер ведуться учителями-логопедами, практичним психологом, музичними керівниками. В зазначених спільнотах батькам надавались консультації та практичні рекомендації. Зазначені форми роботи дали змогу навчитися практично розробляти та використовувати освітні ІК-інструменти для підвищення ефективності сучасного заняття, впроваджувати цифрову грамотність у свою практичну діяльність, сприяти підвищенню власного рівня професійної компетентності з ІКТ.

В контексті реалізації інноваційної стратегії інформатизації дошкільної освіти вихователі груп «Сонечко», «Барвінок», «Курчатко», «Веселка», «Казка»,в групових приміщеннях яких наявні телевізори, використовують їх для збагачення освітнього процесу, добираючи презентації до занять, динамічні музичні паузи, відеоролики, які допомагають краще зрозуміти матеріал.

На педагогічній раді в березні 2021 року «Впровадження ІКТ в освітній процес» було прийнято рішення створити кейси з добіркою презентацій та відеоматеріалів відповідно тематиці освітніх блоків.

Вихователем-методистом Кобою Л.Ю. на мультимедійному ресурсі PADIET було створено інформаційні ресурси для спільного реагування : «Тиждень безпеки дитини», «Комп’ютерні та дидактичні засоби в роботі з дітьми дошкільного віку», «Організація роботи на городі та аромоклумбі». На дошці PADIET є можливість оперативної взаємодії методичної служби та педагогів. Робота в такому форматі є актуальною в період адаптивного карантину.

Вихователями-методистами Кобою Л.Ю. та Шкіль Л.М. протягом 2020- 2021навчального року для педагогів були сплановані і проведені перегляди онлайн-тренінгів, вебінарів з різної тематики.

З метою забезпечення виконання наступного основного завдання діяльності закладу щодо продовження освітньої роботи, яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні здібності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти було продовжено роботу по інтеграції в освітній процес технології Стенд-музей, яка забезпечує формування нового світосприймання через розвиток базових потенційних компетенцій і особистісних якостей дошкільників. Результати роботи за технологією висвітлюються в газеті закладу «STREAM РАЙДУГА» , кожна група щомісячно презентує свої відкриття та отриманий досвід.

STREAM-освіта декілька років є провідною в діяльності педагогів. Реалізуючи кожну зі складових акроніму, вихователі створили добірки, які об’єднують завдання STREAM-освіти в контексті тематики блоків. Вихователем Мішурою Т.М. було укладено добірку «Мандрівка літературною Україною. STREAM-освіта для наймолодших громадян». В ній поєднанні завдання не тільки по ознайомленню з авторами та їх літературними творами, а й проводиться знайомство з регіоном України, де народився митець. Відбувається поєднання географії та літератури.

Учитель-логопед Кобзенко О.В. уклала добірку «Використання елементів конструювання для розвитку мовлення у дошкільників». Ігрова діяльність є провідною в дошкільному віці, тому конструктор сприймається дітьми перш за все як іграшка. А коментоване конструювання з подальшим складанням творчих розповідей з використанням побудов є джерелом одночасного розвитку мовлення, творчих здібностей, конструктивного та критичного мислення. Ольга Володимирівна у травні 2021 року стала учасником обласного LEGO-марафону № 2 «Педагогіка гри в закладах дошкільної освіти».

З метою вивчення стану організації освітньої роботи в групах молодшого дошкільного віку був проведений тематичний контроль «Про стан логіко-математичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку» у листопаді 2020 року, результати якого детально проаналізовані на засіданні педагогічної ради. До педради № 3 у березні 2021 року був проведений тематичний контроль в групах старшого дошкільного віку «Використання ІКТ в роботі з батьками щодо формування партнерських взаємин.», результати доведені до відома педагогів.

Як показує наш час, зокрема карантинні умови, створення умов щодо впровадження здоров’яутворюючих технологій з метою формування сталих навичок гігієни життєдіяльності, рухової активності та саморегуляції, є одним з першочергових завдань ЗДО. Тому проблема створення здоров’язбережувального, безпечного і комфортного середовища в закладі була детально обговорена на засіданні педагогічної ради в грудні 2020 року «Формування сталих навичок гігієни життєдіяльності як запоруки збереження здоров’я в умовах пандемії». Вихователі Бур І.О., Мішура Т.Д., Павленко А.С. під час засідання педагогічної ради представили свій досвід роботи щодо створення безпечного освітнього середовища для вихованців у форматі ворк-шопу «Як я проводжу хвилинки гігієнічного етикету».

На виконання наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 23.12.2020 № 514 «Про підсумки підготовки управління освіти і науки Сумської міської ради, закладів освіти міста Суми з питань цивільного захисту у 2020 році, основні завдання на 2021 рік» та листа державного підприємства Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України від 23.04.2021 №159 щодо проведення щорічного Тижня безпеки дорожнього руху, з метою удосконалення організаційної та практичної роботи з питань безпеки дітей, підвищення ефективності проведення роботи по виробленню дій, правил та навичок безпечної поведінки у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, спрямованих на запобігання ДТП, за участю підростаючого покоління та дорослих та профілактики травматизму серед дітей та питань безпеки дорожнього руху, виховання свідомого та дбайливого ставлення дітей до власного здоров’я в закладі були проведені Тиждень безпеки дитини спільно з Тижнем безпеки дорожнього руху, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Протягом навчального року один раз на місяць у кожній віковій групі проводились заняття з безпеки життєдіяльності, які включали в себе бесіди, інтерактивні та сюжетно-рольові ігри, практичні тренінги, онлайн-виставки, розваги, працювала медіаплатформа «У країні Мультляндії», де транслювались цікаві та пізнавальні мультфільми «Правила поводження в природі», «Небезпечні знахідки».

З метою формування у дітей розуміння цінності власного життя і здоров’я з дошкільниками було проведено цикл тематичних інтегрованих занять. У групах раннього віку: «Ми – матусині помічники», «Як перейти вулицю?», «Мої речі. Догляд за ними», «Водичко, водичко, умий моє личко», «Предмети гігієни. Викупаємо ляльку перед сном»; у дошкільних групах: «Домашні помічники. Про небезпеку неправильного користування електроприладами», «Ми – пішоходи», «Чистота – запорука здоров’я. Предмети гігієни», «Про професію лікаря, медсестри»; у середніх групах: «Правила запобігання дитячого травматизму», «Сам вдома. Безпека у побуті?», «Безпечні та небезпечні вулиці і дороги», «Безпека. Колючі, ріжучі, вибухонебезпечні предмети», «Хто нас лікує? Добрі та злі мікроби», «Мій розпорядок дня. Загартування»; у старших групах: «Сам вдома. Незнайомі предмети та речовини», «Правила та безпека дорожнього руху».

Під час проведення занять та бесід вихователі навчали дітей способам регулювання власної поведінки в довкіллі, серед людей, предметів, в умовах стихійних природних явищ. З дітьми був організований і проведений цикл тематичних бесід: у групах раннього віку: «Сірничок маленький, а біда велика», «Машини на нашій вулиці», «З ким можна спілкуватись, а з ким – ні?», «Коли киця сміється, а коли сердиться», «Чистота – важлива справа», «Звідки беруться бруднулі», «Що таке здоров’я»; дошкільних групах: «Користь та небезпека від вогню», «Особиста безпека дитини», «Що корисно, а що шкідливо», «Ознаки хвороби », «Щоб вогонь не завдавав біди, будь обережним з ним завжди», «Де живе електричний струм?», «Про дорожні знаки», «Небезпека в природі», «Як уникнути неприємностей?», «Як зберегти повітря чистим?».

У раках Тижня безпеки дитини у старших був проведений ігровий тренінг «Перша допомога: допоможи собі і товаришу», «Служби 101, 102, 103, 104».

Посадовою особою з питань охорони праці вихователем-методистом Кобою Л.Ю. своєчасно проведені інструктажі з працівниками закладу з пожежної безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу, а також консультація «Охорона праці під час проведення прогулянки». Під час проведення тематичного тижня вихователем-методистом було оновлено та поповнено інформаційно-довідковий куточок з пожежної безпеки та цивільного захисту для педагогічного та обслуговуючого персоналу закладу.

У рамках тематичних тижнів – Тиждень безпеки дитини, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, з працівниками колективу та вихованцями було проведено протипожежне тренування з евакуації дітей та працівників із приміщень закладу відповідно до вимог Плану реагування, відпрацювання Алгоритму дій, передбачених Інструкцією щодо дій при виникненні надзвичайної ситуації, під час якого відпрацьовувалися навички та вміння діяти при виникненні пожежі на пральні.

Дієвим для батьків у Viber-групах був Інформаційний онлайн-дайджест, де вони мали змогу переглянути корисну та змістовну інформацію щодо безпеки життєдіяльності.

Слід відзначити, що усі заходи, які були сплановані на реалізацію вищезазначеного основного завдання діяльності, сприяли усвідомленню значення безпеки життєдіяльності дітей, допомогли дітям, їх батькам і співробітникам дошкільного закладу узагальнити свої знання про вміння діяти у надзвичайних ситуаціях та про значення здоров’я і безпеки в житті людини.

Традиційним є запрошення на відкриті заходи досвідченими вихователями колег початківців. Але у зв’язку з карантинними обмеженнями, відкриті перегляди оформлювались в формат роботи «Презентація кейсу». Це позитивно вплинуло на роботу педагогів-початківців. За молодими спеціалістами закріплені наставники з-поміж досвідчених педагогів. Молоді спеціалісти своєчасно отримували методичну допомогу у вигляді рекомендацій, пропозицій та консультацій. Така робота молодих спеціалістів у майбутньому дасть якісну результативність досягнень вихованців та особистого професійного зростання.

Проводились в лайн-режимі психолого-педагогічні консиліуми з вихователями старших груп «Підготовка дітей
6-річного віку до навчання у школі», груп раннього віку «Адаптація дітей раннього віку до умов ЗДО», груп компенсуючого типу «Психолого-педагогічний супровід дітей у спеціальних групах для дітей з вадами мовлення». На основі складених вихователями характеристик груп та окремих вихованців довідок спеціалістів ухвалювалися рішення щодо організації корекційно- відновлювальної роботи з дітьми, які цього потребують. Надавалися батькам індивідуальні консультації, рекомендації практичного психолога та інших спеціалістів.

Дієвими та корисними були для педагогів тематичні виставки методичної літератури з різних напрямків освітньої роботи. Постійно здійснювався огляд новинок педагогічної та методичної літератури. Корисною та необхідною інформацією для педагогічних працівників систематично і своєчасно поповнювалися рубрики «Методичного вісника». У системі проходило інформування педагогів про нові досягнення психолого-педагогічної науки, передової педагогічної практики, нових технологій здійснення освітнього процесу.

Методичний кабінет збагатився тематичними буклетами, інформаційними теками, матеріалами по роботі за освітньою системою Стенд-музей. Забезпечувався системний підхід до організації методичної роботи, яка ефективно та якісно була спрямована на надання педагогам дієвої допомоги та всебічного сприяння участі педагогів закладу освіти у міських, обласних та всеукраїнських методичних заходах.

Ефективності освітньо-виховного процесу сприяла успішно поставлена робота вузьких спеціалістів.

Психологічний супровід освітньої роботи у закладі забезпечує практичний психологСупрун С.М., яка склала змістовний план роботи з дітьми різних вікових категорій, що передбачає діагностичну, розвивальну та корекційну роботу з дошкільниками. На належному рівні практичним психологом велася у форматі онлайн – просвітницька робота з педагогічним колективом та батьками. Вчасно і правильно заповнювалися діагностичні карти на дітей групи ризику, журнал щоденного обліку, журнал протоколів індивідуальних консультацій, журнал спостережень та аналізу занять, журнал обліку індивідуальних та групових занять. За участі психолога проводилися психолого-педагогічні консиліуми, групові консультації, тренінги, семінари, круглі столи. Світлана Миколаївна проводить інтерактивні форми роботи з педагогами під час засідання педагогічних рад, семінарів, майстер-класів.

Музичний керівник Шепіль О.А. на високому професійному рівні проводить музичні заняття, розваги та свята. Вона творчо використовує інноваційні технології: корекційні технології (логоритміка, музична терапія, кольоротерапія), здоров’язбережувальні технології (ігри звуконаслідуючого характеру, оздоровчі мовленнєві вправи). Сценарії свят вирізняються креативністю, сучасністю, авторським підходом до їх написання. На музичних заняттях Шепіль О.А. розвиває творчі здібності кожної дитини. Велику увагу приділяє такому інструменту як голос. Саме голос здатний стати основою музичної культури людини в майбутньому. На музичних заняттях вчить дітей співати пісні, вміти слухати і чути та розрізняти музику різних жанрів, правильно, красиво й естетично рухатися.

Музичний керівник Придача О.С. під час занять та святкових ранків особливу увагу приділяє системі «Елементарного музикування» Карла Орфа. Музичний керівник підбирає пісенний і танцювальний репертуар відповідно до вікової групи. Окрім занять, у своїй роботі використовує індивідуальну роботу з дітьми. Музичний керівник старанно та відповідально підходить до написання сценаріїв свят та розваг, постійно займається самоосвітою, підвищуючи свій професійний рівень. Керує гуртком гри на музичних інструментах.

Завдяки плідній роботі вчителів-логопедів Головенко Н.М., Довженко А.М., Кобзенко О.В. у випускників груп компенсуючого типу для дітей з порушенням мовлення виправлені порушення звуковимови декількох фонетичних груп, сформоване фонематичне сприймання, збагачений досвід виконання ряду мисленнєвих операцій (порівняння, узагальнення, зіставлення під час мовленнєвої дії). Такий показник є результатом використання нетрадиційних методів і прийомів у роботі з дітьми не тільки учителів-логопедів, а й вихователів спеціальних груп для дітей з порушеннями мовлення: Педагоги творчо підходили до освітнього процесу, успішно впроваджують в своїй роботі з дітьми підхід «навчання через гру» в різних видах дитячої діяльності. Вчителі-логопеди використовували різноманітні ігрові прийоми, намагаючись зробити процес не тільки корисним, але й цікавим: логопедичні етюди, елементи логоритміки, рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням. Завдяки такому творчому підходу підвищився комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей з вадами мовлення.

Вирішальним чинником у залученні дошкільників до гурткової роботи вважаємо принцип природовідповідності. Тому всі спеціалісти закладу уважно вивчали природні задатки, індивідуальні траєкторії розвитку кожного майбутнього відвідувача гуртка. Систематично спостерігаючи за кожною дитиною в різних життєвих ситуаціях, налагоджуючи з нею довірчі стосунки та дружнє особистісне спілкування, фахівці мали змогу отримати необхідні емпіричні відомості про дитячі вподобання, здібності та можливості.

Реформування дошкільної ланки диктує необхідність формування творчої активної особистості, яка володіє здатністю нестандартно розв’язувати проблеми, які диктує сьогодення. У зв’язку з цим перед нашим закладом дошкільної освіти стоїть важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що, в свою чергу, вимагає вдосконалення освітнього процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів.
Усього охоплено гуртковою роботою 36 дошкільників.
Протягом цього року вихованці закладу успішно відвідували такі гуртки:
[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1633678197329{padding-left: 20px !important;}”]

 • «Музичний дивограй» – керівник Придача О.С.
 • «Музикотерапія» – керівник Шепіль О.А. (програма «Веселкова музикотерапія» схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти та науки України (лист ІІТЗО від 25.02.2015 № 14.1/12-Г- 54)

[/vc_column_text][vc_column_text]Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмово-методичним забезпеченням. Робота зазначених гуртків буду¬валася на авторських програмах, складених керівниками на основі власного доробку та запозиченого досвіду інноваційної педагогічної діяльності, окрім музичного керівника Шепіль О.А., яка працювала за програмою затвердженою МОН. Тривалість гурткових занять відповідала вікові дітей і не перевищувала встановлених норм для навчальних занять. загального розкладу гурткових занять по дошкільному навчальному закладу. Гурткова робота з вихованцями організовувалась в другу половину дня. Наявність правильно розробленого розкладу дала змогу раціонально спланувати використання приміщень, відведених під гурткову роботу, а також не дублювати в гурткових заняттях ті види діяльності, на яких базувалися навчальні заняття першої половини дня.

Але слід зазначити, що в організації гурткової роботи й досі зберігається певна невпорядкованість, а подеколи й спонтанність. Часом гурткові заняття, власне, копіюють суто навчальні за змістом і методикою проведення; або ж педагоги ототожнюють їх з індивідуальною роботою (наприклад, мається на увазі робота музкерівників з дітьми, коли йде підготовка до свят, розваг). Під гаслом «усі діти обдаровані» гуртками масово охоплюються всі вихованці без урахування їх реальних бажань, нахилів, уподобань.

Питання організації оздоровлення дітей є невід’ємною складовою державної політики в дошкільній галузі. Оздоровлення − комплекс спеціальних заходів виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров`я дітей, що здійснюється в закладі протягом оздоровчого періоду. Протягом оздоровчого періоду колектив працював над такими основними завданнями: [/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1633678326165{padding-left: 20px !important;}”]

 1. Створити умови для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних освітніх технологій.
 2. Сприяти формуванню у дітей почуття національної самоідентифікації шляхом залучення їх до участі у календарно-обрядових святах, знайомства з народними традиціями.
 3. Збагачувати практичний досвід дітей реалізуючи підходи STREAM-освіти.

