Освітні програми на 2021/2022р.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Сумського дошкільного навчального

 закладу (ясла-садок) № 17 «Радість »

м. Суми, Сумської області 

на 2021/2022 навчальний рік

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

Освітня програма Сумського дошкільного закладу (ясла-садок) № 17 «Радість» м. Суми, Сумської області на 2021/2022 навчальний рік розроблена творчою групою у складі:

 1. Батарчук А.В., завідувач
 2. Коба Л.Ю., вихователь-методист, спеціаліст вищої категорії
 3. Шкіль Л.М., вихователь, спеціаліст вищої категорії
 4. Головенко Н.М., учитель-логопед, спеціаліст вищої категорії
 5. Шепіль О.А., музичний керівник, спеціаліст вищої категорії
 6. Супрун С.М., практичний психолог, спеціаліст другої категорії
 7. Личкун Л.Г., сестра медична старша

 

 

 

   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Мета освітньої програми закладу дошкільної освіти: створення та реалізація оптимального інноваційного комплексу розвивальних, виховних, освітніх функцій та змістових напрямків життєдіяльності дітей  від 2 до 6 (7) років задля втілення завдань Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти).

 

Завдання освітньої програми закладу дошкільної освіти:

 

 • окреслити перелік, зміст, тривалість та взаємозв’язок освітніх складових, зорієнтованих на оволодіння вихованцями базовими освітніми компетентностями;
 • встановити форми організації освітньої роботи;
 • визначити інструментарій, який забезпечує якість освіти;
 • прогнозувати результати освітньої роботи на момент вступу дитини до школи.

Структура освітньої програми:

 • особливості організації освітнього процесу в закладі;
 • програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • стратегія та процедура забезпечення якості освіти;
 • критерії оцінювання результатів освітньої діяльності.

 

Показники результативності освітньої програми для здобувачів освіти:

 • зміцнення психічного та фізичного здоров’я;
 • набуття вихованцями компетентності дитини старшого дошкільного віку, передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти;
 • сформованість мотивації до подальшого навчання.

 

Показники результативності освітньої програми

для педагогів:

 

 • реалізація завдань передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти;
 • удосконалення професійних навичок щодо організації освітнього процесу;
 • реалізація особистісно-орієнтованого підходу в освітній діяльності;
 • упровадження в роботу освітніх новацій та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • реалізація в роботі принципу партнерської взаємодії з батьківською громадою.

 

РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Повна назва закладу дошкільної освіти:

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 17 «Радість» м. Суми, Сумської області ( скорочена назва ДНЗ № 17 м. Суми)

 

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти:

 • Закон України «Про освіту» (від 05.09. 2017 року № 2145-VIII).
 • Закон України «Про дошкільну освіту» із змінами і доповненнями (від 11.07.2001 № 2628-IIІ).
 • Базовий компонент дошкільної освіти (Затверджений наказом Міністерства освіти і науки України (№ 33 від 12.01.2021 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція).
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів Українивід 12 березня 2003 р. № 305(в редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід 27 січня 2021 р. № 86)
 • Лист МОН від 10.08.2021 року № 1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 році».
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641).
 • Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015 № 446.
 • Статут Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 17 «Радість» м. Суми, Сумської області (нова редакція), затверджений  рішенням міської ради  сьомого скликання  від 24.05.2017.
 • Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234).
 • Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (затверджений Наказом МОН України від 19 грудня 2017 року № 1633).
 • Лист МОН України від 25.07.2016 №1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» .
 • Лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546 «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців».
 • Лист МОН України від 19.04.2018 №1/9 249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»).
 • Лист МОН України від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».

 

 • Інструктивно-методичні рекомендації від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах».
 • Інструктивно-методичні рекомендації від 02.09.2016 №1/9-456 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах».
 • Лист МОН України від 07.07.2021 № 1/9 – 344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»
 • Методичні рекомендації «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти» (додаток до листа МОН ВІД 25.06.2020 № 1/9-348)

 

Пріоритетні напрямки роботи закладу дошкільної освіти:

 • фізкультурно-оздоровчий;
 • STREAM-освіта.

 

Мова освітнього процесу в закладі освіти : українська

 

Режим роботи закладу:

Заклад здійснює освітню роботу 5 днів на тиждень. З 7.30 до 18.00 працює 13 груп. З 7.00 до 19.00 працює одна група.

