Співпраця зі стейкхолдерами. Робота над удосконаленням ОП. 

У межах роботи над проектами ОП гаранти ОП: завідувач-професор Оксана Боряк (гарант ОПП першого (бакалаврського) рівня ВО «Психокорекційна педагогіка. Логопедія»), доцент Юрій Косенко (гарант ОПП другого (магістерського) рівня ВО «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» провели робочу зустріч з керівником Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 «Радість» м. Суми, Сумської міської ради – Аліною БАТАРЧУК Алина Батарчук.

У межах зустрічі визначили подальші шляхи удосконалення ОП: пропозиції щодо ОК, за спеціалізацією 016.01 Логопедія, шляхи співпраці між закладом дошкільної освіти та кафедрою під час практичної підготовки здобувачів як першого так і другого рівнів ВО.