[/vc_column_text][vc_column_text]З метою ефективної організації літнього оздоровчого періоду у закладі під час карантину були вжиті заходи, насамперед, щодо запобігання розповсюдженню захворювання на корона вірус COVID-19, забезпечення охорони життя і здоров’я дітей, пожежної безпеки, охорони праці, організований дієвий контроль за організацією роботи з охорони життя і здоров’я дітей. З педагогічним і обслуговуючим персоналом проведені консультації, бесіди та інструктажі щодо організації оздоровчої роботи під час карантину та охорони життя і здоров’я дітей влітку, профілактики дитячого травматизму, шлунково-кишкових захворювань, попереджень отруєнь дітей рослинами і грибами, дотримання правил пожежної безпеки, дорожнього руху. У закладі комісією з обстеження будівель і споруд було здійснено перевірку стану будівель, приміщень, споруд, обладнання, дерев та кущів. Результати відображені в актах.

З педагогами проведено ряд заходів, які сприяли підвищенню педагогічної майстерності, а саме: семінар-практикум «Організація ігрової діяльності на свіжому повітрі», майстер-клас «Універсальний дизайн в сучасному закладі», консультації: «Особливості планування освітньої роботи у ДНЗ на оздоровчій період», «Організація загартування влітку. Поєднання традиційних і нетрадиційних чинників – запорука успішної оздоровчої роботи.», «Організація практичної діяльності дошкільників на свіжому повітрі влітку», «Як допомогти дитині в період адаптації».

Вихователями-методистами разом з педагогами було розроблено методичні рекомендації щодо організації ігрової діяльності дітей влітку.

Для забезпечення належного рівня оздоровлення дітей у закладі була покращена матеріальна база: придбане спортивне обладнання для ігор на свіжому повітрі, іграшки для ігор з вітром, піском, водою тощо. Поновлено аромоклумбу.

День у садочку починався з ранкової гімнастики та легкої пробіжки. Дошкільники приймали сонячні ванни, контрастні повітряні ванни.

До всіх за гартувальних процедур педагоги підходили диференційовано та індивідуально, зважаючи на карантинні заходи та стан здоров’я кожної дитини, її психічні та фізичні особливості, принципи загартування тощо. В роботу з дітьми ефективно впроваджували такі оздоровчі технології як: арт-терапія, аромотерапія, сміхотерапія, кольоротерапія, самомасаж, релаксаційні вправи, музикотерапія.

Відповідно до перспективного та календарного планування освітньої роботи, санітарно-гігієнічних норм у закладі забезпечується максимально можливе перебування дітей на свіжому повітрі (ігрові й спортивні майданчики). Для того, щоб зробити перебування дітей у літній період цікавим і невимушеним, педагоги основну увагу приділяли інтегрованим заняттям в ігровій формі, дидактичним іграм (без обладнання), квестам, іграм-забавам, творчим майстерням, одночасно збільшивши час перебування дітей на свіжому повітрі і здійснюючи фізкультурно-оздоровчі заходи.

Освітня робота під час оздоровлення організовувалася відповідно тематичних тижнів: «Головне – здоровим бути», «Зі спортом дружимо, зростаємо дужими», «Творчість і фантазія від Феї квітів», «Кольори та мелодії сонця і літа», «Тиждень безпеки», «Ой на Івана, ой на Купала», «Стежками рідної природи», «У світі народної творчості», «Я про друга розкажу на цілий світ», «Створимо безпечний світ разом», «Мандруємо з героями мультфільмів», «Обжинки», «З днем народження, Україно!».

Велику користь дитячому здоров’ю приносять заняття з фізичної культури на свіжому повітрі з використанням різноманітного спортивного обладнання та інвентаря. Освітній процес проходив у формі занять на свіжому повітрі.

Музичні керівники Шепіль О.А. та Придача О.С. провели: музично-спортивне світо «Весело малята будуть літо зустрічати». Музичний керівник ШепільО.А. провела свято музики і сонця «В нашої пісні сонячні крила», етнографічне світо «Івана Купала», під час дійства була організована фотолокація свята, де панував щасливий гомін дітлахів. Вихователь Гладченко О.П. створила відеоролик про свято Івана Купала, музично-спортивну розвагу «Котилася торба з високого горба». Музкерівники Придача О.С. і Чернега Л.М. цікаво провели музично-спортивну розвагу «Малі олімпійські ігри», «Прийшов Спас – готуй рукавички про запас».

До святкування 30-річчя Незалежності України музичними керівниками, учителями-логопедами було створено фотозону . Також було відзнято вітальну відео-листівку «З Днем народження, країно!».

Вихователями-методистами оформлена цікава та пізнавальна онлайн фото-виставка на платформі Facebook, де був висвітлений перебіг оздоровлення у закладі.

Оздоровчий період розпочався 01.06.2021 року. В оздоровчий період працювало 5 груп (1 група раннього віку та 4 групи дошкільного віку), в яких виховувалися та оздоровлювалися 180 дітей. Це становить 63 % відсотки від загальної кількості дітей:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Діти пільгових категорій
Всього по закладу
Оздоровлено влітку
Діти із малозабезпечених сімей
9
9
Діти із багатодітних сімей
16
16
Діти-інваліди
1
1
Діти учасників АТО
17
17
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Сестрою медичною старшою Личкун Л.Г. проводилася просвітницька робота серед батьків з питань профілактики проявів хвороби коронавірусу COVID-19 та дій у випадку захворювання, загартування, організації харчування та відпочинку дітей влітку, щомісячно видавався санбюлетень.

У дошкільному дитинстві закладаються основи здоров`я, виховуються основні риси особистості людини. Міцне здоров’я – важливе підґрунтя успішного всебічного розвитку дитини і розкриття її особистісного потенціалу. Саме тому принцип оздоровчої спрямованості освітньої діяльності виокремлюється як один із стратегічних у сучасній системі дошкільної освіти. Одним із пріоритетних напрямів освітньої роботи у закладі є організація фізкультурно-оздоровчої роботи, що органічно пов’язана з активною руховою діяльністю дітей та має на меті забезпечити оптимальний стан їхнього здоров’я, успішний фізичний розвиток, формування рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей та інтересу до різних видів рухової діяльності. Необхідною умовою збереження і зміцнення всіх складників здоров’я дитини, повноцінного розвитку її фізичної сфери є застосування інноваційних освітніх методик і здоров’язбережувальних технологій.

З метою формування рухових умінь і навичок, збереження та зміцнення здоров’я дітей у закладі проводяться цілеспрямовані різноманітні форми організації фізкультурно-оздоровчої роботи, які дозволяють формувати основи здорового способу життя: ранкова гімнастика та гімнастика пробудження після денного сну, заняття з фізичної культури, загартувальні процедури, рухливі ігри, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, дихальна та пальчикова гімнастика, самомасажі, релаксаційні вправи, оздоровчі технології корекційної спрямованості: психогімнастика, логоритміка, артикуляційна гімнастика.

Цінність організації фізкультурно-оздоровчої роботи полягає в тому, що педагоги максимально насичують руховою активністю життєдіяльність дітей. Інструктор з фізкультури Крутіліна А.С., працюючи за програмою «Українське дошкілля», використовує сучасні нетрадиційні, альтернативні технології і методики, спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я дітей.

Спортивні свята та розваги викликають не тільки позитивні емоції в дітей, а є своєрідним підсумком розвитку фізичних якостей та основних рухів. До тематичних тижнів були проведені спортивно-музичні розваги, а саме: «Козацькі розваги» – до Дня українського козацтва із залученням батьків вихованців, «Ми роду козацького діти» до свята Святого Миколая.

Слід відмітити, що інструктор з фізкультури Крутіліна А.В. молодий спеціаліст, тому в своїй роботі використовувала традиційні форми і методи. Подальша робота потребує використання інноваційних форм роботи, які передбачають залучення до співпраці сімей вихованців та популяризації різних видів спорту.

Медико-педагогічний контроль у першому півріччі здійснювався згідно циклограми вихователем-методистом та сестрою медичною старшою на заняттях з фізкультури, складалися протоколи, інформація про стан медико-педагогічного контролю заслуховується на нараді при завідувачу. Це дало змогу проаналізувати динаміку змін у розвитку рухів і фізичних якостей дітей відповідно програми «Українське дошкілля».
Результати моніторингового дослідження показників основних рухів (вересень, 2020 рік) у дітей віком від 3 до 6 років довели, що виконання основних рухів перевищують середні показники. Це свідчить про хорошу рухову підготовленість дошкільників. Якість оволодіння дітьми дошкільного віку основними рухами в порівнянні з попереднім навчальним роком підвищилась і становить:

Засвоєння основних рухів дітьми

[/vc_column_text][vc_column_text]

Рік
Високий рівень
Середній рівень
Низький рівень
Всього обстежено – 275 дитини, не обстежено- 71
2019 -2020 н.р.
(вересень)

114 дітей
161 дитина
-
Всього обстежено – 243, не обстежено - 63
2020-2021 н.р.
104 дитини
139 дітей
-

[/vc_column_text][vc_column_text]Робота в цьому напрямку проводиться на задовільному рівні, є певні недоліки, а саме: наявні проблеми в організації рухової активності дітей. З дітьми не в системі проводяться різного напрямку руханки, які б викликали не тільки позитивні емоції у дітей, а й сприяли б розвитку фізичних якостей у вихованців. У дошкільників слабо розвинений інтерес до фізичної культури і спорту. У повсякденні вихователями в недостатній кількості використовувалися оздоровчі технології (самомасажі, пальчикові гімнастики, фізкультпаузи між заняттями тощо). Загартовуючі процедури проводились несистематично. Починаючи з раннього віку спостерігається низький контроль за правильністю виконання рухів, щільністю заняття з боку вихователів та сестри медичної старшої.

Вихователями проводиться недостатня просвітницька робота серед батьків щодо зміцнення здоров’я та забезпечення ефективного фізичного розвитку дитини. Потребує збільшення контролю за використанням різних видів і форм організації фізичного виховання малят. Доцільно відмітити, що вихователями щомісячно не плануються і не організовуються спільно з членами родин Дні здоров’я, які сприяють пропаганді здорового способу життя та зміцнення здоров’я вихованців. Документація й інформаційний матеріал, консультації з фізичного розвитку дітей, практичні рекомендації надаються, але відсутня систематичність у висвітленні цього питання батькам. Тому нагальною проблемою закладу залишається оптимізація ефективної організації фізкультурно-оздоровчої роботи та її вплив на формування ціннісного ставлення та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIxLTMlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_column_text]БЛОК ІІІрезультати моніторингу якості освіти (сформованість компетентностей дітей у всіх вікових групах, утому числі спеціальних; готовність випускників закладу до шкільного навчання)

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. У сучасному дошкільному навчальному закладі актуальними є питання, пов’язані з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема – розвитку життєвої компетентності дошкільників.

Підвищення конкурентоспроможності кожного дошкільного закладу пов’язане з його здатністю задовольнити не тільки наявні, але й прогнозовані вимоги споживачів. Їх вивчення має стати одним із напрямів діяльності в системі менеджменту якості й маркетингу дошкільного навчального закладу. Задоволеність споживача потрібно певним чином вимірювати й оцінювати, а систему якості забезпечити механізмом вироблення в разі необхідності коригувальних дій. У зв’язку з цим у дошкільному закладі проведені моніторингові дослідження аналізу рівня обізнаності, вмінь та вправності дітей, відповідно до вимог Базового компонента та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». За основу моніторингового дослідження в групах, які працюють за програмою «Українське дошкілля» педагоги закладу використовували моніторинг, роздроблений творчою групою вихователів-методистів міста Суми.

Дослідження проводилися на початку навчального року (вересень-жовтень, 2020), І півріччя (січень-лютий, 2021) та ІІ півріччя (травень, 2021).[/vc_column_text][vc_column_text]

Освітні лінії
Рівень у відсотках (%)
молодша
група
середня
група
старша
група
по
ЗДО
Особистість дитини
88%
87%
94%
89.6%
Дитина в соціумі
86%
92%
95%
91%
Дитина в природному довкіллі
96%
94%
98%
96%
Дитина у світі культури
93%
95%
96%
95%
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
93%
95%
96%
94.6%
Мовлення дитини
86%
88%
90%
88%
Гра дитини
87%
89%
96%
90.6%
Загальний бал
90%
91%
95%
92%
[/vc_column_text][vc_column_text]Аналіз моніторингових досліджень за навчальний рік показав, що у групах молодшого дошкільного віку (у порівнянні з вереснем 2020 р.), І півріччя навчального року та результатами на кінець навчального року рівень засвоєння знань програми з розвитку мовлення має такі показники:[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1633679159343{padding-left: 20px !important;}”]

 • достатній рівень – збільшилось у середньому на 18 %,
 • середній рівень – збільшилось у середньому на 38 %.

[/vc_column_text][vc_column_text]Цілеспрямована робота за програмою «Українське дошкілля» сприяла підвищенню кількісних та якісних освітніх показників у групах «Сонечко», «Курчатко», «Веселка», «Барвінок», «Казка», «Капітошка». У зазначених групах показники засвоєння освітньої лінії «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі» та «Дитина у природному довкіллі» становлять 94%, це в середньому більше на 15 % у порівнянні з вереснем 2020. Спостерігається позитивна динаміка у засвоєнні програмового матеріалу з освітньої лінії «Дитина в світі культури» – в середньому на 10 %. Вивчення показників оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури показало, що всі діти опанували м’язово-руховою вправністю.

Показники з освітньої лінії «Дитина в соціумі» також набули змін – рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився в середньому на 21%. Більшість дітей з початковим рівнем логіко-математичної компетентності виявили середній рівень, на 20 % збільшилась кількість дітей з достатнім рівнем засвоєння. Заслуговують на увагу якісні показники опанування дітьми основними рухами з фізичної культури – у порівнянні з показниками попереднього року в молодших групах підвищився загальний рівень опанування основними рухами в середньому на 9 %.

Узагальнюючи результати обстеження провідних компетентностей дітей старшого дошкільного віку, а саме: комунікативна (спілкування з однолітками та дорослими), здоров’язберігальна, пізнавально-дослідницька, мовленнєва, ігрова, художньо-естетична, господарсько-побутова (трудова) діяльність, слід зазначити, що у групах старшого дошкільного віку «Сонечко», «Курчатко», «Веселка», «Казка», «Капітошка», враховуючи показники моніторингових досліджень, які були здійснені в травні місяці 2021 року, можна зробити висновок, що з 84 обстежених дітей готові до навчання в новій українській школі (НУШ) 79 дітей (94%). Діти зрілі у фізіологічному й соціальному відношенні, засвоїли програму, мають певні емоційно-вольові навички, володіють розумовими операціями, вміють узагальнювати, диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, позитивно ставляться до навчання. Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що діти-випускники мають: на достатньому рівні (95%) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів; достатній (94%) і середній (16%) рівні працездатності; достатній (46%) і середній (54%) рівні розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності (88%); діти мають достатній і середній рівні саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення: класифікація, абстрагування. Але слід зазначити – 24% дітей-випускників мали порушення звуковимови, що знизило результати засвоєння розділу програми «Мовлення дитини».
За результатами комплексної діагностики рівня психологічної готовності до шкільного навчання (проведеної бесіди А.Керна – І.Йєрасика) та графічного субтесту отримані наступні результати:

 • високий рівень – 20 дітей (20%),
 • середній рівень – 75 дітей (76%),
 • низький рівень – 4дитини (4%).

Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу у порівнянні з минулим навчальним роком свідчать, що рівень підготовки дітей до школи покращився в середньому на 7%. Цьому сприяла якісна та систематична освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку вихователів Бур І.О., Гладченко О.П., Мішура Т.Д., Шкіль Л.М., Коваленко А.О., Рибалка Г.Л., контроль та своєчасна методична допомога з боку адміністрації.

Цьому сприяло також впровадження в роботу освітньої системи Стенд-музей. Особливо результативно і творчо в цьому напрямку здійснювали освітній процес вихователі Гладченко О.П., Шкіль Л.М., Мішура Т.Д., Бур І.О.

Дієвим було засідання психолого-педагогічного консиліуму «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі», де вихователі старших груп знайомили присутніх з характеристиками своїх вихованців; вузькими спеціалістами надані довідки щодо рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку. Вихователем-методистом узагальнений матеріал консиліума, складені довідки обстеження дітей старшого дошкільного віку з питань готовності до навчання в школі, надані методичні рекомендації щодо усунення та доопрацювання зауважень, які виникли під час обстежень, складений план роботи з дітьми, які потребують посиленої уваги з боку педагогів та батьків.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIxLTQlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]БЛОК ІVпідсумки адміністративно-господарської роботи, зокрема оцінювання матеріально-технічних та медико-соціальних умов перебування дітей у ЗДО.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази навчального закладу є одним із провідних напрямків роботи завідувача та колективу закладу дошкільної освіти. Розвивальні осередки груп забезпечені ігровим та навчально-дидактичним обладнанням відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання. Систематично проводиться цілеспрямована робота з метою поповнення ігрових осередків новими іграшками та обладнанням.

