Регламент роботи веб-сайту

РЕГЛАМЕНТ 

роботи веб-сайту

Сумського дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) №17 «Радість»

м. Суми, Сумської області

 

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про звернення громадян», листа від 22.06.2020 №01-20/162 «Про організацію вимог щодо забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти»  визначає статус веб-сайту (далі – Веб-сайт) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 «Радість»       м. Суми, Сумської області: http://dnz17.org.ua  як офіційного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет та встановлює мету, завдання, структуру, функціонування, порядок розміщення на ньому інформаційних матеріалів (далі – інформація).

1.2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує висвітлення діяльності Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 «Радість» м. Суми, Сумської області, взаємообмін інформацією з учасниками освітнього процесу, закладами та установами системи освіти району, області, країни, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями та громадськістю з питань, пов’язаних з діяльністю закладів освіти.

1.3. Веб-сайт є власністю Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№17 «Радість» м. Суми, Сумської області. Права на змістовне наповнення веб-сайту належать закладу освіти, окрім випадків, обумовлених в окремих угодах з авторами інформації.

1.4. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства та даного Регламенту

 1. Мета і завдання веб-сайту

2.1. Метою веб-сайту є забезпечення офіційної інформації про Сумський дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок)№17 «Радість»   м. Суми, Сумської області в мережі Інтернет, оперативне та об’єктивне інформування громадськості про діяльність закладу освіти, включення закладу освітив єдиний освітній інформаційний простір.

 

2.2. Завдання веб-сайту:

 • -доступ до публічної інформації про заклад дошкільної освіти;
 • формування цілісного позитивного іміджу про заклад освіти;
 • – відкритість використання публічних коштів;
 • -оперативне інформування всіх учасників освітнього процесу про різні аспекти і напрями діяльності ЗДО;
 • -систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність закладу дошкільної освіти ;
 • -ознайомлення з нормативно-правовими документами, науково-методичними, практичними матеріалами з досвіду роботи;
 • -запровадження проектів, програм, акцій, конкурсів; інформаційний супровід дослідно-експериментальної роботи, інноваційної роботи закладу; висвітлення подій життя закладу; презентаціядосягнень учасників освітнього процесу ЗДО;
 • -створення умов для інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу, громадських організацій та зацікавлених осіб на основі використання можливостей Інтернет;
 • -підвищення ефективності діяльності, в т.ч. й професійної, учасників освітнього процесу шляхом організації різних форм дистанційногонавчання засобами сайту;
 • -стимулювання творчої активності учасників освітнього процесу.

ІІІ. Структура та дизайн веб-сайту

3.1. Веб-сайт має меню та вертикальною  навігаціями, які містять назви основних розділів, статистику відвідувань веб-сайту, пошук інформації на веб-сайті, посилання та банери на інші веб-ресурси. Складається з таких основних розділів:

 • «Головна сторінка» : загальна інформація про заклад освіти, символіка закладу.

 

«Інформація про дошкільний заклад» :

– Інформація про заклад

– Графік прийому громадян

– Інформація про роботу ЗДО;

– Контакти;

– Інформація  про групи;

– Методична сторінка;

– Енергозбереження

 

«Для  батьків та громадськості»:

-Інформація для батьків

– Проектна діяльнясть

-Національно –патріотичне виховання

-Інформація про прийом в ЗДО

-Матеріально-технічне забезпечення

– Результати моніторингу якості освіти

– Фінансові звіти про діяльність ЗДО

 

«Стрічка новин»

«На допомогу вихователям»

 

3.2. Матеріали, що складають інформаційне наповнення веб-сайту, за своїм характером розподілені на три категорії:

-статичні – які зберігають свою актуальність протягом великого часу;

-динамічні – актуальність яких зберігається протягом обмеженого часу, у зв’язку з чим вони повинні періодично оновлюватись;

-потокові – які втрачають актуальність

 

3.3. Дизайн веб-сайту закладу освіти має такі складові:

-шапка, що містить назву «Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 «Радість» м. Суми, Сумської області», фотоматеріали.

3.4. Основний шрифт Веб-сайту – Times New Roman 14. У випадку обґрунтованої пропозиції адміністраторів веб-сайту може бути використано інший шрифт.

3.5. Оформлення веб-сайту складається з правої  бокової  навігації, де розміщено меню основних розділів.

