Профілактик інфекційних захворювань здійснюється у трьох основних напрямах і передбачають: організаційні заходи (ізоляція хворих, карантин тих, хто контактує з хворими) спеціальні санітарні заходи в осередку інфекції (дезінфекція, дезінсекція, дератизація)  та специфічну і неспецифічну профілактики.

Специфічна профілактика інфекційних хвороб – вакцинація.

В Україні при вирішенні питань специфічної профілактики інфекційних захворювань керуються наказом Міністерства охорони здоров’я України “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів від 16.09.2011 №595 та редакцією наказу від 11.08.2014 року №551.

Вакцинація (щеплення, імунізація) – це створення штучного імунітету у людини до певних інфекційних хвороб шляхом введення вакцини та анатоксину в її організм.

Відповідно до Календаря обов’язкова вакцинація за віком проводиться проти таких основних інфекцій:

 • туберкульоз
 • вірусний гепатит В
 • дифтерія
 • кашлюк
 • правець
 • поліомієліт
 • гемофільна інфекція
 • кір
 • епідемічний паротит
 • краснуха

Планові профілактичні щеплення в нашому садочку проводять медична сестра та лікар педіатр Сумської дитячої поліклініки №2. Їхня спільна лікувально-профілактична діяльність загалом, і проведення щеплень, спрямовані на збереження життя та здоров’я дітей шляхом запобігання поширенню інфекційних захворювань в організованих дитячих колективах.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу старшій медичній сестрі необхідно отримати результати проходження дитиною медичного огляду, які вносяться до документації (форма № 026/0).

Якщо медичних протипоказань для перебування дитини у ДНЗ не має, а профілактичні щеплення виконані відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні, то дитина отримує дозвіл на відвідування дошкільного навчального закладу.

Щеплення у дитини на момент вступу до дитячого садка можуть бути не зроблені з різних причин. Найчастіше – це відмова батьків від таких заходів профілактики, але причиною може бути і відсутність вакцини у необхідний момент, і медичні протипоказання.

         Чи можна приймати дитину без профілактичних щеплень до дошкільного навчального закладу?

Згідно зі статтею 53 Конституцією України кожен має право на освіту.

Держава забезпечує доступність до шкільної освіти державних і комунальних навчальних закладах. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 04.09.2014р. доступність освіти, як Конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має право створити можливості для реалізації цього права.

Наразі, згідно із статтею №12 Закону України « Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року батьки несуть відповідальність за стан здоров ҆ я дитини, її фізичний розвиток.

У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, діти можуть бути прийняті до дошкільного закладу та відвідувати його.

Питання, щодо відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішує   лікарсько-консультативна комісія. Приймати рішення про можливість відвідування дітьми дошкільний навчальний заклад мають саме медичні установи.

У свою чергу батькам, які використовують право відмовитися від щеплень, слід пам’ятати, що відмова від вакцинації є також певним ризиком для здоров’я дитини, адже профілактичні щеплення сприяють формуванню імунітету.

Нормативна база:

 • Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змінами та доповненнями)
 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно – технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах» (справа про доступність і безоплатність освіти) від 4 березня 2004р. № 5 – рп / 2004
 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402 – III (зі змінами та доповненнями)
 • Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645 – III (зі змінами та доповненнями)
 • Постанова Кабінету Міністрів України «про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12 березня 2003 р. №305 (зі змінами та доповненнями)
 • Наказ Міністра охорони здоров’я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використання в поліклініках (амбулаторіях)» від 27 грудня 1999 р. №302 (зі змінами та доповненнями)
 • Наказ Міністра охорони здоров’я України «Про удосконалення амбулаторно – поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29 листопада 2002 р. №434 (зі змінами та доповненнями)
 • Наказ Міністра охорони здоров’я України «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» від 3 лютого 2006 р. №48, зареєстровано в Мін’юсті 2 червня 2006 р. за №665 / 12539 (зі змінами та доповненнями)