Освітня робота за системою Стенд-музей дає можливість по-новому поглянути педагогам на освітній простір групи, своєчасно підлаштувати його під запити дітей різного віку, особливості їхнього сприймання та психофізичного розвитку.

Простір групових приміщень для дітей раннього віку в цьому навчальному році був розподілений таким чином: розвивальний центр сенсорних ігор, який поповнився новим дидактичним матеріалом, а саме: сенсорні коробки, іграшки для нанизування, рамки-втулки, шнурівки, набірні полотна зі стрічками, гудзиками, застібками, народні іграшки. Зона рухової діяльності в цьому році була поповнена новим традиційним і нетрадиційним обладнанням, атрибутами для рухливих ігор, завдяки чому були створені умови для різноманітної самостійної рухової діяльності.

Незвичайними “співрозмовниками” для малечі є бізіборди – розвиваючі дерев’яні стенди, що складаються із серії маніпуляційних елементів, з якими можна виконувати різні цікаві дії: “ввімкнути-вимкнути”,”відчинити-зачинити”. Дитяча інтерактивна дошка (бізіборд), яка розташована у групі “Дзвіночки”, розвиває у малечі дрібну моторику та кмітливость, формує причинно-наслідкові зв’язки, забезпечує освоєнню безлічі застібок, блискавок, гудзиків, гачків, шнурівок, можливості для малювання, складання мозаїки, музичної гри за наявності клавіатури та інших складників (відповідно до віку дітей).

Усі групові приміщення, зали та кабінети, де проходить організована діяльність із дошкільниками, забезпечені дитячими меблями: столами та стільчиками, шафами.

Медичний кабінет забезпечений лікарськими засобами та медичним обладнанням.

Систематично здійснювався контроль за фінансуванням системи енергетичного менеджменту в ЗДО. Заступником завідувача з господарства систематично здійснювався контроль за заміною ламп на енергозберігаючі. Здійснена повірка лічильників гарячої води. Придбаний світлодіодний прожектор (у кількості одна шт.) для вуличного освітлення.

Адміністрацією здійснювався постійний контроль за раціональним використанням енергоресурсів. На 2020/2021 рік розроблений план заходів енергозбереження, з яким можна ознайомитися на вебсайті садочка. В цьому році була оновлена рубрика «Енергозбереження», де розміщені для громадськості відео для перегляду, поради ефективного енергозбереження. Створено лепбуки «Енергія. Її значення в сьогоденні та шляхи її раціонального використання». Членами творчої групи створено картотеку періодичних та методичних джерел з зазначених питань .

Умивальна та туалетна кімнати групи «Грибочки» були осучаснені, замінено сантехнічне обладнання. Це все завдяки капітальному ремонту.

Для осучаснення освітнього процесу в групи «Веселка» та «Курчатко» була придбані телевізори. Для забезпечення комфортних умов перебування дітей у садочку, були придбані стільчиками в групу «Райдуга».

Систематично проводяться роботи з благоустрою території закладу. У травні була проведена висадка розсади і квітів, скошування трави, фарбування обладнання на ігрових майданчиках. Територію закладу облаштовано по-сучасному. При оформленні території закладу використовувався сучасний ландшафтний дизайн – мистецтво і практичні дії з озеленення, благоустрою, організації садово-паркових насаджень, газонів, гірок, малих архітектурних форм . У травня 2021 року в закладі було проведено конкурс дизайн клумб «Освіта і садово-парковий дизайн». Переможцями в якому стали майданчики груп: «Курчатко», «Сонечко», «Барвінок», «Грибочки» та майданчик логопедичних груп.

На веб-сайті садочку створена рубрика «Звіти перед громадськістю», в якій висвітлюються питання кошторису, фінансової звітності про отримання та використання виділених коштів, капітального ремонту, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога.

Аналіз роботи закладу освіти за 2020/2021 навчальний рік показав, що обрані форми і методи, зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно вплинули на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Завдання, які були поставлені перед колективом в минулому навчальному році, вирішувались в роботі з дітьми, педагогами та батьками і реалізовані в повному обсязі.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIxLTUlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]БЛОК Vзабезпечення медико-соціальних та психолого-педагогічних умов

Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” (ст.34), Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».

У закладі створені відповідні умови для проведення медико-профілактичних, оздоровчих заходів, для забезпечення розвитку, виховання і навчання дітей. У дошкільному закладі є медичний кабінет, маніпуляційний кабінет та ізолятор.

Дітям та співробітникам надається невідкладна медична допомога у разі гострого захворювання або травми.

Аналіз захворюваності дітей

Вивчення показників стану здоров´я, фізичного, психічного розвитку дітей дошкільного віку є досить важливим, бо від них залежить здоров´я дитини і формування особистості в подальшому. Протягом року сестрами медичними старшими Личкун Л.Г. та Скачедуб З.І. з метою профілактики захворюваності проводився огляд дітей при прийомі в групи, діти оглядалися на педикульоз та коросту (випадків виявлення педикульозу в закладі не було), здійснювався контроль за ранковим прийомом дітей в групах раннього віку та дошкільних групах, за проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів.

У 2020/2021 році оцінка стану здоров’я дошкільників визначалася відповідно до наступних показників: станом поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 у місті Суми та Сумській області, дотриманням порядку дій у разі виявлення у працівників та вихованців закладу захворювання на COVID-19, поширенням інших інфекційних захворювань. [/vc_column_text][vc_column_text]

Аналіз захворюваності та відвідування дітей закладу дошкільної освіти в 2020/2021 навчальному році

Пропуски
по хворобі
на 1 дитину, д/дні
Відвідування,
%
Захворюваність,
%
2020 – 2021
навчальний рік
1,9д/дні
41%
2,3%
У порівнянні:
за 2019-2020 навчальний рік
2,4 д/дні
56%
2%

[/vc_column_text][vc_column_text]У закладі забезпечувалась організація та належне виконання протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Перед початком зміни проводився температурний скринінг усіх працівників закладу дошкільної освіти. Температурний скринінг дітей проводився при вході у заклад та кожні наступні 4 години перебування в закладі із занесенням показників у відповідний журнал. Ранкове приймання дітей та передача батькам після закінчення дня проводилися вихователями усіх вікових груп на території закладу за межами його будівлі (за несприятливих погодних умов – на критих ґанках. На період карантину був розроблений адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об’єднання (змішування) груп. Перевага надавалася освітнім активностям, що проводяться на відкритому повітрі.[/vc_column_text][vc_column_text]

Розподіл дітей за медичними групами (групами здоров’я) у 2020-2021 навчальному році

Назва закладу освітиВсього дітей у закладі освіти
Із них:
Кількість дітей основної медичної групи
Кількість дітей підготовчої медичної групи
Кількість дітей спеціальної медичної групи
ЗДО №17
286
286
-
-

[/vc_column_text][vc_column_text]Вивчення показників стану здоров´я, фізичного, психічного розвитку дітей дошкільного віку є досить важливим, бо від них залежить здоров´я дитини і формування особистості в майбутньому. Протягом року сестрами медичними старшими Скачедуб З.І. та Личкун З.І.з метою профілактики захворюваності проводився огляд дітей у групах на педикульоз та коросту, здійснювався контроль за ранковим прийомом дітей у групах раннього віку та дошкільних групах, за проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів. [/vc_column_text][vc_column_text]

Аналіз травматизму

Одним із пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я соціальний захист, всебічний розвиток, запобігання травматизму, забезпечення здорових і безпечних умов перебування їх у дошкільному навчальному закладі спостерігалося суворе дотримання вимог зазначених вище нормативно-правових актів, а також виконання інструкції з охорони праці, інструкції про заходи пожежної безпеки, посадові обов’язки щодо запобігання дитячому травматизму, збереження життя і здоров’я дітей.

Усі працівники дбають про особисту безпеку і здоров’я та про безпеку і здоров’я дітей в освітньому процесі у приміщенні та на території закладу, забезпечують належні, безпечні і здорові умови для всебічного розвитку, запобігання нещасним випадкам та захворюванням дошкільників.

У закладі освіти створено систему профілактичної роботи щодо попередження дитячого травматизму. Адміністрація закладу освіти здійснює постійний дієвий контроль за виконанням нормативних документів з попередження дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я вихованців.

У 2020 році – не зафіксовано випадків травматизму. З педагогами проведені інструктажі та роз’яснювальна робота щодо недопущення подібних випадків.
[/vc_column_text][vc_column_text]

Аналіз харчування

Організація харчування в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 та на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591.

З метою забезпечення якісної організації харчування по закладу своєчасно оновлена нормативно-правова база, видані накази, призначені відповідальні за організацію харчування. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2019 № 1/9-552 «Щодо порядку запровадження НАССР у закладах дошкільної освіти» в закладі спланований контроль та аналіз критичних точок у кожному виробничому процесі, визначено, хто його здійснює, які питання контролює. Результати аналізу оформлені документально на основі рекомендацій, розміщених на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів. З метою аналізу ризиків, що виникають у процесі організації харчування в закладі дошкільної освіти – від прийняття продуктів харчування до споживання дітьми готової продукції, для визначення відповідальних осіб за належну організацію та розміщення виробничих потоків, забезпечення комплексного контролю на всіх стадіях організації харчування, наказом по закладу «Про розробку системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)».

З метою підвищення професійної обізнаності з питань впровадження системи НАССР завідувач брала активну участь у проведенні семінару для представників ЗДО з проблеми: «Закупівля продуктів харчування та облаштування харчоблоків відповідно принципів НАССР», організованого Сумською торгово-промисловою палатою, участь у вебінарах «Особливості здійснення закупівель та впровадження НАССР у сфері організації харчування для закладів освіти» та «Оскарження публічних закупівель у контексті організації харчування в к закладах освіти» організованих МОН України та Міністерством розвитку економіки; участь у веб-конференції на тему «Основні вимоги законодавства, про які потрібно знати при впровадженні НАССР у їдальнях шкіл, дитячих садків» організованої Сумським міським управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області.

У ЗДО організоване триразове харчування. Їжа видається дітям у суворо визначений час згідно з графіком. Примірне двотижневе меню складається на літньо-осінній, зимово- весняний періоди року з урахуванням забезпечення сезонними продуктами, погоджується з міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби. Відповідно до примірного двотижневого меню та картотеки страв, затвердженої керівником дошкільного навчального закладу, сестрою медичною старшою спільно з кухарем та комірником щодня складалося меню-розклад на наступний день, вчасно погоджувалося та затверджувалося керівником закладу.

Продукти харчування та продовольча сировина протягом 2020/2021 навчального року постачались базами КОРП Дрібнооптовий, ФОП Коваленко М.С., Сумська продуктова компанія. ПАТ «ЮРІЯ», ФОП Оломпієва Н.М. Успішно проведена спрощена процедура публічних закупівель продуктів харчування та продовольчої сировини на 2021 рік.

Комірником Гавриленко Т.А. на бази-постачальники своєчасно подавались замовлення продуктів харчування. Аналіз виконання заявок показав, що всі продукти були завезені в повному обсязі. Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів.

Протягом року заклад відвідувало 286 вихованців, з них дітей раннього віку – 47, дошкільного віку – 239. Плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти для батьків або осіб, які їх замінюють було встановлено в розмірі 60 % від вартості харчування на 1 день (за кожне відвідування): для дітей віком до 3-х років – 12.60 грн., 3 роки і старше – 15.00 грн. Кількість пільгових категорій становила – 44 особи, у тому числі: діти з малозабезпечених сімей – 10 чол., багатодітні родини – 15 дітей, діти, батьки яких брали участь в АТО – 18дітей , діти-інваліди – 1 дитина. Вихованці даних категорій отримували безкоштовне харчування. На основі накопичувальних відомостей обліку витрати продуктів на одну дитину систематично проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування. Аналіз виконання норм основних продуктів харчування за І квартал 2021 року показав, що стовідсотково виконаний середній показник натуральних норм харчування з таких продуктів: ранній вік – хліб житній, хліб пшеничний, олія, риба, рибопродукти; дошкільний вік – картопля, олія, сметана. У І кварталі 2021 року спостерігалося перевиконання середнього показника норм харчування з таких продуктів: (ранній вік) – борошно пшеничне на 66%, крупи, бобові, макаронні вироби на 66%, картопля на 33%, сметана на 40%; (дошкільний вік) – борошно пшеничне на 16%, крупи, бобові, макаронні вироби на 37%. Перевиконання середнього показника норм харчування пояснюється умовами організації діяльності закладу дошкільної освіти в перші два тижні початку нового 2021 року – терміну прийняття кошторису та укладення договорів з постачальниками.

З метою якісного впровадження системи НАССР було встановлено сушки для рук працівників харчоблоку, проведено заміну змішувача, придбано окремі ємності для відходів та спеціальне обладнання для прибирання приміщень харчоблоку. Закуплені ємності для продуктів харчування та продовольчої сировини: сметани, молока, м’яса, риби, вершкового масла, сиру кисломолочного, фруктів та кондитерських виробів. Для якісного зберігання продуктів харчування у комору придбаний лоток для вершкового масла та печива.

Для забезпечення якісної організації харчування у в цеху сирої продукції відремонтовано холодильну камеру, електором’ясорубку. В цеху . гарячої продукції відремонтовано електрокотел, привід універсальний. Відремонтовано картоплечистку.

Проводиться роз’яснювальна робота серед батьків, їх інформування про нормативні вимоги до організації харчування дітей у закладі дошкільної освіти, про особливості організації харчування дітей у різні пори року та інші питання з даної проблеми. На офіційному сайті закладу постійно оновлювався розділ «Організовуємо харчування».

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIxLTYlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]БЛОК VІсистема співпраці з батьками; виконання Планів співпраці дошкільного закладу та школи; результати взаємодії з різними установами та організаціями.

Надзвичайно важливою складовою діяльності закладу освіти є питання співпраці з родинами вихованців, педагогічної просвіти батьків, залучення їх до освітнього процесу. Робота з батьками у цьому навчальному році, у порівнянні з минулим, проводилася з урахуванням карантинних заходів.

Робота з батьківською громадськістю здійснювалася в дистанційно-очному режимі. Серед нашої батьківської громади є багато активних батьків, які відгукуються на перші запрошення вихователів, готові брати участь у всіх заходах. Це підтверджується ставленням членів родин до заходів, які проводилися в дитячому садку, зацікавленістю організацією освітньої і виховної роботи в кожній віковій групі, яка знайшла своє відображення в активному спілкуванні. Вихователі та вузькі спеціалісти шукали та впроваджували нові форми спілкування, звертаючи при цьому велику увагу на електронні та наочно-інформаційні носії через Viber-групи та сторінку Facebook садочка.

Вихователем-методистом спільно з педагогами груп старшого дошкільного віку були проведені батьківські збори спільно з завучем ССШ № 29 в онлайн режимі, де була надана інформація про способи та форми підготовки дітей до школи. Батьки отримали допомогу у питанні зарахування дітей до школи.

Велика увага приділялася організації спільної діяльності батьків і дітей під час

Активна участь дітей та сімей у ІІІ Всеукраїнському занятті доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин, який організований Благодійним фондом допомоги безпритульним тваринам «Щаслива лапа» (присвяченого Всесвітньому дню котів, 1 березня), довела небайдужість дорослих та дітей до братів наших менших.

У рамках проведення Тижня психології з батьками були проведені наступні заходи: «Онлайн поради для батьків – «Як подолати дитячу агресивність»; «Віртуальна виставка психологічної літератури на вебсайті садочка: 11 чудових книг, які варто прочитати з дітьми», онлайн консультації: «Я не вмію, або як розвинути мотивацію», «Як сформувати адекватну самооцінку у дитини»,

Надзвичайно багатою на нестандартні вирішення екологічних питань формування екокультури малечі стала виставка “У фокусі ЕКО ІГРАШКА”, яка була своєрідним підсумком спільної участі батьківського та педагогічного загалу в міському освітньому проекті “Рішення в стилі ЕКО”. За підсумками якого заклад отримав грамоту.

Свої неабиякі креативні здібності проявили член сімей при облаштуванні городів на підвіконні в кожній віковій групі.

Батьки брали активну участь у виставці «Карнавальні костюми від сімейних кутюр’є». У січні проведений конкурс традиційних різдвяних прикрас. У березні проведено онайн-виставку «Творчість в родині». Батьки і діти завдяки таким формам роботи змогли долучитися до світу творчості та фантазії.

Саме такі вищезгадані форми роботи із здобувачами освіти задовольняють їх базові потреби, формують життєві компетентності в малюків і утворюють безпечне освітнє середовище.

Слід відзначити, що в партнерській діяльності педагоги дотримувалися загальних принципів і підходів взаємодії з батьками, разом з тим її зміст у кожній віковій групі завжди був адаптованим, відповідав інтересам батьків, тим питанням, які хвилювали їх. Педагогам на допомогу завжди приходила професійна майстерність адміністрації, яка надавала консультації та поради в умінні зацікавити батьків темою та змістом спілкування, показати значимість взаємин дорослих та дітей для їхнього розвитку.

