Звіт

керівника Сумського дошкільного навчального закладу ( ясел – садка) № 17 «Радість» м. Суми, Сумської обл.

перед громадськістю за 2018-2019н.р.

від 30.05.2019р.

1.Загальна характеристика.

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №17 « Радість»    м. Суми, Сумської обл. розпочав функціонування у 1990 році. Діяльність дошкільного закладу регламентується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного закладу затвердженим рішенням Сумської міської ради від 13 січня 2005р. Працює заклад за Базовим компонентом та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • 2 музичні зали
 • 2 спортивні зали
 • кабінет логопеда
 • кабінет психолога
 • методичний кабінет
 • басейн
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
 • 2 спортивні майданчики

–        дитячі городи

2.Склад вихованців

У 2018 -2019  навчальному році  в дошкільному закладі функціонувало 14 груп:

2 групи для дітей віком  до 3-х років, 12  груп для дітей від 3 до 6 (7) років, з них 3 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення.

Цього року заклад відвідувало всередньому 344 дитини

Раннього віку – 51

Дошкільного віку – 293

випускається до школи –91 дитина

за звітній період в дошкільний заклад прийнято  – 119 дітей

Контингент батьків переважно соціально благополучний, переважають діти з сімей робітників, приватних підприємців , службовців, не працюючих

 1. Кадрове забезпечення

Навчальний процес в дошкільному закладі забезпечують 72 працівників:

26  осіб  – молодшого обслуговуючого персоналу, 1- заступник завідувача господарства , 2  – сестри медичні старші , 2 – бухгалтера, 1 –  шеф – кухар, 2 –  кухарі, 1  – комірник

33 педагоги, в тому числі:

вихователь – методист, 3 учителя – логопеда, практичний психолог, 2 інструктора  з фізичної культури, 3 музичних керівника, 24 вихователя. З них 30 мають повну вищу освіту, 3 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

Вища атестаційна  категорія – 4 – осіб –13 %

Перша атестаційна категорія – 6 осіб – 20 %

Друга атестаційна категорія – 6 осіб – 20%

Спеціаліст – 7осіб – 23.5%

Не атестовано ( молоді спеціалісти ) – 7 осіб – 23.5%

Звання вихователь – методист – 1 особа – 3%

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогів ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного : у поточному році проатестовано  10  педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 6 осіб.

 Станом на 31 травня 2019 року у закладі є вакансія кухаря, вихователя.

За звітній період в дошкільний заклад було прийнято 5 вихователів, помічник вихователя, інструктор з фізичної культури,  бухгалтер, сестра медична старша, прибиральниця службових приміщень.  Звільнено 6  людей  з них: прибиральниця службових приміщень, сестра медична старша, 4 вихователя. Причини звільнення: власне бажання, перехід на інше місце роботи, зміна місця проживання.

4.Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ

Колектив дошкільного навчального у 2018-2019 навчальному році втілював в роботу такі пріоритетні завдання

– формування у дітей почуття національної свідомості та мовленнєвої компетентності через ознайомлення з літературною спадщиною, традиційним мовленнєвим етикетом українського народу згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти.

– актуальним напрямком в освітньому процесі є STREАM – освіти дошкільників

Цей напрямок, сприяє  формуванню творчих і технічних здібностей, продуктивного та критичного мислення дітей

– Останнім часом велика увага приділяється інклюзивній освіті , тому одним із завдань було формування  підгрунтя для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питання надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.

Пріоритетні завдання на 2019-2020 навчальний рік:

1.Сприяти впровадженню в освітній процес основних концептуальних положень STREAM-освіти як нового  інтеграційного підходу до формування творчих і технічних здібностей, продуктивного мислення та особистісного зростання дітей дошкільного віку.

2.Створити умови для формування основ здорового способу життя дошкільників шляхом залучення до занять фізичною культурою і спортом.

3.Продовжувати роботу з налагодження тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості діяльності закладу дошкільної освіти через роботу веб-сайту.