 

Мережа груп:

Функціонує  14 груп: для дітей раннього віку – 2 групи; для дітей молодшого дошкільного віку – 3 групи; для дітей середнього дошкільного віку – 4 групи, з них 1 група компенсую чого типу для дітей з порушенням мовлення;  для дітей старшого дошкільного віку – 5 груп, з них 2 групи компенсуючого типу для дітей з порушенням мовлення.

 

Форми організації освітнього процесу, види, типи занять:

З метою організації освітнього процесу педагоги використовують такі види занять: комплексні, тематичні, комбіновані, сюжетно-динамічні, інтегровані. Спеціалісти та вихователі організовують дітей на фронтальні заняття (вся група), групові заняття (до 15 дітей), індивідуально-групові заняття (до 8 дітей), індивідуальні заняття (1- 4 дітей). Спеціалісти проводять заняття гуртків.

Кожного дня в усіх вікових групах проводяться різні види ігор, спостереження, логіко-математична, технологічна, сенсорно-пізнавальна, мовленнєва, природничо-екологічна, сенсорно-пізнавальна, дослідницька, художньо-продуктивна, рухова діяльності.

Освітній процес планується за освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

 

Орієнтовний тижневий розподіл організації освітньої діяльності на 2021/2022 навчальний рік

  

Види діяльності за освітніми напрямами

Кількість занять на тиждень за віковими групами
група дітей раннього віку

(від 2 до 3 років)

група дітей молодшого дошкільного віку (від 3 до 4 років) група дітей середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) група дітей старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років)
Ознайомлення із соціумом

(о.н. Дитина у соціумі)

-1
Ознайомлення з природним довкіллям     (о. н. « Дитина в природному довкіллі») 1
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) (о. н. «Дитина у світі мистецтва») 2 – музична діяльність

1 – малювання

2 – музична діяльність

1 – малювання

1 – аплікаця/ ліплення

2 – музична діяльність

1 – малювання

1ліплення

1 аплікація

2 – музична діяльність

1 – малювання

1 – аплікаця/ ліплення

Сенсорний розвиток 

(о. н. «Дитина  в сенсорно- пізнавальному просторі»)

Логіко-математичний розвиток (о. н. « Дитина   в сенсорно- пізнавальному просторі») 1 1 1
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 

(о. н. «Мовлення дитини»)

1 1 1
Здоров’я та фізичний розвиток (о. н. «Особистість дитини») 2 4 4 4
1.Комплексне

соціум+ мовл. роз.

1.Комплексне сенсорний + апл/ліпл

1.Комплексне природа+ сенсорний. розв

2- Комплексне: соціум+ мовл. роз.

1.Комплексне мовлення +природа

.

1- Комплексне:

природа  +

мовлення

1.Комплексне соціум+ мовл. роз

1.Компллексне соціум+ аплікація

2.-Комплексне:

соціум +

1-Комплексне малювання + соціум

1-Комплексне лог.мат. + природа

Загальна кількість занять на тиждень 7  8 11 14
Додаткові освітні послуги на вибір батьків 3 6 5 6
Максимальна кількість занять на тиждень 10 14 16 20

 

Реалізація варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти.

Упродовж 2021/2022 навчального року в закладі планується функціонування гуртків, направлених на реалізацію завдань варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти:

 

Назва гуртка Вікова група Керівник Місце проведення
1 “Веселий оркестр”

 

старша

 

Придача О.С.

 

музична зала
2 “Гармонія”

 

старша

 

Шепіль О.А музична зала
3 Степ-аеробіка старша

 

Медведь В.В. спортивна зала
4 Група ЛФК згідно рекомендацій Васько М.В. спортивна зала

 

 РОЗДІЛ ІІ. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК, ІННОВАЦІЙНА, ЕКПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Завдання роботи дошкільного навчального закладу на 2021/2022 навчальний рік

 1. Урізноманітнювати форми освітньої роботи щодо упровадження здоров’яутворювальних технологій метою яких є формування здоров’язбережувальної компетентності.
 2. Продовжити освітню роботу яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти .
 3. Вдосконалювати рівень використання в освітньому процесі та взаємодії з батьківською громадою ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет.
 4. Створити систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

 

Інноваційна діяльність

У 2021/2022 навчальному році заклад буде працювати над вивченням та впровадженням таких методик та технологій:

 