Заклад дошкільної освіти забезпечений нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. У закладі освіти складений соціальний паспорт ЗДО, розроблене положення про громадського інспектора з охорони дитинства. Протягом року громадський інспектор Супрун С.М. систематично оновлювала базу даних дітей пільгового контингенту та надавала інформацію до інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради. Дана інформація доводилася своєчасно та у повній мірі до відома батьків і педагогів під час виробничих нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях.

Забезпечення неперервності здобуття дітьми освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності і наступності між дошкільною і початковою ланками освіти. Успішність навчання дитини в школі, легкість і швидкість адаптації до нових мікросоціальних умов і нового статусу школяра великою мірою залежить від якості, перспективності, спадкоємності і наступності в роботі ЗДО і школи.

Карантинні умови, які потребують дотримання певних правил, не дали змоги розгорнути співпрацю з іншими установами в повній мірі, зокрема не були здійснені заплановані спільні заходи співпраці із ССШ №29. Як показує практика, програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» дала нам можливість забезпечувати принцип наступності між закладом дошкільної освіти та Новою українською школою. Радісне навчання, пріоритет партнерства, забезпечення максимальної активності дитини під час проживання кожного дня передшкільного року – ось головні принци¬пи, яким керувались наші вихователі під час роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Це дало нам можливість сформувати загальну культуру життєдіяльності дитини старшого дошкільного віку, максимально використати можливість періоду дитинства для досягнення психологічних якостей дошкільної зрілості та особистісного зростання.

Саме при такій організації освітнього процесу діти старшого дошкільного віку замість сталого запам’ятовування набувають життєвих компетентностей. Планування роботи на день – це комплекс знань, умінь, навичок, практичних дій вихованців. Це їхня творчість, ініціативність, уміння керувати своїми емоціями, розв’язувати проблемні завдання, співпрацювати в підгрупах із своїми ровесниками та дорослими. Як свідчить опитування, батьки задоволені такою організацією роботи. Члени родин – партнери та надійні помічники створення предметно – розвивального середовища, учасники загальних та групових проектів, флешмобів та акцій. Батьки беруть активну участь у змінах, які відбуваються у садочку.

Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, проводили бесіди про школу, ходили на онлайн-екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

На початку навчального року успішно пройшли загальні батьківські збори для батьків дітей старшого дошкільного віку з метою детальнішого ознайомлення представників родин з практичними основами підготовки дітей до навчання в НУШ.

Карантинні умови, які потребують дотримання певних правил, не дали змоги розгорнути співпрацю з іншими установами.

Основними питаннями, що треба вирішити у наступному навчальному році є:
[/vc_column_text][vc_column_text]

 • удосконалення роботи з опанування вихователями, які працюють з дітьми раннього віку, змісту організації освітнього процесу на основі нових моделей, поданих науковими керівниками проекту всеукраїнського рівня «Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу», зокрема змістовного наповнення предметно-ігрового освітнього середовища на основі врахування планування освітнього процесу в групах раннього віку;
 • епізодичне використання в освітньому процесі з дітьми раннього віку інноваційних технологій;
 • приділення належної уваги створенню якісного освітнього простору закладу дошкільної освіти;
 • формування світогляду дошкільника засобами використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;
 • систематизація та узагальнення матеріалів кращого досвіду роботи педагогів з впровадження в роботу системи Стенд-музей;
 • удосконалення освітньої діяльності щодо формування змісту мистецько-творчої компетентності дитини;
 • реалізація власних творчих здібностей на основі реалізації художньо-естетичного напряму освітнього процесу дошкільника;
 • поглиблення роботи з ефективної організації ігрової діяльності з дошкільниками, забезпечуючи реалізацію освітніх напрямів оновленого Базового компоненту дошкільної освіти;
 • залучення батьків вихованців до більш тісної співпраці з дошкільним закладом та активної їх участі у реалізації проектів всеукраїнського рівня.

[/vc_column_text][vc_column_text]На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, листа МОН України від 07.07.2021 № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік», виходячи з аналізу роботи дошкільного навчального закладу за 2020/2021 н. р., ураховуючи підсумки освітньої роботи за минулий навчальний рік, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовує свою діяльність у 2021/2022 навчальному році на вирішення наступних завдань:

 1. Урізноманітнювати форми освітньої роботи щодо упровадження здоров’яутворювальних технологій метою яких є формування здоров’язбережувальної компетентності.
 2. Продовжити освітню роботу, яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти.
 3. Вдосконалювати рівень використання в освітньому процесі та взаємодії з батьківською громадою ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет
 4. Створити систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності  та якості освіти

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIyJTIyJTNFJTNDJTJGYSUzRQ==[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

РОЗДІЛ ІІ

СТРУКТУРА  КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIyLTElMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_column_text]

Загальні збори (конференції) колективу, виробнича нарада, адміністративна нарада

[/vc_column_text][vc_column_text]

Засідання, тема (зміст)
Термін
Відповідальний
Загальні збори
1.Зміст та пріоритетні напрямки діяльності дошкільного закладу в 2021/2022навчальному році.
Роль трудового колективу у забезпеченні належних умов для гармонійного розвитку та формуванні життєвої компетентності дітей дошкільного віку.
До 30.09.2021Завідувач
Батарчук А.В.
2.Виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки працівниками ЗДО.
Розгляд питань навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу.
До 10.03.2022Завідувач
Батарчук А.В.
3. Звіт керівника про виконану роботу з усіх аспектів діяльності закладу протягом 2021/2022 навчального року.
Дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі.
Організація літнього оздоровлення дітей.
18.05.2022 Завідувач
Батарчук А.В.
Виробничі наради
1. Організація роботи закладу освіти у 2021/2022 навчальному роціПро виконання Тимчасового порядку організації освітнього процесу в закладі освіти у зв'язку поширенням короновірусної хвороби
Звіт про проведення оздоровлення дітей. –
Розподіл функціональних обов'язків та виконання правил внутрішнього розпорядку.
Затвердження графіків роботи усіх структурних підрозділів.
Дотримання мовного законодавства в освітньому процесі та діловодстві.
Інформація про готовність груп та кабінетів до нового навчального року
Матеріально-технічна готовність закладу до нового навчального року
Створення системи внутрішньої оцінки якості освіти
До 07.09.2021Завідувач
Батарчук А.В.,
голова ПК
Придача О.С.
2. Моніторинг створення безпечного середовища у закладі освітиВиконання рішень попередньої наради. .
Аналіз захворюваності дітей за І квартал
Рівень організації харчування за. І квартал Виконання натуральних та грошових норм харчування
Результати проведення медико-педагогічного контролю занять фізкультури
Аналіз сформованості культурно-гігієнічних навичок у січень
Хід атестації педагогічних кадрів і організація місячника педагогічної майстерності
Аналіз споживання енергоресурсів.
До 30.01.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
голова ПК
Придача О.С..
Заступник завідувача з господарства Омельченко Н.С.
3. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ЗДОПро виконання вимог Санітарного регламенту щодо створення нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей, умов для зміцнення їх здоров’я
Про санітарно-гігієнічний стан групових та господарських приміщень
Про впровадження ідей програми сталого розвитку у співпраці педагогів та обслуговуючого персоналу
Про дотримання правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм
Про організацію та здійснення заходів з благоустрою та озеленення території
Про дотримання лімітів на енергоносіїв
До 30.03.2022Завідувач
Батарчук А.В.
Голова ПК
Придача О.С.
Заступник завідувача з господарства Омельченко Н.С.
4. Підготовка ЗДО до нового навчального 2022-2023 року та організація роботи в оздоровчий періодПро створення безпечних умов та дотримання інструкцій з охорони праці
Про роботу закладу під час виконання ремонтних робіт
Про створення безпечних умов під час рухової діяльності влітку
Про дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідеміологічного режиму
Про організацію харчування дітей влітку
До 30.05.2022Завідувач
Батарчук А.В.
Голова ПК
Придача О.С.
Заступник завідувача з господарства Омельченко Н.С.
Адміністративні наради
1. Організація роботи в умовах адаптивного карантину
Про підготовку та проведення інвентаризації
Про вимоги щодо роботи співробітників в умовах карантину
Про заходи спрямовані на профілактику та запобігання поширенню коронавірусної інфекції
Про моніторинг споживання енергоносіїв
До 24.09.2021Завідувач
Батарчук А.В.
2. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період
Про підготовку до опалювального сезону та виконання заходів щодо економії енергоносіїв
Про дотримання працівниками Інструкції з охорони праці та Пожежної безпеки
Про стан ведення журналів обліку щоденного відвідування та аналіз відвідування дітьми ЗДО
Про санітарний стан приміщень
До 30.11.2021Завідувач
Батарчук А.В.
Голова ПК
Придача О.С.
Заступник завідувача з господарства Омельченко Н.С.
3. Організація харчування дітей у ЗДО
Про стан організації харчування дітей у ЗДО
Про дотримання Інструкції з організації харчування
Про значення єдності вимог педагогів та помічників вихователів у вихованні культури споживання їжі дітьми
Про значення раціонального харчування для здоров’я дітей
Про стан батьківської плати за харчування дітей
Про стан технологічного обладнання на харчоблоці
Про аналіз споживання енергоресурсів та поетапна заміна старого обладнання на нове, енергоефективне.
До 30.12.2021Завідувач
Батарчук А.В.
Сестра мед. старша
Личкун Л.Г.
4. Робота з батьківською громадськістю
Про звернення громадян: нормативно-правові документи
Про результативність роботи педагогів з батьками в групах
Про участь батьків у загальних заходах ЗДО
Про аналіз звернень батьків із скаргами
Про стан відвідування дітей
Про стан роботи з запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу
Про стан температурного режиму в приміщеннях ЗДО та причини низької температури у зимовий період у приміщеннях на третьому поверсі
До 28.02.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
вихователь-методист
Коба Л.Ю.
5. Організаційна робота по проведенню місячника з оздоровлення довкілля та благоустрою території
Про ознайомлення з планом заходів по проведенню місячника з оздоровлення довкілля та благоустрою території
Про залучення батьків до створення природної зони на ігрових майданчиках та забезпечення піском
Про організацію акції «Посади дерево»
Про організацію та проведення Тижня охорони праці в ЗДО
До 30.04.2022Завідувач
Батарчук А.В.
Заступник завідувача з господарства Омельченко Н.
6. Про дотримання працівниками правил з охорони праці та пожежної безпеки
Про проведення позапланових інструктажів з охорони праці з обслуговуючим персоналом
Про проведення роз’яснювальної роботи серед працівників щодо збереження та економного використання енергоресурсів, гарячої та холодної води
Про організацію проведення ремонтних робіт у приміщеннях ЗДО
До 30.06.2022Завідувач
Батарчук А.В.
Заступник завідувача з господарства Омельченко Н.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIyLTIlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Педагогічна рада

Засідання, тема (зміст)
Термін
Відповідальний
Педагогічна рада № 1
Напрямки та форми організації освітнього процесу, спрямовані на гармонійний розвиток особистості у 2021 – 2022н.р.

1. Про вибір секретаря педагогічної ради на 2021/2022 н.р.
Завідувач Батарчук А.В
2. Аналіз діяльності педагогічного колективу за 2020/2021 навчальний рік.
Завідувач Батарчук А.В
3. Затвердження процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Завідувач Батарчук А.В
4. Обговорення та затвердження плану роботи на 2021/2022 навчальний рік.
Завідувач Батарчук А.В
5. Затвердження форми планування організованої зайнятості дітей на 2021/2022 навчальний рік.
Обговорення та затвердження:
 • освітніх програм;

 • розподіл освітньої діяльності для всіх вікових груп;

 • графіка роботи фізкультурних, музичних залів;

 • графіка роботи вихователів, спеціалістів та інших педагогічних працівників ЗДО;

 • графіка роботи гуртків.

Затвердження освітніх блоків на 2021 2022 навчальний рік.
Затвердження форми та термінів проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом у 2021/2022 навчальний рік.
Вихователь-методист Коба Л.Ю.
6. Затвердження плану заходів щодо зміцнення здоров’я дітей на 2021/2022 навчальний рік.
Сестра медична старша Личкун Л.Г.
7. Затвердження плану підвищення кваліфікації слухачів курсів при СОІППО на 2021/2022 навчальний рік.
Вихователь-методист Коба Л.Ю
8. Затвердження циклограм занять
Вихователь-методист Коба Л.Ю
9. Підведення підсумків літнього оздоровлення
Завідувач Батарчук А.В.
10. Виставка новинок методичної літератури.
Вихователь-методист Шкіль Л.М.
30.08.2021Завідувач
Батарчук А.В.
Вихователь-методист Коба Л.Ю.
Педагогічна рада № 2
Впровадження оновленого Базового компоненту дошкільної освіти – запорука забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

1. Виконання рішення попередньої педагогічної ради.
Завідувач Батарчук А.В.
2. Якість освіти дошкільників в центрі суспільної уваги.
Завідувач Батарчук А.В
3. Постійне підвищення професійної компетентності педагога – запорука якісної освітньої діяльності.
Вихователь-методист Коба Л.Ю
4. Вимоги оновленого Базового компонента.
Вихователь-методист Шкіль Л.М
5. Коло ідей «Як я впроваджую БК в своїй роботі»
Вихователі груп
До 08.12.2021Завідувач
Батарчук А.В.
Секретар
Коваленко А.О.
Педагогічна рада № 3
Освіта сталого розвитку – джерело мотивації до формування людино центричного суспільства.

1. Виконання рішення попередньої педагогічної ради.
Завідувач Батарчук А.В.
2. Змістове наповнення освіти для сталого розвитку.
Доповідь. Завідувач Батарчук А.В.
3. Сфери сталого розвитку.
Презентація. Вихователь-методист Коба Л.Ю.
4. Уміння спілкуватися в соціумі – складова сталого розвитку.
Співдоповідь. Вихователь-методист Шкіль Л.М.
5. Формування відповідального ставлення до зміцнення власного здоров’я
Виступ. Сестра медична старша Скачедуб З.І.
6. Презентація статей газети «STREAM РАЙДУГА» на тему: «Догляд за рослинами – допомога природі».
Вихователі груп
До 28.02.2022Завідувач
Батарчук А.В.
Секретар
Коваленко А.О.
Педагогічна рада № 4
Підсумки освітньої діяльності за 2021/2022 навчальний рік. (аналітико-підсумкова)

1. Довідка за результатами виконання рішень попередньої педради
Завідувач Батарчук А.В.
2. Аналіз виконання річного плану роботи за 2021/2022 навчальний рік.
Виступ. Завідувач Батарчук А.В.
3. Моніторинг сформованості основних рухів дітей молодшого та старшого дошкільного віку за 2021/2022н.р.
Виступ. Інструктор з фізкультури
4. Результати оздоровчо-профілактичної роботи, аналіз захворюваності.
Виступ. Сестра медична старша Личкун Л.Г.
5. Рівень досягненнь дітей відповідно Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
Виступ. Вихователь-методист Коба Л.Ю.
6. Аналіз роботи спеціалістів та вихователів.
Звіти, фотозвіти. Вихателі.
7. Затвердження плану роботи на літній період 2022 року.
Завідувач Батарчук А.В
До 30.05.2022Завідувач
Батарчук А.В.
Секретар
Коваленко А.О.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIyLTMlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Атестаційна комісія

Засідання, тема (зміст)
Термін
Відповідальний
З метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів:
1. Видати наказ про підготовку та проведення атестації у 2022 році педагогічних працівників:
Близнюк О.В. – кваліфікаційна категорія «спеціаліст»;
Ворона С.І. – ІІ кваліфікаційна категорія;
Кіхтьова М.А. – І кваліфікаційна категорія
Павленко А.С. – атестується вперше;
Борисова О.О. – атестується вперше;
Цись Т.В.– кваліфікаційна категорія «спеціаліст»;
Шкіль Л.М. – ІІ кваліфікаційна категорія
До 15.09.2021Завідувач
Батарчук А.В.
2. Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами та доповненнями);До
30.09.2021
Вихователь-методист Коба Л.Ю.
3. Скласти план-графік проходження атестації педагогічними працівниками та довести його під розписку до відома;До
30.09.2021
Вихователь-методист Коба Л.Ю.
4. Провести планові засідання атестаційної комісії;за планомЗавідувач
Батарчук А.В.
Члени атестаційної комісії
5. Вивчити систему роботи педагогів, які атестуються;До
15.02.2022
Педагоги, що атестуються
6. Провести творчі звіти педагогів (за підсумками атестації);До 15.04.2022Завідувач
Батарчук А.В.
7. Видати наказ по ЗДО за результатами атестації, ознайомити педколектив з підсумками атестації.До 30.04.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
Секретар
8. Оформити документацію з атестації: (атестаційні листи, протоколи засідань АК, накази з питань атестації).Завідувач
Батарчук А.В.
Засідання АК № 1
1. Ознайомлення з Типовим положенням «Про атестацію педагогічних працівників»;
2. Затвердження складу АК.
До 20.09.2021Завідувач
Батарчук А.В.
Засідання АК № 2
1. Затвердження списку педагогів, які атестуються у 2022 році;
2. Затвердження графіку роботи АК на 2021/2022 н.р.
3. Прийняття рішення про відповідність присвоєної кваліфікаційної категорії тих педагогів, які підлягають черговій атестації, але не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії.
До 15.10.2021Завідувач
Батарчук А.В.
Засідання АК № 3
1. Про хід атестації педагогічних працівників, які атестуються у 2022 році.
До 20.02.2022Завідувач
Батарчук А.В.
Засідання АК № 4
1. Підведення підсумків атестації педагогічних працівників у 2022 році;
2. Ознайомлення з рішенням АК;
3. Видача атестаційних листів.
До 20.03.2022Завідувач
Батарчук А.В.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIyLTQlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Психолого-педагогічний консиліум