На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно- гігієнічних вимог до умолов та режиму виховання дітей.

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створено задовільні умови : 2 спортивні зали, 2 спортивні майданчики з обладнаними на них доріжками здоров’я,  в кожній групі створений спортивний куточок, працює басейн.

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньому  процесі дозволило покращити стан здоров’я вихованців, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

 

 

 1. Аналіз стану захворюваності дітей

У 2017 – 2018 н. р –1 дитиною по хворобі було пропущено 2.2 дня  а в  2018 – 2019  н. р. –  2,0  дні

По групам здоров’я розподіл проведено таким чином

І група здоров’я – 219  дітей (65%)

ІІ група здоров’я – 111 дитини (33%)

ІІІ група здоров’я – 5 дітей (2%)

По фізкультурних групах розподіл проведено таким чином:

Загальна група здоров’я  – 325 дитини (97%)

Підготовча група – 10 дітей (3%)

Спеціальна група –5 дітей (2 %)

На диспансерному обліку перебуває  55дітей, часто хворіючих –7 дітей.

Серед загальної кількості дітей закладу 65% становлять здорові діти, 35% – діти з виявленими патологіями.

 1. Якість реалізації освітніх програм

Для ефективного розв’язання проблем навчання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують в роботу сучасні методики.

В 2017 – 2018 навчальному році в другу половину дня велась робота гуртків:

 • «Музикотерапії»
 • Степ-аеробіка
 • Фольклорний
 • Театральний
 • Секція з вільної боротьби

З метою вивчення стану готовності дітей до навчання в школі практичним психологом було обстежено  91 дітей старших груп

Функціональну готовність до школи показали 90 дітей, 1 дитина не готова до школи у зв’язку з низьким рівнем  психосоціальної зрілості та розвитку пізнавальних процесів.

 1. Управлінська діяльність

Безпосереднє керівництво закладом протягом 13 років здійснює завідувач Батарчук Аліна Володимирівна, яка має кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми роботи:

– батьківська громада

– профспілковий комітет

– педагогічна рада

– загальні збори батьків та трудового колективу

– комісія охорони праці

– пожежно – технічна комісія

Управлінські рішення  та дії завідувача поточного року були спрямовані здебільше на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань:

– організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі

– організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

– колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому зусиллями педагогів було створено Інтернет сайт закладу, сторінка на Фейсбуці.

– організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Усі звернення зареєстровані в Книзі прийому громадян, опрацьовані, на них надані відповіді в усній чи письмовій формі у визначений законодавством термін. Найчастіше звернення надходили з питання влаштування дітей в дошкільний заклад – 86; з питання проведення щеплень -2; працевлаштування – 5; організації харчування – 12, надання довідок про підтвердження стажу роботи -4, про пільги на харчування -20. Питання роботи зі звернення громадян знаходяться на постійному контролі завідувача і є пріоритетними в діяльності дошкільного закладу. Щоквартально аналіз звернень громадян виноситься на нараду при завідувачу та кожні пів року аналізується в підсумковому наказі ( наказ від 04.07.2018 №54 «Про стан роботи зі звернення громадян за підсумками І півріччя 2018 року», від 21.12.2018  року № 117 «Про стан роботи зі звернення громадян за підсумками ІІ півріччя 2018 року»).

– організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління закладом. У продовж року всі педагогічні працівники отримали щорічну грошову винагороду, кращі працівники були відзначені грамотами управління освіти  і науки Сумської міської ради, одноразовими преміями.

– організація роботи з батьками з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через загальні батьківські збори, збори батьківського комітету, батьківські конференції.