Назва технології, методики Ким впроваджується Задіяні групи
1 Розвиваючі ігри Нікітіних Педагоги груп дошкільного віку групи дошкільного віку
2 Система музичного виховання К.Орфа Придача О.С. середні, старші групи
3 Музикотерапія Шепіль О.А. всі групи
4 Система роботи Стенд-музей Педагоги груп дошкільного віку групи дошкільного віку
5 Ребус-метод вихователі старших груп старші групи
6 Блоки Дьєнеша Бур І.О., Мішура Т.Д. старша група
7 Мнемотехніка Головенко Н.М. групи компенсую чого типу
8 Кубики «Історії Рорі» вихователі старших груп старші групи

 

 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

З метою реалізації  інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти в 2021/2022 навчальному році в закладі будуть реалізовуватись комплексні та парціальні програми дошкільної освіти:

 

з/п

Назва Автор Документ про надання грифа Група, у якій реалізується П.І.П. педагогів
Комплексні програми
1. Програма  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І. Лист МОН України від 23.05.2017

№1/11-4988

всі групи
Парціальні програми
1. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицька Л.В. Лист ІІТЗО

від 08.11.2013

№ 14.1/12-Г-62

2. Парціальна програма національно- патріотич ного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» за наук.ред.

Рейпольської О.Д.,авт: Каплуновська О.М., Кичата І.І., Палець Ю. М.

Лист ІІТЗО

від 25.03.2016.

№ 2.1/12-Г-85

3 Парціальна програма «Веселкова музикотерапія» Малашевська І.А. Лист ІІТЗО

Від 25.02.2015

№ 14.1/12- Г – 54

групи компенсуючого типу середнь ого старшого дошкільного віку, Шепіль О.А.
Корекційно-розвивальні програми для груп компенсую чого типу
1 Програма «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення» Стахова Л.Л., Кравцова І.В.

 

ІМЗО від 05072019 № 221/12 – 5 – 577 групи компенсу –

ючого типу

Головенко Н.М.

Довженко А.М.

Кобзенко О.В.

 

РОЗДІЛ ІV. ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

Кадрове забезпечення

 

Загальна кількість працівників – 67 осіб, з них педагогів – 32 особи, обслуговуючого персоналу – 35 осіб. Заклад забезпечений педагогічними кадрами. Освітній процес здійснюють : вихователі, 3 музичні керівники, 3 учителі-логопеди, 2інструктори з фізкультури, 1 практичний психолог.

Матеріально-технічне забезпечення закладу

У закладі функціонують: кабінет практичного психолога, методичний кабінет, медичний та логопедичний кабінети, 2 музичні зали, 2 спортивні зали, басейн.

Відповідно до типового проекту будівлі до складу групових приміщень входять приймальні кімнати з індивідуальними шафами для одягу дітей та полицями для взуття; ігрові кімнати з набором меблів, центрами дослідницької діяльності, ігровими та іншими центрами; спальні та санітарно-побутові приміщення. Всі приміщення групових кімнат відповідають санітарним, педагогічним, естетичним вимогам. Всі групові приміщення обладнано меблями відповідно до зросту дітей, сантехнікою, а також наочно-дидактичними посібниками, художньою літературою, спортивним обладнанням, іграшками тощо.

 

Предметно-просторове середовище закладу

 

Ігровим та навчально-дидактичними посібниками заклад забезпечений відповідно Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017р. № 1633 на 85%. У кожній групі наявний стенд-музей за певним напрямком роботи.

Музичні зали  забезпечені музичними інструментами – фортепіано, баяном, акордеоном,  дитячими музичними інструментами (перкусійними); дидактичними та музичними іграшками, компакт-дисками з записами класичних музичних творів, сучасними творами для дітей.

У музичних залах наявні 2 акустичні стереосистеми, мобільний екран (навісний на стіні), ноутбук, музичні портативні колонки.

У спортивній залі І поверху наявний килим для занять з вільної боротьби, гімнастичні стінки, канати,станок, лави, спортивний інвентар. У спортивній залі ІІ поверху наявні спортивний комплекс, гімнастичні стінки, баскетбольні кошики, канати, лави, дуги , ребристі дошки, мати, спортивний інвентар. Для музичного супроводу занять наявне фортепіано.

 

 

РОЗДІЛ V. ІНСТРУМЕНТИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

«Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти». Упорядники: Н.М. Шаповал, О.М. Кулик, Т.В. Киричук. 2021 рік.

З метою визначення рівня розвиненості та вихованості  дітей дошкільного віку, у вересні, січні та травні 2021/2022 навчального року буде проведений моніторинг досягнень дітей раннього, молодшого, середнього, старшого дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти.