Засідання, тема (зміст)
Термін
Відповідальний
«Визначення оптимальних умов психофізичного розвитку дітей груп компенсую чого типу для дітей із порушеннями мовлення»
Вправа «Звукова гімнастика»
Результати обстежень дітей «Капітошка»
Учитель-логопед Головенко Н.М
Результати обстежень дітей «Казка»
Учитель-логопед Довженко А.М.
Результати обстежень дітей «Райдуга»
Учитель-логопед Кобзенко А.М.
Психолого-педагогічна характерис¬тика дітей груп компенсую чого типу для дітей із порушеннями мовлення.
Практичний психолог Супрун С.М.
Колективна робота «Модель психолого-педагогічного супроводу дітей груп компенсуючого типу»
До 30.10.2021
До 30.01.2022
Вихователь-методист
Коба Л.Ю.
Практичний психолог
Супрун С.М.
«Адаптація дітей до умов закладу дошкільної освіти» (2 засідання)
Теоретичний блок:
Аналіз забезпечення процесу адаптації (інформація за результатами перевірки)
Аналітичний звіт за результатами психодіагностичного обстеження
Інформація про стан фізичного здоров’я дітей
Виступи вихователів про особливості проходження адаптації в їх групах
Обговорення стратегії подальшої роботи, вироблення рекомендацій
До 30.10.2021
До 30.11.2022
Вихователь-методист
Коба Л.Ю.
Практичний психолог
Супрун С.М.
Вихователі груп раннього віку
«Аналіз стану дошкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку» (2 засідання)
Теоретичний блок:
Рівень фізіологічного розвитку (нормальне функціонування всіх органів та систем організму, їх ріст і розвиток) (довідка)
Рівень фізичного розвитку (моніторинг виконання основних рухів) (довідка)
Рівень психологічної готовності дітей до школи (довідка)
Педагогічна характеристика дітей старшого дошкільного віку по готовності до школи (табель успіху, звіти вихователів)
Готовність дітей до навчання у школі (довідка за результатами тематичної перевірки)
До 30.03.2022
До 30.05.2022
Вихователь-методист
Коба Л.Ю.
Практичний психолог
Супрун С.М.
Вихователі старших груп, спеціалісти

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIyLTUlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Комісія з харчування

Засідання, тема (зміст)
Термін
Відповідальний
Засідання №1
1. Знайомство з Положення про комісію з питань харчування.
2. Обговорення плану роботи комісії з харчування.
3. Вивчення вимог чинного законодавства з питань організації якісного збалансованого харчування
вихованців закладу.
4. Обговорення двотижневого меню на осінній період за новими нормами.
5. Про хід вивчення санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та технологічного обладнання.
До
01.10.2021
Члени комісії
з харчування
Засідання №2
1. Про хід вивчення щодо дотримання
вимог НАССР із залученням батьківської громадськості (акт). Вироблення рекомендацій щодо
усунення виявлених недоліків та контроль їх усунення.
2. Про стан роботи щодо дотримання належних умов повноцінного збалансованого харчування дітей.
3. Про постачальників продуктів, відповідність сертифікату якості.
4. Аналіз виконання норм харчування за І квартал.
5. Про хід вивчення санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та технологічного обладнання.
До
01.12.2021
Члени комісії
з харчування
Засідання № 3
1. Про хід вивчення санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та організації харчування в закладі із залученням батьківської громадськості (акт). Вироблення рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків та контроль їх виконання.
2. Про стан роботи щодо виховання культурно-гігієнічних навичок у вихованців під час приймання їжі.
3. Забезпечення оптимального питного режиму дітей.
4. Про стан дотримання маркування дитячих меблів відповідно до антропометричних вимірювань дітей.
5. Аналіз виконання норм харчування за ІІ квартал.
6. Про стан документації з організації харчування в закладі.
До 17.03.2022Члени комісії
з харчування
Засідання №4
1. Про хід вивчення санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та організації харчування в закладі із залученням батьківської
громадськості (акт).
2. Звіт про роботу членів комісії з харчування.
3. Пропозиції стосовно розвитку матеріально-технічної бази харчоблоку закладу відповідно до вимог системи НАССР.
4. Аналіз виконання норм харчування за ІІІ квартал.
До 26.05.2022Члени комісії
з харчування

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIyLTYlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Комісія з охорони праці

Засідання, тема (зміст)
Термін
Відповідальний
Засідання №1
1. Знайомство з положення про комісію охорони праці та безпеки життєдіяльності.
2. Обговорення плану роботи комісії з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
3. Про вивчення вимог чинного законодавства з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Члени комісії з охорони праці
Засідання №2
1. Про стан роботи щодо дотримання працівниками закладу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з охорони праці.
2. Про результати здійснення контролю за безпекою навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників тощо, які використовуються під час освітнього процесу відповідно до чинних типових переліків і норм.
3. Про стан ведення журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, наявності інструкцій, пам’яток з питань БЖД.
Члени комісії з охорони праці
Засідання №3
1. Про заходи щодо створення безпечних i нешкідливих умов освітнього процесу.
2. Про стан ведення журналів
реєстрації нещасних випадків з працівниками та дiтьми.
3. Про проведення навчання і перевірки знань, інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладу дошкільної освіти.
Члени комісії з охорони праці
Засідання №4
1. Про наслідки перевірки загального тexнiчного огляду будівлі і споруд закладу дошкільної освіти.
2. Про наслідки перевірки спортивного обладнання у спортивному залі та проведення занять з музики у музичній залі (акт-дозвіл).
3. Про огляд та випробування малих форм на дитячих майданчиках (акт).
4. Про огляд та випробування спортивного обладнання на
спортивному майданчику та ігрових
дитячих майданчиках (акти).
5. Вироблення рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків та контроль їх усунення.
6. Звіт про роботу комісії з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Члени комісії з охорони праці

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIyLTclMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Комісія з цивільного захисту

Засідання, тема (зміст)
Термін
Відповідальний
Засідання №1
1. Знайомство з положенням про комісію з цивільного захисту.
2. Обговорення плану роботи комісії з цивільного захисту.
3. Вивчення вимог чинного законодавства з питань цивільного захисту в закладі освіти відповідно до положень Кодексу цивільного захисту, вимог Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту від 21.11.2016 № 1400.
До 14.09.2021Члени комісії з цивільного захисту
Засідання №2
1. Про стан готовності сил і засобів евакуації вихованців закладу, педагогічного складу та обслуговуючого персоналу із зон надзвичайних ситуацій у безпечні райони.
2. Про заходи проведення Тижня з основ безпеки життєдіяльності дитини.
3. Про навчання педагогічного складу, обслуговуючого персоналу, закладу з питань цивільного захисту відповідно до Програми загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях (12 годин).
4. Про організацію проведення інструктивно-методичного заняття з педагогічними працівниками з питань складання календарних планів освітньої роботи з дітьми з визначенням необхідних умов та засобів, що використовуються, форм і методів проведення заходів тематичних тижнів з безпеки.
До 15.10.2021Члени комісії з цивільного захисту
Засідання №3
1. Про стан організації роботи з цивільного захисту в закладі (звіт).
2. Про стан проведення моніторингу щодо якості організації освітнього процесу з дітьми, а саме: визначенням необхідних умов, засобів, форм і методів з основ безпеки життєдіяльності.
3. Про вдосконалення та забезпечення матеріально-технічної бази з питань цивільного захисту.
До 27.12.2021Члени комісії з цивільного захисту
Засідання №4
1. Про результати проведення моніторингу щодо якості організації освітнього процесу з дітьми, а саме:
визначенням необхідних умов, засобів, форм і методів з основ безпеки
життєдіяльності.
2. Про оновлення інформації у куточках: з цивільного захисту, з пожежної безпеки, з охорони праці.
3. Про заходи проведення Тижня безпеки дитини.
4. Звіт про роботу комісії з цивільного захисту
До 10.05.2022Члени комісії з цивільного захисту

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIyLTglMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Комісія з організації та проведення цінності документів

Засідання, тема (зміст)
Термін
Відповідальний
Засідання №1
1. Знайомство з Положення про комісію з організації та проведення експертизи цінності документів.
2. Обговорення плану роботи комісії.
3. Вивчення вимог чинного законодавства з ведення діловодства в закладі.
До 21.09.2021Члени комісії з організації та проведення експертизи
Засідання №2
1. Про організацію спільно з особами, відповідальними за діловодство навчального закладу, проведення експертизи цінності документів, створених у діловодстві дошкільного навчального закладу під час:

 • складання номенклатури справ;

 • формування документів у справи;

 • підготовки справ до передавання на архівне зберігання.

2. Про стан перевірки чинної номенклатури справ, правильність визначення строків зберігання справ, передбачених номенклатурою, дотримання встановлених правил оформлення документів і формування справ.
До 30.12.2021Члени комісії з організації та проведення експертизи
Засідання №3
1. Про стан опису справ та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.
2. Звіт про роботу комісії з організації та проведення експертизи цінності документів.
До 29.04.2022Члени комісії з організації та проведення експертизи

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIzJTIyJTNFJTNDJTJGYSUzRQ==[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

РОЗДІЛ ІІІ
МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIzLTElMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Підвищення професійної компетентності

Форма роботи
Тема (зміст) заходів
Термін
Відповідальний
Тренінг «Як залишатись фахівцем у стресових умовах»08.09.2021Практичний психолог
Супрун С.М.
КонсультаціяПрограмно-методичне забезпечення до програми «Українське дошкілля».15.09.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю..
Практичний тренінг«Використання веб-ресурсів в професійній діяльності вихователя»29.09.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю..
Вихователь Ворона С.І.
Консультація «Дитина в світі мистецтва – крок до творчості.» До 20.10.2021Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Консультація«Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників у контексті оволодіння ними основами грамоти»До 24.11.2021Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Для інструктора з фізкультуриФормуємо здоров’язбережувальну компетентність дошкільника на позитивному прикладі здоров’язбережувальної поведінки дорослого.До 25.11.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Проблемний семінарШляхи формування мистецько-творчої компетентності дошкільника
Заняття №1
Теоретичний блок
1) Перші кроки до мистецтва, або як організувати художню діяльність дітей раннього віку. Методичний лекторій.
2) Струмок ідей «Організація арт-освіти дошкільників як складової STREAM»
Практичний блок
1) «Чарівний світ образотворчого мистецтва: малюємо в нетрадиційних техніках».
2) «10 Сумських художників».
06.10.2021методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М
Заняття №2
Теоретичний блок
1) Міні-лекція «Долучаємо дітей до декоративно-прикладного мистецтва під час занять» Обмін думками.
2) Гра-реклама «Як навчити дошкільників елементів Papir-дизайну».
3) Ігровий модуль. Презентація авторських ігор-витинанок з декоративно-ужиткового мистецтва.
Вихователь Гладченко О.П., Павленко А.С., Некипіла Т.М.
Практичний блок
Майстер-клас «Паперове мереживо
Підсумок «Асоціативний ланцюжок»
До 08.12.2021 Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М
Консультація для музичних керівниківМузична терапія для коригування емоційного розвитку та саморегуляції дошкільника08.12.2021Музичний керівник
Шепіль О.А.
КонсультаціяСталий розвиток починаємо з дошкільного дитинства.До 15.12 2021Завідувач Батарчук А.В.
Інтерактивна гра«Крок у майбутнє – через сталий стиль життя»
1. Вправа «Вінок привітання»;
2. Інтерактивна вправа «Збережемо ліс»;
3. Запитання – відповідь;
4. Вправа «Рятуємо довкілля»;
5. Цінності сталого розвитку;
6. Створення колажу «Планета Земля за 30 років»
До 29.12.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М
Практичний психолог
Супрун С.М.
Консультація Виховуємо соціально компетентного громадянина у грі.До 19.01.2022Вихователь Кіхтьова М.А.
Консультація для вчителів - логопедів «Інноваційні підходи до корекції звуковимови в дітей дошкільного віку»До 09.02.2022Завідувач Батарчук А.В.
Ворк-шоп"У форматі: комп’ютерна грамотність"
1. Методичний дайджест «Формуємо цифрову компетентність дошкільників в умовах сучасності»
2. Колоквіум «Як розширити інформаційні обрії вихованців засобами використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій»
3. На одній хвилі: як за допомогою соціальної мережі Інстаграм взаємодіяти з батьками дітей.
4. Комп’ютерна майстерня. Презентації в сервісі Google: стильно та мобільно. Створення вихователями презентацій про групу. Спеціалістами про свій підрозділ.
До 19.02.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М
Учитель-логопед Кобзенко О.В.
Вихователь
Ворона С.І.
Консультація«Педагогіка партнерства»: як побудувати якісний формат взаємодії з батьками?»До 26.02.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
КонсультаціяПрофілактика шкільної дезадаптації шестирічокДо 30.03.2022Практичний психолог
Супрун С.М.
Педагогічний бенефісТиждень молодого спеціаліста 04.04. – 08.04.2022Вихователь-методист
Консультація«Стенд-музей – засіб формування середовища, що сприяє розвитку образного та критичного мислення»04.05.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIzLTIlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Розвиток професійної творчості

Форма роботи
Тема (зміст) заходів
Термін
Відповідальний
Інтерактивне заняття «Креативність педагога як запорука творчості дітей»До 30.10.2021Практичний психолог
Супрун С.М.
Круглий стіл «Обговорення особливостей планування роботи за системою Стенд-музей в різних вікових періодах»До 30.12.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Виступ«Емоційний інтелект педагога як інтегральна характеристика професійного розвитку».До 30.03.2022Практичний психолог
Супрун С.М.
Відкритий переглядВикористання середовища групи для формування художньо-продуктивної компетентності у дітей раннього віку.До 04.10.2021Вихователі: Некипіла Т.М. Геля Ю.В.
Відкритий переглядПоєднання різних видів мистецької діяльності у формування мистецько-творчої компетентності з дітьми молодшого дошкільного віку.До 01.10.2021Вихователі:
Борисова О.О.
Рибалка Г.Л.
Музичний керівник
Шепіль О.А.
Відкритий перегляд Поєднання різних видів мистецької діяльності у формування мистецько-творчої компетентності з дітьми середнього дошкільного віку.До 01.10.2021Вихователі:
Близнюк О.В.
Бур І.О.
Коваленко Н.В.
Музичний керівник
Придача О.С.
Відкритий переглядЗнайомство з натюрмортом як жанром образотворчого мистецтва. Використання презентації в ознайомленні з натюрморти відомих художників Сумщини..До 28.09.2021Вихователі:
Ворона С.І.,
Цись Т.В.
Відкритий переглядСамонавчання економному використанню енергоресурсів в процесі повсякденної життєдіяльності. Презентація сімейних проектів «Економний дім».До 30.11.2021Вихователі:
Горобець М.О.,
Сенецька Н.І.
Відкритий переглядВикористання Стенд-музею в освітній діяльності в різних вікових періодах з метою виховання емпатії, співчуття та бережного ставлення до природи.До 30.12.2021 Вихователі:
Гладченко О.П.,
Білодід В.М.,
Павленко А.С.
Відкритий переглядІнтегровані бінарні заняття в групах старшого дошкільного віку. До 30.02.2022Вихователі старших груп.
Учителі-логопеди
Проект «Формування позитивного іміджу групи в батьківському середовищі».(Презентація)До 30.04.2022Вихователі
Мішура Т.Д.
Ханіна К.О.
Коваленко А.О.,
Зміяк Л.А.
Усик О.В.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIzLTMlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Самоосвіта

Тема (зміст) заходів
Термін
Відповідальний
1. Участь педагогів у методичних заходах (секційних засіданнях, методичних об’єднаннях,семінарах) вихователів різних вікових груп, спеціалістів ЗДО міста;Згідно наказу УОН СМРПедагогічні працівники
2. Опрацювання методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти;Педагоги
3. Опрацювання програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»;До 15.09.2021Педагоги
4. Опрацювання вимог вивчення та впровадження в практику роботи методичних рекомендацій обласного та міського управління освіти і науки, ІМЦ, СОІППО;До 15.09.2021Педагоги
5. Проводити обговорення новинок педагогічної та методичної літератури, фахових періодичних видань;За потребоюПедагоги
6. Слідкувати за педагогічними інноваціями в дошкільній освіті та організовувати їх обговорення на педагогічних годинах;За потребоюПедагоги
7. Ведення щоденників самоосвіти та індивідуальних планів розвитку професійної компетентності педагога;ПостійноПедагоги
8. Проведення презентацій творчих знахідок педагогів;До 20.02.2022Педагоги, які атестуються
9. Проведення педгодин з метою ознайомлення з нормативно-правовими документами, державними стандартами в системі дошкільної освіти.ЩомісяцяПедагогічні працівники

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIzLTQlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Підвищення кваліфікації