 1. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона розрахована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні проблеми батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Педагогічний колектив організовує для цього різні активні форми співпраці:

 • Батьківські збори
 • Індивідуальні консультації спеціалістів
 • Виготовлення саморобок разом з дітьми
 • Майстер-класи для батьків
 • В контексті виконання завдань у 2018 – 2019 навчальному році було започатковано проведення музичного фестивалю, позитивний відгук отримали музичний фестиваль «Пісня моєї родини», театральний фестиваль «Різдвяна зірка», кінофестиваль «Наша група найкраща», патріотичний флешмоб «Вишиванка моєї матусі». Діти проявили справжню акторську майстерність, збагатили словник, отримали позитивні емоції та впевненість у своїх творчих здібностях.
 • Проведені спільні виставки «Писанкове диво», «Вишиванка- символ моєї родини», «Ялинкові прикраси виготовлені власноруч», «Новорічні фантазії», «Писанкові дива», заходи та розваги «Конкурс родинної пісні», драматизація казки «Під грибком», «Різдвяні вертепи», батьки стали учасниками майстер – класів «Родинний оберіг», «Лялька-трав’янка», «Великодня писанка»,також батьки були залучені до спільних з дітьми трудових десантів, організованих з метою покращення умов перебування дітей в дошкільному закладі..
 • До дня вишиванки було організоване свято де мами з дітьми приймали участь в дефіле вишиванок.
 • День відкритих дверей
 1. Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2018  -2019 навчального року  педагогічний колектив брав участь:

– в міському освітньому проекті «голос рідної природи» посіли ІІ місце.

– стали переможцем в І міському етапі обласної виставки огляду кращих методичних посібників ЗДО. Вийшли на обласний етап.

– вихователь – методист Коба Л.Ю. виступила з презентацією нашої методичної розробки стенд музеї на всеукраїнському семінарі STREАM -освіта, інноваційні проекти для НУШ.

– на базі закладу в 2018-2019 році була проведена  міська виставка – огляд кращих методичних розробок педагогічних працівників закладів  дошкільної освіти  міста Суми.

– на базі закладу в 2018-2019 році  також був  проведений  семінар для керівників ЗДО «Роль керівника в організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»

– музичний керівник Шепіль О.А. презентувала свій досвід роботи з музикотерапії на обласному семінарі СОІППО

– інструктор з фізкультури Ярова Даря Анатоліївна зайняла перше місце у лижних перегонах серед жінок у зимовій спартакіаді.

– вихованці нашого закладу приймали участь в конкурсі дитячої творчості

– педагоги подали матеріал до друку в Педагогічних виданнях. Чекаємо на друк.

 1. Організація харчування у ДНЗ

Організація харчування дітей ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України  від 17.04.2006 р.  № 298/ 227

У ДНЗ працює досвідчений медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати : за звітній період за результатами перевірок СЕС, прокуратури, захисту справ споживачів, ветеринарної служби, комісії управління освіти і науки Сумської міської ради порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування та зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технології приготування страв , правил особистої гігієни.

У закладі харчуються діти пільгових категорій а саме:

– діти з малозабезпечених сімей – 22 дітей

– діти з багатодітних родин – 16 дітей

– діти батьки яких брали участь в АТО – 23 дитини

– діти інваліди – 3

 1. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 17 « Радість» є державним закладом, в якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини. В своїй діяльності заклад регламентується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства».

Для ведення цієї роботи в закладі наказом завідувача затверджується громадський інспектор. Щорічно інспектор  веде облік дітей  пільгових категорій та звітує про роботу яка проводилась з цими сім’ями.

В дошкільному закладі створено банк даних дітей , які підлягають охопленню соціально – педагогічним патронатом.

 1. Робота зі зміцнення матеріально – технічної бази

Дошкільний заклад є комунальною  установою, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово – господарська діяльність  закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою.

На 2018 рік  для функціонування дошкільного закладу було виділено з місцевого бюджету 7.727.480 з них:

– оплата праці -5842783

– предмети, матеріали -155.772

– медикаменти – 2749

– продукти харчування 436.671

– оплата послуг(крім комунальних)-74263

– оплата комунальних послуг-1133614

– також  було витрачено  100  000 для капітального ремонту туалетних кімнат

Пофарбовані  та відремонтовані ігрові та фізкультурні майданчики

Влітку 2018 року  проведений поточний ремонт дошкільного закладу.