3.6. Дизайн та структура веб-сайту у разі потреби можуть змінюватись без внесення змін до даного Положення.

3.7. Основна мова веб-сайту – українська.

 

 1. Організаційне забезпечення та функціонування веб-сайту

4.1. Інформаційний ресурс веб-сайту є відкритим і загальнодоступним.

4.2. Користувачем веб-сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет.

4.3. Зареєстрованим користувачем веб-сайту може бути особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет та пройшла процедуру реєстрації.

4.4. Організаційне забезпечення та функціонування веб-сайту покладає­ть­ся на адміністратора веб-сайту.

4.5. Адміністратор веб-сайту:

 • -збирає та узагальнює інформацію, що надається для розміщення на веб-сайті;
 • -забезпечує своєчасне розміщення отриманої інформації, перевірку розміщених в документі всіх електронних посилань;
 • -проводить моніторинг статистики відвідування веб-сайту;
 • -вирішує поточні питання, пов’язані з оновленням інформації на веб-сайті;
 • -розглядає пропозиції щодо зміни структури та дизайну веб-сайту;
 • -готує пропозиції щодо внесення змін до даного Положення;
 • -вносить у разі потреби поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту;
 • -забезпечує захист веб-сайту від несанкціонованого втручання;
 • -впроваджує нові досягнення у галузі інформаційних технологій на веб-сайті;
 • -не несе відповідальності за зміст коментарів відвідувачів сайту, але залишає за собою право редагувати їх у випадку порушення загальнолюдської етики та моралі;
 • -не несе відповідальності перед авторами і третіми особами за можливе розміщення матеріалів веб-сайту на інших інтернет-ресурсах в результаті їх копіювання.

4.6. Суперечності стосовно функціонування,  інформаційного наповнення та оновлення веб-сайту розглядаються завідувачем  закладу освіти із залученням представників адміністрації.

4.7. Джерелами фінансування веб-сайту є кошти засновників, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

4.8. При підготовці інформації для розміщення на веб-сайті, адміністратор веб-сайту зобов’язаний забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права», «Про суспільну мораль».

4.9. Адміністратор веб-сайту зобов’язаний збирати письмові погодження учасників освітнього процесу, які надають право розробникам публікувати персональні дані на веб-сайті.

4.10. Інформація, висвітлена на сайті, повинна відповідати критеріям, зазначеним у Законі України «Про суспільну мораль».

 

 1. Порядок інформаційного наповнення веб-сайту

5.1. Інформаційний ресурс веб -сайту формується відповідно до діяльності усіх структурних підрозділів закладу дошкільної освіти, педагогічних працівників, батьків, громадськості.

5.2. За достовірність, якість та зміст інформації відповідає особа, яка подає інформацію, та адміністратор веб-сайту.

5.3. Авторське право на розміщені на веб-сайті матеріали зберігається за їх авторами.

5.4. Інформація обов’язково подається в електронному вигляді і повинна відповідати таким вимогам:

 

-документи, що містять переважно текстові дані – у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14

-документи, що містять переважно табличні дані або ділову графіку – у форматі Microsoft Excel;

-ілюстративний графічний матеріал – графічні файли у форматі JPG;

-презентації – у форматі Microsoft PowerPoint.

-повні тексти (конспекти, консультації, методичні рекомендації тощо), які розміщуються для вільного завантаження, подаються або у форматі Adobe PDF, або у вигляді архівованої папки з файлами..

5.5. Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення та містити список використаних джерел інформації та/або посилання на використані веб-ресурси.

5.6. Інформація не повинна містити:

-ненормативну лексику;

-відомості, що порушують конституційні права людини і громадянина;

-розголошення державної та комерційної таємниці.

5.7. Розміщення на веб-сайті рекламних та інших матеріалів юридичних та фізичних осіб здійснюється в установленому порядку.

5.8. Адміністратор веб-сайту має право вилучити вже розміщений на сайті матеріал, якщо з’ясується, що в процесі його публікації були порушені чиїсь права та норми етики.

VІ. Регламент функціонування веб-сайту

 

6.1. Періодичність оновлення інформації основних та нових рубрик, термін висвітлення інформації визначає адміністратор веб-сайту.

6.2. За рубриками встановлюється періодичність поновлення:

-інформація у статичних розділах – за необхідністю щорічно;

-інформація у динамічних розділах – щомісячно;

-інформація у потокових розділах – щонеділі.