(заходи з атестації, курси, участь у методичних заходах різного рівня)

Форма роботи
Тема (зміст) заходів
Термін
Відповідальний
Заходи з атестаціїПлан роботи атестаційної комісії при Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 17 «Радість» з атестації педагогічних працівників у 2022 році вміщено у Додатку 8.7Відповідно до ПлануЗатверджено
Завідувач Батарчук А.В.
Курсова перепідготовкаБорисова Олена Олександрівна – вихователь;
Шкіль Людмила Михайлівна – вихователь;
Кіхтьова Марія Анатоліївна – вихователь;
Цись Тетяна Вікторівна – вихователь;
Супрун Світлана Миколаївна – практичний психолог.
15.11.-19.11.2021
20.09.- 24.09 2021
30.08.- 03.09.2021
27.09.- 01.10 2021
Завідувач Батарчук А.В.
Вихователь-методист
Коба Л.Ю.
Методичні заходи різного рівня Відвідування методичних заходів на рівні міста та області.Згідно наказу УОН СМРПедагогічні працівники

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjIzLTUlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Моніторинг якості освіти

(розвиток компетентностей дітей, професійних компетентностей педагогів)

Форма роботи
Тема (зміст) заходів
Термін
Відповідальний
Діагностування дітейВидати наказ «Про проведення діагностування сформованості освітніх компетентностей дітей дошкільного вікуДо 10.10.2021Завідувач Батарчук А.В.
Провести консультацію та роз’яснення для педагогів груп дошкільного віку «Проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти»
(ЗДО № 17)
До 15.09.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Провести перше обстеження дітей з метою отримання цілісного уявлення про рівень розвитку особистості дитини, що необхідно для подальшої розвивальної роботи з дітьми20.09..2021-24.09.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Педагоги груп
Круглий стіл
Провести круглий стіл з вихователями паралельних груп щодо результатів, отриманих під час першого обстеження дітей. Опрацювання таблиць. Складання плану подальшої роботи у кожній віковій групі
До 29.09.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Практичний психолог
Супрун С.М.
Педагоги груп
Провести поточне обстеження дітей 17.01.2022-21.01.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Практичний психолог
Супрун С.М.
Педагоги груп
Провести узагальнююче обстеження дітей з метою визначення рівня засвоєння дитиною освітніх компетентностей за програмою «Українське дошкілля»; визначення рівня дошкільної зрілості.11.04.2022-22.04.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Практичний психолог
Супрун С.М.
Педагоги груп
Круглий стіл
Провести круглий стіл з вихователями паралельних груп щодо результатів, отриманих під час підсумкового обстеження дітей. Узагальнення карток. Висновки
До 30.04.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Практичний психолог
Супрун С.М.
Педагоги груп
Оформити висновки за результатами обстеження дітей, порівняльний аналіз у відсотковому співвідношенні, підсумкове визначення рівня розвитку дітей, створення діаграмДо 10.05.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Практичний психолог
Супрун С.М.
Педагоги груп
Виступи педагогів на Педагогічній раді № 4 з презентацією результатів моніторингу сформованості освітніх компетентностей дітей дошкільного віку30.05.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Практичний психолог
Супрун С.М.
Педагоги груп
Критерії оцінювання професійної компетентності педагогівАтестація педагогічних працівниківВідповідно до циклограмиВихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівниківВідповідно до наказу УОН СМРВихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Сертифікація педагогічних працівниківЗа бажанням працівникаВихователь-методист
Коба Л.Ю
Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, аналіз її результативностіПротягом рокуВихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Застосування освітніх технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освітиПротягом рокуВихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти За потребиВихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Створення або використання освітніх ресурсів (електронні презентації, відео матеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо) та їх оприлюдненняПротягом рокуВихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Формування суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвиткуПротягом рокуВихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесіПротягом рокуВихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
План-циклограма внутрішньої системи оцінювання якості освітнього процесу Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 17 «Радість» м. Суми, Сумської області Додаток 8.1Завідувач Батарчук А.В.
Вихователь-методист
Коба Л.Ю

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI0JTIyJTNFJTNDJTJGYSUzRQ==[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

РОЗДІЛ ІV
ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

[/vc_column_text][vc_column_text]

Тема (зміст) діяльності
Термін
Відповідальний
1Вивчати нормативні документи по мірі
надходження
З 01.09.21-31.05.2022Завідувач
Батарчук А.В.
Вихователь-методист
Коба Л.Ю
2Спланувати роботу щодо опанування педагогами змісту державного стандарту дошкільної освіти Базового компонента дошкільної освіти, сучасного програмно-методичного забезпеченняЗ 01.09.21-31.05.2022Завідувач Батарчук А.В.
Вихователь-методист
Коба Л.Ю
3Організувати постійно діючі виставки:

 • «Звершення і досягнення в галузі освіти»

 • «Готуємося до педради»

 • «Атестаційний вісник»

 • «Педагогічний порадник»

 • «Методичний вісник»

 • «Панорама нашого життя»
До 01.10.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
4Проводити обговорення статей журналів фахових виданьЗ 01.09.21 до 01.05.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
5Поповнити кабінет методичною літературою та наочними посібниками, енциклопедичною літературою, дидактичними іграмиЗ 01.09.21 до 01.05.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
6Створити інформаційно-методичний банк «Електронна версія планування для кожної вікової групи»З 01.09.21 до 01.05.2022Вихователі-методисти
Коба Л.Ю.,
Шкіль Л.М.
7Упорядкувати архів атестаційних матеріалівДо 01.12.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
8Забезпечити прозорість та інформованість відкритості закладу освіти через веб-сайт садочка (ст.30 Закон України «Про освіту»)До 01.11.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
9 Створити на платформі Google Disk теку «Методична скарбничка вихователя»З 01.09.21 до 01.05.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
10Комплектувати банк інноваційних технологій (електронний і текстовий матеріал), картотеки інновацій, ППД та матеріали з досвіду їх упровадженняЗ 01.09.21 до 01.05.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
11Комплектувати банк інноваційних технологій (електронний і текстовий матеріал), картотеки інновацій, ППД та матеріали з досвіду їх упровадженняЗ 01.09.21 до 01.05.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
12Упроваджувати педагогічний досвід працівників закладу (Шкіль Л.М., Коба Л.Ю., Головенко Н.М.) вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвідуЗ 01.09.21 до 01.05.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
13Систематизувати та поповнити методичний кабінет необхідним матеріалом та методичною літературою по впровадженню інноваційних технологій та ІКТДо 01.12.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М. вихователі
14Провести педагогічний тиждень для вихователів, які атестуютьсяДо 01.05.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
15Модернізувати систему навчально-методичного забезпечення професійної діяльності педагогів ДНЗ через розроблення авторських посібниківДо 01.04.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М., вихователі
16Поповнити кабінет різними матеріалами з питань створення медіа-освітиДо 01.02.2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю
Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
вихователі
17
Провести тематичні дні
День знань01.09.2021музичні керівники
вихователі груп
Міжнародний день краси09.09.2021вихователь-методист
вихователі всіх груп
Міжнародний день музики01.10.2021музичні керівники
День захисника України, День Українського козацтва14.10.2021вихователь-методист
вихователі всіх груп
День української писемності і мови09.11.2021вихователь-методист
вихователі всіх груп
Міжнародний день чаю15.12.2021вихователь-методист
практичний психолог
День календаря29.12.2021музичні керівники
вихователі груп
Міжнародний день «дякую»17.01.2022вихователь-методист
практичний психолог
Щедрий вечір , Маланка.13.01.2022музичні керівники
вихователі груп
Стрітення17.02.2022музичні керівники
вихователі груп
Міжнародний день рідної мови 21.02.2022вихователі груп
вчитель-логопед
Всесвітній день поезії21.03.2022музичні керівники
вихователі груп
Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру06.042022Інструктори з фізкультури
Міжнародний день танцю29.04.2022музичні керівники
вихователі груп
День матері 10.05.2022вихователі груп
День української вишиванки19.05.2022вихователі груп
18
Провести тематичні тижні
Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності18.10.2021-22.10.2021вихователь-методист
Тиждень толерантності15.11.2021-19.11.2021практичний психолог
Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»25.11.2021-10.12.2021практичний психолог
Тиждень АРТ мистецтва / Міжнародний день театру21.03.2022-25.03.2022музичні керівники
вихователі груп
Тиждень психології25.04.2022-29.04.2022практичний психолог
Тиждень безпеки дитини16.05.2022-21.05.2022вихователь-методист
19
Акції, виставки-огляди, конкурси, серед вихованців з залученням батьків
Акція «Щедра рука для братів наших менших»До 16.10.2021Батьки вихованці середніх, старших груп
Виставка літературного матеріалу до освітньої системи Стенд-музей «Книга вчить, як на світі жити»10.11.2021Вихователі, батьки
Конкурс «Календар визначних дат групи»До 20.12.2021Вихователі,батьки
Конкурс Куточків усамітнення та відпочинку. Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти.17.02.2022Вихованці з батьками усіх вікових груп
Виставка снігових скульптур13.01.2022Вихователі, батьки, діти
Танцювально-вокальний батл «Весна крокує по планеті»24. 03.2022Музичні керівники
Акція «Подаруй садочку квітку»До 15. 04. 2022 Вихованці з батьками усіх вікових груп
Конкурс «Створюємо простір дитинства. Халабуда на майданчику»18..05.2022Вихователі, батьки

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI1JTIyJTNFJTNDJTJGYSUzRQ==[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

РОЗДІЛ V
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI1LTElMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов

Тема (зміст) діяльності
Термін
Відповідальний
1. Підготувати приміщення закладу до функціонування в зимовий період:

 • підготувати систему опалення;

 • здійснити виміри опору ізоляції електрообладнання;

 • виконати профілактичні роботи в системі вентиляції;

 • утеплити дверні блоки в усіх приміщеннях дошкільного закладу.
До 01.10.2021Завідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
2. Забезпечити постійний контроль за дотриманням доведених споживачам граничних обсягів споживання енергоносіїв, режиму економії енергоресурсів. ПостійноЗавідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
3. Провести обстеження технічного стану, визначення відповідності вимогам безпеки життєдіяльності будівель і споруд, приміщень, комунікацій, устаткування, обладнання. Щоквартально до 10 числаЗавідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
4. Проводити екологічні акції з метою очищення та озеленення території.До 15.10.2021Завідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
5. Заготовити землю для зимового висівання квітів.До 15.10.2021Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
6. Організувати весняні роботи з благоустрою та озеленення території ЗДО.До 30.04.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
7. Забезпечити достатню кількість та відповідну якість засобів індивідуального захисту, робочого інвентарю, миючих та дезінфікуючих засобів.Щомісяця до 10 числаЗавідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
8. Своєчасно здавати звіти:

 • про використання електроенергії;

 • про використання гарячої та холодної води;

 • про використання теплопостачання.
Відповідно до графікуЗаступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
9. Часткові та косметичні ремонти в підвальних приміщеннях, овочесховищі, елеваторному вузлі.До 01.07.2022Завідувач
Батарчук А.В.
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
10. Косметичні ремонти групових приміщень, студій, залів, кабінетів та інших допоміжних підсобних приміщень.
11. Придбати електротовариДо 01.07.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
12. Придбати для методичного кабінету:

 • методичну літературу;

 • наочні посібники;

 • канцтовари;

 • картриджі;

 • фарбу.
До 01.08.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
13. Придбати м’який інвентар:

 • рушники махрові;

 • халати білі;

 • халати робочі;

 • постільна білизна;

 • наматрацники;

 • куртки теплі.
До 01.08.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
14. Придбати порцеляновий посуд:

 • чашки;

 • тарілки глибокі;

 • тарілки мілкі
15. Придбати кухонний посуд:

 • відра емальовані;

 • каструлі;

 • чайники;

 • миски т.
До 01.08.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
16. Придбати інвентар для прибирання:

 • відра пластмасові;

 • щітки для підлоги;

 • швабри;

 • комплекти для чистки унітазів;

 • тази для прибирання;

 • совки;

 • мітли;

 • миски пластмасові.

До 01.08.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
17. Придбати медичне обладнання, інструменти та медикаменти згідно наказу МОЗ.До 01.08.2022Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
18. Придбати дезінфікуючі та миючі засоби, будівельні матеріали, господарчі товари.До 01.08.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
19. Підготувати ігрове обладнання та ігрові майданчики до літнього періоду:

 • відремонтувати столи, лавки, пісочниці;

 • пофарбувати ігрове та спортивне обладнання, столи, лавочки; замінити пісок.
До 31.05.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI1LTIlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Тема (зміст) діяльності
Термін
Відповідальний
Проводити повторний інструктаж на робочому місці з усіма працівниками:

 • на роботах з підвищеною небезпекою;

 • на інших роботах
Щоквартально
1 раз на півріччя
Завідувач
Батарчук А.В.,
Вихователь-методист
Коба Л.Ю.
Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI1LTMlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Санітарно-просвітницька робота (гігієнічне навчання/виховання)

Тема (зміст) діяльності
Термін
Відповідальний
Провести лекторіуми з педагогічними працівниками за темами:
1) Травмування та фізичні перевантаження дітей на заняттях з фізкультури;
До 21.09.2021Сестра медична старша
Личкун Л.Г.
2) Небезпека наслідків фізичних перевантажень для дітей диспансерної групи;До 11.10.2021Сестра медична старша
Личкун Л.Г.
3) Домедична допомога дітям за травмування;До 18.11.2021Сестра медична старша
Скачедуб З.І.
4) Санітарно-гігієнічний режим у дошкільному закладі;До 22.12.2021Сестра медична старша
Скачедуб З.І.
5) Вплив культури харчування на здоров'я дитини;До 20.01.2022 Сестра медична старша Личкун Л.Г.
6) Профілактика інфекційних захворювань у дошкільному закладі;До 17.02.2022Сестра медична старша
Скачедуб З.І.
7) Особиста гігієна працівників дошкільного закладу;До 10.03.2022Сестра медична старша
Скачедуб З.І.
Розробити санітарний бюлетень для санітарно-просвітницької роботи педагогів із батьками «Раціональне харчування дітейДо 01.09.2021Сестра медична старша
Личкун Л.Г.
Підготувати інформацію для інфомаційного стенду з тем:

 • Профілактика порушення постави в дитини;

 • Профілактика дитячої плоскостопості;

 • Режим харчування дитини.
До 16.02.2022Сестра медична старша
Скачедуб З.І.
Проводити індивідуальні бесіди з батьками дітей з порушеннями фізичного розвитку.Раз на кварталСестра медична старша
Скачедуб З.І.
Розробити санітарний бюлетень для санітарно-просвітницької роботи педагогів із батьками «Раціональне харчування дітей»До 01.09.2021Скачедуб З.І
Сестра медична старша
Личкун Л.Г.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI2JTIyJTNFJTNDJTJGYSUzRQ==[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

РОЗДІЛ VІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI2LTElMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Взаємодія з батьками, органом батьківського самоврядування

Форма роботи
Тема (зміст) заходів
Термін
Відповідальний
Загальні батьківські збориМодернізація змісту освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку.
Мета: спонукати батьків до об’єднання зусиль з педагогами для досягнення позитивних результатів участі в освітній діяльності.
1. Партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти із сім’єю – запорука успіху освітньої діяльності.
2. Мозковий штурм «Роль сім’ї у всебічному розвитку дитини»
3. Міні лекція «Формування світогляду дитини в умовах сімейного виховання».
4. Інтерактивна вправа «Експрес-інтерв’ю».
5. «Батьківська скринька» - поради, пропозиції батьків.
До 16.11.2021Завідувач
Батарчук А.В.,
Практичний психолог
Супрун С.М.
Вихователь-методист
Коба Л.Ю.
Практичний психолог
Супрун С.М.
КонсультаціїОсобли¬вості процесу адаптації дитини до зміни умов у її житті й діяльності при вступі до освітнього закладу.До 09.01.2021Практичний психолог
Супрун С.М.
Негативний вплив сучасного інформаційного простору на психічне та фізичне здоров’я дитини.До 10.11.2021Практичний психолог
Супрун С.М.
Сім’я як найважливіше середовище формування та розвитку особистості дитиниДо 19.01.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю.
Створення умов для психологічного комфорту дитини у дитячому садкуДо 09.03.2022Практичний психолог
Супрун С.М.
Соціалізація дітей раннього віку в умовах сьогоденняДо 20.04.2022Практичний психолог
Супрун С.М.
Формування споживчої культури у дітей.До 19.05.2022Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Консультації спеціалістів для батьківСтворюємо безпечний простір для дитини вдома.17.09.21Інструктор з фізкультури
Що таке «правильна вимова» або як навчити дитину розмовляти.15.10.21Учитель-логопед Головенко Н.М.
Чи притаманна дитині креативність. Розвиток творчих здібностей засобами музики у старших дошкільнят.18.11.21Музичний керівник
Шепіль О.А.
Розвиток адекватної самооцінки в дошкільників22.12.21Практичний психолог
Супрун С.М.
Організація ігрової діяльності вдома, насиченої пізнавальними завданнями.20.01.22Учитель-логопед Довженко А.М.
Насильство в сім’ї: шляхи запобігання. Булінг – досліджуємо, запобігаємо.23.02.22Практичний психолог
Супрун С.М.
Готуємо дітей до школи. Що це означає17.03.22Вихователь-методист
Шкіль Л.М.
Українська народна іграшка в житті сучасної дитини.18.05.22Вихователь-методист
Коба Л.Ю.
Батьківські збори Ранній вік
1. Ознайомлення з особливостями становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу».
2. «Як допомогти дитині. Адаптація дітей до дитячого садка»
До 16.09.2021Вихователі
Молодший вік
1. Завдання освітньої діяльності на 2021/2022 н. р. у світлі програми «Українське дошкілля».
2. «Я дорослішаю». Психологічно-вікова характеристика розвитку дітей 4-го року життя.
До 16.09.2021Вихователі
Середній вік
1. Завдання виховання та навчання дітей на 2021/2022 н. р. у світлі програми.
2. Особливості психологічного і фізичного розвитку дитини 5-го року життя.
До 16.09.2021Вихователі
Старший вік

