К о н ф е р е н ц і я

V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання охорони праці та здоров’язбереження у галузі освіти»,

 яка відбулась 25-26 листопада 2021 року.