 

РОЗДІЛ VІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Освітня програма ДНЗ № 17 «Радість» у 2021/2022 навчальному році передбачає досягнення вихованцями на кінець дошкільного віку  шкільної зрілості та сукупності компетентностей, які будуть сталою базою для їх подальшого особистісного розвитку в умовах Нової української школи.

 

 

 

 

 

Модель сформованості компетентностей випускника ДНЗ № 17 «Радість»

 

Освітній напрям «Особистість дитини» Обізнаність із будовою свого тіла, гігієнічними навичками за його доглядом; належністю до певної статті; продуктами харчування; основними показниками власного здоров’я, цінністю здоров’я для людини. Уміння виконувати основні рухи та гімнастичні вправи; застосовувати здобуті знання, вміння і навички щодо збереження здоров’я, не зашкоджуючи як власному, так і здоров’ю інших людей. Дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Обізнаність дитини з образом самої себе, своїм «Я», її місцем у системі людської життєдіяльності (у сім’ї, групі однолітків, соціально-комунікативному просторі, в різних видах діяльності). Здатність до самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних життєвих ситуаціях, позитивного ставлення до власного внутрішнього світу (мотиви, ціннісні орієнтації, бажання і мрії, почуття тощо), оптимістичного світовідчуття щодо свого сьогодення і майбутнього.

Освітній напрям «Дитина сенсорно-пізнавальному просторі» Виявляє пізнавальну активність, спостережливість, винахідливість у довкіллі; вирізняється позитивною пізнавальною мотивацією; моделює, експериментує в довкіллі за допомогою вихователя і самостійно, використовуючи умовно-символічні зображення, схеми. Орієнтується в сенсорних еталонах (колір, форма, величина), їх видах, ознаках, властивостях; у часі і просторі; оволодіває прийомами  узагальнення, класифікації, порівняння і зіставлення.
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» Обізнана з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо; усвідомлює їх значення для діяльності людини, для себе. Сприймає природу як цінність, виокремлює позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи, довільно регулює власну поведінку.

Усвідомлює себе частиною великого світу природи; знає про залежність власного здоров’я, настрою, активності від стану природи, її розмаїття і краси; виявляє інтерес, бажання та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Знає про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, чистоти природного довкілля, заощадливого використання природних багатств, використання води, електричної та теплової енергії в побуті; прикладає домірні зусилля зі збереження, догляду та захисту природного довкілля.

Освітній напрям «Гра дитини» Обізнаність із різними видами іграшок; здатність їх використовувати в самостійних іграх; організовувати різні види ігор (рухливі, народні, ігри з правилами, сюжетно-рольові тощо) відповідно до їх структури (уявлювана ігрова ситуація, ігрова роль, ігрові правила); реалізовувати власні ігрові задуми; дотримуватись ігрового партнерства та рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування у процесі гри.
Освітній напрям «Дитина в соціумі» Обізнаність із нормами та правилами сімейного (родинного) співжиття; здатність їх дотримуватися; уміння підтримувати доброзичливі, дружні, довірливі стосунки в родинному колі, виявляти турботу і любов до рідних і близьких членів родини.
Освітній напрям «Мовлення дитини» Обізнаність із різними соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, дорослі, жінки, чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді, літні тощо); з елементарними соціальними та морально-етичними нормами міжособистісних взаємин; уміння дотримуватись їх під час спілкування. Здатність взаємодіяти з людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. Вміння співпереживати, співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні способи спілкування в різних життєвих ситуаціях.
Освітній напрям

«Дитина у світі мистецтва»

Сприймає мистецький твір з позиції краси, вирізняє його як естетичний. Виявляє себе емоційно сприйнятливим та естетично чуйним цінителем, слухачем, глядачем, виконавцем; емоційно-ціннісно ставиться до проявів естетичного в житті. Реалізує здатність насолоджуватись мистецтвом, пізнавати образну специфічність мистецтва і дотичну інформацію. Переймає духовний потенціал мистецького твору у власний досвід, виховує в собі риси улюблених персонажів. Володіє комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси твору, його засобів. Із задоволенням наслідує мистецькі зразки ― образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, літературні. Охоче інтегрує в творчих завданнях власні інтереси, уподобання, цінності, набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і відтворення прекрасного (уміння, навички). Випромінює благополуччя під час мистецької творчої діяльності; має навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду; виявляє художню активність як складову особистісної культури.