1. Батьківський всеобуч «Завдання виховання та навчання дітей на 2021/2022 навчальний рік у світлі програми».
До 16.09.2021Вихователі
Ранній вік
1. Особистісно зорієнтована модель спілкування з дітьми раннього віку.
До 20.01.2022Вихователі
Молодший вік
У чому плюси та мінуси медіа-середовища дити¬ни.
До 20.01.2022Вихователі
Середній вік
Батьки-патрнери в організації спільної ігрової діяльності з дітьми (Lego-конструктор).
До 20.01.2022Вихователі
Старший вік
Роль гри у підготовці до школи.
До 15.05.2022Вихователі
Ранній вік
Оздоровлюємося залюбки влітку.
До 15.05.2022Вихователі
Молодший вік
Експериментуємо разом з дитиною (пошуково-дослідницька діяльність).
До 15.05.2022Вихователі
Середній вік
Збалансований інтелектуальний розвиток особистості дитини в умовах сьогодення.
До 15.05.2022Вихователі
Старший вік
Дискусія з психологом «Формування життєвої компетентності дошкільника – умова успішного навчання в школі».
До 15.05.2022Вихователі

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI2LTIlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Співпраця зі школою, іншими установами та організаціями

Форма роботи
Тема (зміст) заходів
Термін
Відповідальний
Круглі столи«Узгодження та затвердження плану взаємодії ЗДО і ЗОШ на новий навчальний рік».16.09.2021Вихователі-методисти
Коба Л.Ю.,
Шкіль Л.М.
«Особливості роботи з дітьми шостого року життя в ЗДО та школі. Як полегшити процес адаптації до школи».До 01.05.2022Вихователі-
методисти
Коба Л.Ю.,
Шкіль Л.М.
Спільні заходиСпівпраця з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області.Упродовж рокуВихователі-методисти
Коба Л.Ю.,
Шкіль Л.М.
Протипожежні тренуванняПровести спільні з педагогічним та обслуговуючим персоналом закладу.До 15.10.2021Вихователі
Відкриті форми роботи з дітьмиПроводити з дітьми, працівниками та батьками для слухачів курсів ЦЗ.До 15.05.2022Вихователі
Екскурсії з дітьмиСпівпраця з краєзнавчим та художнім музеями м. Суми.Упродовж рокуВихователі-методисти
Коба Л.Ю.,
Шкіль Л.М.
Семінари, майстер-класиСпівпраця з Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом ім. Григорія Сковороди.Упродовж року

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI2LTMlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Спільні заходи фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного циклів тощо

Форма роботи
Тема (зміст) заходів
Термін
Відповідальний
фізкультурно-оздоровчого циклуДодаток 8.9.Інструктори з фізкультури
художньо-
естетичного циклу
Додаток 8.8.Музичні керівники

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI3JTIyJTNFJTNDJTJGYSUzRQ==[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

РОЗДІЛ VІІ
ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ (КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI3LTElMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Вивчення стану організації освітнього процесу

№ та назва блоку
Тема (зміст) діяльності
Термін
Відповідальний
Тематичне1. Стан організації освітнього процесу відповідно Методичних рекомендацій до Базового компонента дошкільної освіти (групи середнього дошкільного віку).До 30.11.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
вихователі-методисти :
Коба Л.Ю.,
Шкіль Л.М.
2. Організація фізкультурно -оздоровчої роботи з дітьми молодшого дошкільного віку.До 07.04.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
вихователі-методисти :
Коба Л.Ю
ФронтальнеВивчити стан організації життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (група середнього дошкільного віку «Квіточки»)До 29.10.2021Завідувач
Батарчук А.В.,
Члени комісії
Вивчити стан організації життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (група старшого дошкільного віку «Мальви»)До 17.02.2022Завідувач
Батарчук А.В.,
Члени комісії
ПідсумковеГотовність дітей до навчання у школіДо 30.04.2022Вихователі-методисти:
Коба Л.Ю.,
Шкіль Л.М.
Практичний психолог
Супрун С.М.
ОперативнеВивчення системи роботи молодих спеціалістівУпродовж рокуЗавідувач
Батарчук А.В.,
Вихователі-методисти:
Коба Л.Ю.,
Шкіль Л.М.
Стан освітнього процесу (відповідно до плану роботи закладу)Упродовж рокуЗавідувач
Батарчук А.В.,
Вихователі-методисти:
Коба Л.Ю.,
Шкіль Л.М.
Підготовка до нового навчального рокуДо 28.08.2021Завідувач
Батарчук А.В.,
Вихователі-методисти:
Коба Л.Ю.,
Шкіль Л.М.
Стан проведення свят, розвагУпродовж рокуЗавідувач
Батарчук А.В.,
Вихователі-методисти:
Коба Л.Ю.,
Шкіль Л.М.
Вивчити рівень педагогічної майстерності та стан освітньо-виховної роботи вихователів, що атестуються, виконання рекомендацій щодо атестаціїДо 30.04.2022Завідувач
Батарчук А.В., вихователь-методист
Коба Л.Ю.
Виконання вимог нормативних документів, які регламентують діяльність дошкільного закладуУпродовж рокуЗавідувач
Батарчук А.В., вихователь-методист Коба Л.Ю.
МПК на заняттях з фізичної культури2 рази на рікВихователь-методист
Коба Л.Ю., сестра медична старша Скачедуб З.І.
Рівень адаптованості дітей до умов дитячого садкаДо 15.10.2021Практичний психолог
Супрун С.М.
Стан звукової культури і граматичної будови мови у дітей у відповідності до вікуквітеньВчителі-логопеди

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI3LTIlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Вивчення питань функціонування

№ та назва блоку
Тема (зміст) діяльності
Термін
Відповідальний
Безпека життєдіяльності, охорона праці, охорона дитинстваСтан роботи щодо дотримання працівниками закладу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з охорони праціЩоквартальноЗавідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства
Контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників тощо, які використовуються під час освітнього процесу відповідно до чинних типових переліків і нормЩомісячноЗавідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства
Стан роботи щодо попередження нещасних випадків з працівниками та дiтьми.ЩомісячноЗавідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства
Стан загального тexнiчного огляду будинку і споруд закладу дошкільної освітиЩоквартальноЗавідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства
Стан спортивного обладнання у спортивному залі та проведення занять з музики у музичній залі ЩоквартальноЗавідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства
Виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти, виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькування), вжиття заходів для їх вирішенняЩоквартальноЗавідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства
Стан малих форм на дитячих майданчиках, спортивного обладнання на
спортивному майданчику та ігрових дитячих майданчиках
ЩоквартальноЗавідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства
Стан готовності сил і засобів евакуації вихованців закладу, педагогічного складу та обслуговуючого персоналу із зон надзвичайних ситуацій у безпечні райони.Жовтень 2021, травень 2022Завідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства
Стан організації роботи з цивільного захисту в закладі Грудень 2021Завідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства
Стан проведення моніторингу щодо якості організації освітнього процесу з дітьми, а саме: визначенням необхідних умов, засобів, форм і методів з основ безпеки життєдіяльностіЖовтень 2021, травень 2022Завідувач, вихователь-методист
Стану пожежної безпеки навчальних, підсобних та інших приміщеньЩомісяцяЗавідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства
Стан евакуаційних шляхів та системи оповіщення на випадок надзвичайних ситуаційЩоквартальноЗавідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства
Стан вентиляційних каналів на харчоблоці ЗДО.ЩоквартальноЗавідувач, вихователь-методист, заступник завідувача з господарства
Організація харчуванняВивчення санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та організації харчування в закладіЩомісячноЗавідувач, сестра медична старша, батьківська громадськість
Стан транспортування продуктів харчування, умови і терміни придатності, відповідність сертифікатам якості продуктівЩомісячноЗавідувач, сестра медична старша, батьківська громадськість
Контроль за технологією приготування страв, їхній вихід, наявність відібраних добових проб кожної стравиЩомісячноЗавідувач, сестра медична старша, батьківська громадськість
Стан роботи щодо дотримання належних умов повноцінного збалансованого харчування дітейЩомісячноЗавідувач, сестра медична старша
Відповідність режиму харчування та умов прийому їжі віковим та гігієнічним вимогамЩомісячноЗавідувач, сестра медична старша
Стан роботи щодо виховання культурно-гігієнічних навичок у вихованців під час приймання їжі ЩомісячноЗавідувач, сестра медична старша
Забезпечення оптимального питного режиму дітейЩомісячноЗавідувач, сестра медична старша
Медичне обслуговуванняСтан дотримання маркування дитячих меблів відповідно до антропометричних вимірювань дітейЩомісячноЗавідувач, сестра медична старша
Стан здоров’я дітей, захворюванняЩомісячноЗавідувач, сестра медична старша
Організація рухового режиму дітей та загартуванняЩоквартальноЗавідувач, сестра медична старша
Стан роботи щодо ефективності виконання заходів з фізкультурно-оздоровчої роботиЩоквартальноЗавідувач, сестра медична старша
Виконання медико-профілактичних заходівЩоквартальноЗавідувач, сестра медична старша

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI4JTIyJTNFJTNDJTJGYSUzRQ==[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

ДОДАТКИ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI4LTElMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Додаток 8.1.

ПЛАН-ЦИКЛОГРАМА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СУМСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №17 «РАДІСТЬ»М СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

[/vc_column_text][vc_column_text]

Зміст внутрішнього контролю (форма узагальнення) Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Документи, що підлягають вивченню, аналізу
1 Готовність ЗДО до нового навчального року
(виробнича нарада, наказ)
В,Н Перспективний план розвитку матеріально-технічної бази. Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Акт готовності ЗДО до нового навчального року. Акти-дозволи на експлуатацію окремих приміщень та обладнання, майданчиків закладу (спортивного, ігрового); випробувань спортивних споруд, обладнання. Книги наказів
2 Затвердження річного плану роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період
(педагогічна рада, наказ)
П,Н Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу. Книги наказів
3 Виконання річного плану роботи закладу за навчальний рік та оздоровчий період
(виробнича нарада наказ)
П,В О О О О О О О П,Н Н Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Плани роботи вихователя-методиста, вихователів, інструктора з фізкультури, музичного керівника. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу. План проведення фізкультурних свят і розваг. Статистичні звіти про діяльність ЗДО. Штатний розпис. Книги наказів, обліку особового складу працівників, засідань педагогічної ради закладу
4 Аналіз захворюваності дітей у ЗДО
(наказ, виробнича нарада, рада закладу)
В Н,Р Книга наказів з основних питань діяльності. Журнали обліку: профілактичних щеплень, інфекційних захворювань, щоденного відвідування груп дітьми. Контрольна карта диспансерного нагляду. Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей. Приписи, постанови Управління Держпрод-споживслужби.
5 Медогляд працівників ЗДО
(наказ, виробнича нарада)
В,Н В,Н Книги наказів, обліку особового складу працівників. Медичні книжки працівників. Приписи, постанови Управління Держпрод-споживслужби. Заходи щодо усунення виявлених недоліків.
6 Затвердження тарифікації педагогічних працівників
(наказ, виробнича нарада)
В,Н Тарифікаційний список, заяви педагогічних працівників. Книги наказів, обліку особового складу педагогічних працівників
7 Організація харчування дітей
(наказ) %
Н Н Книги наказів. Документація з організації харчу-вання дітей. Відомості про облік оплати за харчування дітей. Приписи, постанови Управлін-ня Держпродспоживслужби. Заходи щодо усунення виявлених недоліків. Заяви батьків щодо пільгового харчування дітей
8 Стан харчування дітей
(рада закладу, рада по харчуванню, наказ)
Р.х Н К.х К.х Р,Н К.х К.х Н К.х К.х Книги наказів. Документація з організації харчу-вання дітей. Книги: бракеражу готової, сирої про-дукції, складського обліку продуктів харчування. Журнали: заявок на продукти харчування, обліку виконання норм харчування, обліку відходів продуктів харчування. Приписи, постанови Управління Держпродспоживслужби. Заходи щодо усунення виявлених недоліків.
9 Дотримання санітарно-гігієнічних норм у ЗДО
(виробнича нарада, наказ)
В О О В О В О О О В Н Приписи, постанови Управління Держпродспо-живслужби. Заходи щодо усунення виявлених недоліків. Книга наказів з основних питань діяльності.Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей. Режим роботи ЗДО.
10 Забезпечення літнього оздоровлення дітей
(виробнича нарада, педагогічна рада, наказ)
П В Н Н Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга наказів з основних питань діяльності.
11 Готовність ЗДО до роботи в осінньо-зимовий період. Стан протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем і покрівлі, утеплення приміщень
(наказ)
В,Н Н Книга наказів з основних питань діяльності. Документація з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
12 Проведення ремонтних робіт приміщень закладу
(виробнича нарада, оперативний контроль)
В,Н В,О О О План заходів щодо проведення ремонтних робіт
13 Дотримання вимог БКДО, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
(тематичні перевірки) (довідка, наказ, педрада)
Н,Д,П Н,Д,П Н,Д,П Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Довідки, доповідні записки про стан освітньої і методичної роботи та заходи щодо її удосконалення.
14 Атестація працівників ЗДО
(педагогічна рада, наказ)
Н Н П,Н Н Матеріали щодо проведення атестації педагогічних та інших працівників закладу (заяви, списки працівників, які атестуються, їх характеристики, графік роботи атестаційної комісії, протоколи її засідань). Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників. Книги наказів, протоколів засідань педагогічної ради. Атестаційні листи. Особові справи працівників закладу. Матеріали вивчення досвіду роботи працівників.
15 Проходження курсової перепідготовки працівниками ЗДО
(виробнича нарада, наказ)
Н В В Графік курсової перепідготовки на рік. Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників. Книги наказів.
16 Програмно-методичне та навчально- методичне забезпечення
(педагогічна нарада, наказ)
Н,В В Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книги наказів, обліку (посіб-ників, ігрового, дидактичного обладнання тощо). Картотека матеріалів, обладнання, публікацій періодичних освітніх видань, психолого- педагогічної, методичної літератури. Матеріали проведених семінарів та інших форм методичної роботи з педагогами, конспекти занять; програми святкових заходів, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальних досліджень.
17 Організація роботи із соціального захисту дітей
(рада закладу, наказ, педагогічна рада)
П,Н Р Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книги наказів, протоколів засідань педагогічної ради. Списки дітей із соціально незахищених категорій.
18 Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми
(рада закладу, педагогічна рада, наказ)
Н Р О О П,Н Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи інструктора з фізкультури. Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії спортивних заходів тощо). Листок здоров’я дітей. Журнали обліку щоденного відвідування груп дітьми. Графік роботи фізкультурної зали.
19 Забезпечення заходів з охорони праці, цивільної оборони, пожежної безпеки
(наказ)
Н В,Н Н Документація з охорони праці, пожежної безпеки, цивільної оборони. Книга наказів з основних питань діяльності. Журнали обліку проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Акти, накази, розпорядження з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Документи (довідки, доповідні записки, звіти) про виконання наказів, розпоряджень з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Документи (висновки, акти, протоколи, атестаційні картки) з питань- атестації робочих місць за умовами праці. Акти готовності ЗДО до нового навчального року. Документи (доповідні записки, інформації) про поліпшення умов праці, стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
20 Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей
(виробнича нарада, наказ)
В О О Н Н О О Р О Н Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга наказів з основних питань діяльності. Документи (акти, висновки, протоколи) розслідувань нещасних випадків. Відомості про нещасні випадки. Журнали: реєстрації нещасних випадків; обліку інструкгажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
21 Робота методичного кабінету над науково-методичною проблемою, дослідницька та експериментальна робота
(педрада, наказ)
П,Н П,Н Відповідність наповнення методичного кабінету встановленим вимогам. Картотека матеріалів, обладнання, публікацій періодичних освітніх видань, психолого-педагогічної, методичної літератури, передового педагогічного досвіду. Матеріали проведених семінарів та інших форм роботи з педагогами, конспекти занять; програми святкових заходів, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальних досліджень. Протоколи засідань педагогічної ради.
22 Взаємодія ЗДО із КУ ССШ №29 сім’єю та громадськістю
(наказ, педрада, рада закладу)
Н,П Н Р Р Р П Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Плани відповідних заходів. Книги протоколів засідань педагогічної ради, батьківського комітету, загальних зборів працівників закладу, виробничих нарад, батьківських зборів. Угоди про співпрацю.

В – виробнича нарада
П – педагогічна рада
Н – наказ
Р – рада
К.х. – комісія по харчуванню
Д – довідка
О – оперативний контроль[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI4LTIlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Додаток 8.2

План- циклограма внутрішньої системи контролю якості процесів функціонування у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 17 «Радість» м. Суми. Сумської області на 2021 – 2022 навчальний рік

Напрями
Відповідальний працівник
Місяць
091011120102030405060708
Освітній процесвихователь-методист++++++++++++
Профілактично-оздоровча роботамедична сестра+++
Харчування дітеймедична сестра++++++++++++
Предметно-ігрове середовище вихователь-методист+++
Взаємодія з батькамизавідувач, вихователь-методист++++
Режимні моментизавідувач, вихователь-методист, медична сестра, завідувач господарства++++++++++++
Навчально-методичне забезпеченнязавідувач++++
Виконавча дисципліназавідувач, вихователь-методист, сестра медична+++++
Охорона праці та безпека життєдіяльностізавідувач, вихователь-методист, медична сестра, завідувач господарства++++++
Пожежна безпеказавідувач господарства+++++
Цивільний захистзавідувач, вихователь-методист+++
Санітарно-гігієнічний режиммедична сестра, завідувач господарства++++++++++++
Правила внутрішнього розпорядкузавідувач, вихователь-методист, медична сестра, завідувач господарства+++++
Виконання посадових обов’язківзавідувач, вихователь-методист, медична сестра, завідувач господарства++++++++++++
Медичне обслуговування завідувачзавідувач,++++
Фінансово-господарська діяльність завідувач господарства
бухгалтер
+++++

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI4LTMlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Додаток 8.3.

План заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Зміст роботи
Термін
Відповідальний
Проводити перевірку стану пожежної безпеки навчальних, підсобних та інших приміщень, усувати виявлееі недолікиЩоквартальноЗаступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
Проводити загальний технічний огляд будинку і споруд закладу дошкільної освіти2 рази на рік (навесні, восени)Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
Скласти акт-дозвіл на проведення занять з фізичної культури у спортивному заліПеред початком навчального рокуВихователі-методисти Коба Л.Ю., Шкіль Л.М.
Скласти акт-дозвіл на проведення занять з музики у музичній заліПеред початком навчального рокуВихователі-методисти Коба Л.Ю., Шкіль Л.М.
Проводити огляд та випробування малих форм на дитячих майданчикахЩоквартальноЗаступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
Проводити огляд та випробування спортивного обладнання в спортивній залі та на спортивному майданчикуЩоквартальноЗаступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
Перевірити:
- стан освітлювальної електромережі та електроустаткування;
- наявність та справність первиниих засобів пожежогасіння
До 01.07.2021Заступник завідувача з господарства Омельченко Н.С.
Перевіряти стан евакуаційних шляхів та системи оповіщення на випадок надзвичайних ситуаційПостійноЗаступник завідувача з господарства Омельченко Н.С.
Провести обстеження та чищення вентиляційних каналів на харчоблоці ЗДОДо 01.08.2021Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
Проводити повторні інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з усіма працівниками та робити відповідні записи в журналі реєстрації інструктажів01.08.2021Вихователі-методисти Коба Л.Ю., Шкіль Л.М.,
заступник завідувача з господарства
Організувати перевірку захисного заземлення і опору ізоляції електромережДвічі на рікЗаступник завідувача з господарства Омельченко Н.С.
Переглянути та поновити нормативні акти дошкільного закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльностіДо 01.08.2021Вихователі-методисти Коба Л.Ю., Шкіль Л.М.,
Заступник завідувача з господарства Омельченко Н.С.
Контролювати ведення журналів реєстрації нещасних випадків з працівниками та дітьмиПостійноВихователі-методисти Коба Л.Ю., Шкіль Л.М.
Посилити контроль за дотриманням протипожежного режиму в закладі дошкільної освіти. Забезпечити справність приладів опалення, електроустановок, технологічного обладнання, зовнішнього протипожежного водопроводуПостійноЗаступник завідувача з господарства Омельченко Н.С.
Проводити практичні заняття щодо відпрацювання з працівниками евакуаційних заходів на випадок виникнення пожежіДвічі на piкВихователі-методисти Коба Л.Ю., Шкіль Л.М.
Організовувати чергування осіб, відповідальних за стан протипожежної безпеки на об’єктах, у місцях з масовим перебуванням людей та під час проведення свят чи інших масових заходівПостійно під час масових заходівЗаступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
Контролювати ведення журналу обліку видачі інструкцій з охорони праціПостійноВихователі-методисти Коба Л.Ю., Шкіль Л.М.
На видних місцях та біля телефонів поновити таблички із зазначенням номерів телефонів термінового викликуЗа потребиЗаступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
Здійснити вибірковий ремонт системи освітлення дошкільного закладуДо 01.09.2021Заступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
Розробити та затвердити угоду з охорони праці на календарний рікСіченьГолова ПК Придача О.С..
Здійснювати періодичні огляди вогнегасників. У разі негативних результатів огляду, закінчення гарантійного терміну експлуатації, після застосування за призначенням направляти відповідні вогнегасники на ПТОВЩоквартальноЗаступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.
Провести Тиждень безпеки дитиии16-20 травня 2022 рокуВихователь-методист
Провести Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності12-16 жовтня 2021 рокуВихователь-методист
Поновити інформаційні стенди з питань безпеки життєдіяльностіДо 01.09.2021Вихователь-методист
Забезпечити заклад піском на зиму, сніговими лопатамиВересеньЗаступник завідувача з господарства
Омельченко Н.С.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI4LTQlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Додаток 8.4.

План заходів з охорони дитинства

Зміст роботи
Термін
Відповідальний
Методична робота з кадрами
Організувати роботу щодо систематизації та вивчення нормативних документів:
Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, законодавства України в галузі освіти, в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини та інших нормативно – правових актів які спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)
Протягом рокуВихователь-методист
Коба Л. Ю.
Визначити категорії родин, що вимагають індивідуального підходу, таких як неблагонадійні, неповні, багатодітні, молоді, родини біженців, родини, які мають всиновлених дітей або дітей під опікоюВересень 2021Практичний психолог
Супрун С.М.,
вихователі усіх вікових груп
Створити банк даних дітей «групи ризику»Протягом рокуПрактичний психолог
Супрун С.М.
Проводити моніторинг ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти, виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькування), вжиття заходів для їх вирішенняПротягом рокуВихователь-методист
З метою залучення уваги батьків і громадськості на забезпечення рівних стартових умов для подальшого навчання дітей, не охоплених дошкільною освітою, провести рекламну кампанію (рекламні оголошення, інтерв’ю) тощо.Протягом рокуВихователь-методист
Коба Л. Ю.
Забезпечити надання необхідної соціально – психологічної допомоги та вжиття заходів щодо реабілітації дітей, що зазнали різні форми насильства у сім’ї Протягом рокуПрактичний психолог
Супрун С.М.
Здійснювати інформаційно-просвітницьку робота серед здобувачів освіти щодо булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосункахПротягом рокуВихователь-методист
Коба Л. Ю.,
педагоги
Виготовити тематичні буклети: “П’ять корисних правил протидії кібербулінгу, з якими потрібно познайомити дітей“ , “Як допомогти дитині, якщо вона піддається булінгу”Листопад 2021Вихователі
Провести Тиждень Безпеки життєдіяльності дитини в рамках щорічної листопадової акції
«Здорова дитина – майбутнє України»
Жовтень 2021Вихователі
Провести консультації:
• «Дитячі вікові кризи»
• «Психолого-педагогічна вправність дорослих: вчимося бути разом з дитиною»
• «Система заходів з профілактики жорстокого поводження з дітьми в родинах»
• «Чого бояться наші діти»
• «Дорослий у становленні особистості дитини»
Вересень
Листопад
Січень
Березень
Квітень
Практичний психолог
Супрун С.М.,
Анкетування вихователів (форма поведінки з дітьми)Жовтень 2021Практичний психолог
Супрун С.М.
Тематична виставка «Свобода дитини в незалежній державі на основі статей Конвенції ООН про права дитини» (наочність).Травень 2022Вихователі
Освітня діяльність з дітьми
Здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей щодо булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосункахПостійноВихователі
Проводити ранкові кола з метою формування навичок дружніх стосунківПостійноВихователі
Тематичні бесіди, заняття:
«Уроки чемності для хлопчиків та дівчаток»
«Десять «Не можна» (що ми повинні знати і виконувати)
«Україна – моя держава»
«Я закликаю до розмови» (позитивні вчинки)
«Кожен має право на життя та ім’я»
«Чим я особливий»
«Я та моя небезпека»
«Найбільше багатство – здоров’я»
«Правова абетка»
вересень
жовтень
листопад
грудень
січень
лютий
березень
квітень
травень
Вихователі
Організація дидактичних ігор з правового вихованняПротягом рокуВихователі
Читання художньої літератури, вивчення віршів з тематики правового виховання.Протягом рокуВихователі
Організувати перегляд відеороликів з теми «Добро породжує добро». Перегляд мультфільмів відповідної тематикиЛистопад 2021Вихователі
Тематичні виставки:
«Права маленької людини»
«Право на житло»
жовтень
квітень
Вихователі
Розвага «1 Червня – День захисту дітей»1 червня 2021Музичні керівники
Робота з батьками
Провести батьківські онлайн-лекторії:
• «Конвенція про права дитини»
• «Ознайомлення з Законом України Про охорону дитинства»
• «Декларація прав дитини»
жовтень
січень
березень
Вихователі
Консультації:
• «Безпека дитини в ДНЗ та родині»
• «Жорстоке поводження з дітьми: що це?»
Жовтень
Лютий
Практичний психолог
Супрун С.М.
Анкетування батьків «Діти та їх права»КвітеньВихователі
Організувати механізм
звернення та встановлення
інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування)
Протягом рокуВихователь-методист
Коба Л.Ю.,
Практичний психолог
Супрун С.М.,

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI4LTUlMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Додаток 8.5.

План
спільної роботи закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої освіти

Зміст роботи
Термін
Відповідальний
Укласти угоду про співпрацю дошкільного закладу та КУ Сумської ЗОШ №24До 13.09.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю.
Розробити спільно з початковою ланкою ССШ №29 реалізацію моделі співпраці навчальних закладів До 13.09.2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю.
Забезпечити наступність і перспективність освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання у початковій школі та всебічного гармонійного розвитку дітей, збереження та зміцнення їхнього фізичного та духовного здоров'яПротягом рокуВихователі старших груп
Здійснити аналіз навчальної програми 1 класу відповідно НУШ з метою встановлення наступності в освітньому процесі Листопад 2021Вихователь-методист
Коба Л.Ю., вихователі старших груп
Забезпечити взаємовідвідування занять вчителями початкових класів та уроків вихователями Протягом рокуВихователі старших груп
Брати участь у спільних заходах з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівниківПротягом рокуВихователі старших груп
Проводити консультативну і методичну роботу, спрямовану на забезпечення успішної адаптації дітей до умов школи, зокрема проводити взаємовідвідування, спільні семінари тощоПротягом рокуВихователь-методист
Коба Л.Ю.
Забезпечити якісну підготовку дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання з урахуванням вимог освітніх напрямів оновленого Базового компонента дошкільної освіти УкраїниПротягом рокуВихователі старших груп
Провести воркшоп «Обговорення актуальних питань підготовки дітей до навчання в школі»ЛистопадВихователь-методист
Коба Л.Ю., вихователі старших груп
Запрошувати першокласників (колишніх вихованців закладу) та вчителів до участі у тематичних музичних і спортивних святах та розвагахПротягом рокуВихователь-методист
Провести екскурсію з дітьми старших груп до школи (ознайомлення з будівлею школи,бібліотекою, їдальнею)ТравеньВихователь-методист, вихователі старших груп
Запрошувати вчителів початкової школи до участі в батьківських зборах Квітень Вихователь-методист, вихователі старших груп
Організувати зустрічі батьків дітей старших груп з вчителями початкової школиКвітень Вихователь-методист
Коба Л.Ю., вихователі старших груп
Ознайомлювати батьків з програмами розвитку дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти та першого класу школи, проводити відкриті заняття й інші методичні заходи.ВересеньВихователь-методист
Коба Л.Ю., вихователі старших груп
Консультувати батьків з питань соціальної адаптації дітей до умов навчання в школіКвітень-травень 2022Вихователь-методист
Коба Л.Ю., вихователі старших груп

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Повернутися до меню[/vc_column_text][vc_raw_html]JTNDYSUyMG5hbWUlM0QlMjI4LTclMjIlM0UlM0MlMkZhJTNF[/vc_raw_html][vc_empty_space][vc_column_text]

Додаток 8.7.

План музичних розваг на 2021/2022 н.р.
Старший дошкільний вік

Термін проведення
Тематика свят, розваг
Форма проведення
Відповідальний
Вересень «Здрастуй, наш садок дитячий!»
«Веселі музики»
Музично-спортивна розвага на свіжому повітрі
Музична розвага з використанням музично-дидактичних ігор
Музичний керівник, інструктор з фізкультури, вихователі
Музичний керівник
Жовтень «Чарівний світ музики»
«Щедра осінь прийшла, гостинці дітям принесла»
Музична розвага
Музичне свято
Музичний керівник вихователі
Музичний керівник, вихователі
Листопад Міні-філармонія
«Пори року. Осінь.»
«Якщо друг у тебе є – життя радісним стає»
Музична розвага
(слухання музики та художня діяльність)
День народження
Музичний керівник, вихователі
Музичний керівник, вихователі, батьки
Грудень «По країні з краю в край ходить Святий Миколай»
«Новий рік святкуємо - радість всім даруємо!»
Тематична розвага
Музично-літературне свято
Музичний керівник, вихователі, батьки
Музичний керівник, вихователі, батьки
Січень Щедрий вечір. Маланка.
Міні-філармонія
«Пори року. Зима.»
Музично-театралізоване дійство
Музична розвага
(слухання музики та художня діяльність)
Музичний керівник, вихователі, батьки
Музичний керівник
Лютий «Зима з Весною зустрілись, одна одній вклонились» (Стрітення)
«Іменинників вітаємо і пісні для них співаємо»
Музично-спортивне свято
День народження
Музичний керівник, вихователі, інструктор з фізкультури
Музичний керівник, вихователі, батьки
Березень «Весна крокує по планеті»
«Театр піднімає завісу»
Музично-літературне свято
Музична розвага
Музичний керівник, вихователі
Музичний керівник , вихователі
Квітень «Фестиваль народних ігор»
«Чарівний світ танцю»
Музична розвага з використанням народних музичних ігор
Музична розвага
Музичний керівник, вихователі
Музичний керівник
Музичний керівник, вихователі
Травень «Правила знаєш – небезпеку оминаєш»
«Прощавай, мій любий дитсадочок!»
Музично-спортивна розвага
Свято випуску до школи
Музичний керівник, інструктор з фізкультури,вихователі
Музичний керівник, вихователі, батьки
Середній дошкільний вік
Вересень«Здрастуй, наш садок дитячий!»
«В гостях у казки»
Музично-спортивна розвага на свіжому повітрі
Лялькова вистава
Музичний керівник, інструктор з фізкультури, вихователі
Музичний керівник, вихователі
Жовтень«Чарівний світ музики»
«Щедра осінь прийшла, гостинці дітям принесла»
Музична розвага
Музичне свято
Музичний керівник вихователі
Музичний керівник, вихователі
Листопад«Ми пограємо у гру, проженемо вмить нудьгу»
«Якщо друг у тебе є – життя радісним стає»
Музична розвага з використанням музично-дидактичних ігор
День народження
Музичний керівник вихователі
Музичний керівник, вихователі, батьки
Грудень«По країні з краю в край ходить Святий Миколай»
«Новий рік святкуємо - радість всім даруємо!»
Тематична розвага
Музично-літературне свято
Музичний керівник, вихователі, батьки
Музичний керівник, вихователі, батьки
Січень Щедрий вечір. Маланка.
Дитяча філармонія
«Срібні дзвоники зими»
Музично-театралізоване дійство
Інтегрована розвага (слухання музики та інструментальні імпровізації)
Музичний керівник, вихователі, батьки
Музичний керівник
Лютий «Зима з Весною зустрілись, одна одній вклонились» (Стрітення)
«Іменинників вітаємо і пісні для них співаємо»
Музично-спортивне свято
День народження
Музичний керівник, вихователі, інструктор з фізкультури
Музичний керівник, вихователі, батьки
Березень «Весна крокує по планеті»
«Театр піднімає завісу»
Музично-літературне свято
Музична розвага
Музичний керівник, вихователі
Музичний керівник , вихователі
Квітень «Фестиваль народних ігор»
«Чарівний світ танцю»
Музична розвага з використанням народних музичних ігор
Музична розвага
Музичний керівник, вихователі
Музичний керівник
Музичний керівник, вихователі
Травень «Правила знаєш – небезпеку оминаєш»
«Радо всі йдемо на свято іменинників вітати»
Музично-спортивна розвага
Музична розвага – привітання
Музичний керівник, інструктор з фізкультури,вихователі
Музичний керівник, вихователі, батьки

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]