ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета освітньої програми закладу дошкільної освіти: створення та реалізація оптимального інноваційного комплексу розвивальних, виховних, освітніх функцій та змістових напрямків життєдіяльності дітей  від 2 до 6 (7) років задля втілення завдань Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти).

Завдання освітньої програми закладу дошкільної освіти:

 • окреслити перелік, зміст, тривалість та взаємозв’язок освітніх складових, зорієнтованих на оволодіння вихованцями базовими освітніми компетентностями;
 • встановити форми організації освітньої роботи;
 • визначити інструментарій, який забезпечує якість освіти;
 • прогнозувати результати освітньої роботи на момент вступу дитини до школи;
 • розробити форми робити які дадуть можливість здійснювати освітню діяльність очно, онлайн та в змішаній формі.

Структура освітньої програми:

 • особливості організації освітнього процесу в закладі;
 • програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • стратегія та процедура забезпечення якості освіти;
 • критерії оцінювання результатів освітньої діяльності.

Показники результативності освітньої програми для здобувачів освіти:

 • зміцнення психічного та фізичного здоров’я;
 • набуття вихованцями компетентності дитини старшого дошкільного віку, передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти;
 • формування особистісних якостей та психічних процесів які забезпечують успішність розвитку навчальних навичок для подальшого навчання в школі.

Показники результативності освітньої програми для педагогів:

 • реалізація завдань передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти;
 • удосконалення професійних навичок щодо організації освітнього процесу;
 • реалізація особистісно-орієнтованого підходу в освітній діяльності;
 • упровадження в роботу освітніх новацій та інформаційно-комунікаційних технологій для організації роботи в умовах воєнного часу;
 • реалізація в роботі принципу партнерської взаємодії з батьківською громадою.

РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Повна назва закладу дошкільної освіти:

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 17 «Радість»

м. Суми, Сумської області ( скорочена назва ДНЗ № 17 м. Суми)

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти:

 • Закон України «Про освіту» (від 05.09. 2017 року № 2145-VIII).
 • Закон України «Про дошкільну освіту» із змінами і доповненнями (від 11.07.2001 № 2628-IIІ).
 • Базовий компонент дошкільної освіти (Затверджений наказом Міністерства освіти і науки України (№ 33 від 12.01.2021 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція).
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів Українивід 12 березня 2003 р. № 305(в редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід 27 січня 2021 р. № 86)
 • Лист МОН від 27.07.2022 року № 1/8462-22 «Методичні рекомендації про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році».
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641).
 • Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015 № 446.
 • Статут Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 17 «Радість» м. Суми, Сумської області (нова редакція), затверджений  рішенням міської ради  сьомого скликання  від 24.05.2017.
 • Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234).
 • Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (затверджений Наказом МОН України від 19 грудня 2017 року № 1633).
 • Лист МОН України від 25.07.2016 №1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» .
 • Лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546 «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців».
 • Лист МОН України від 19.04.2018 №1/9 249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»).
 • Лист МОН України від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».
 • Лист МОН України від 11.07.2022 № 1/7707-22 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану»
 • Інструктивно-методичні рекомендації від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах».
 • Інструктивно-методичні рекомендації від 02.09.2016 №1/9-456 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах».
 • Лист МОН України від 07.07.2021 № 1/9 – 344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»
 • Методичні рекомендації «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти» (додаток до листа МОН ВІД 25.06.2020 № 1/9-348)

Пріоритетні напрямки роботи закладу дошкільної освіти:

 • фізкультурно-оздоровчий;
 • STREAM-освіта.

Мова освітнього процесу в закладі освіти : українська

Режим роботи закладу:

Заклад здійснює освітню роботу 5 днів на тиждень. З 7.30 до 18.00 працює 13 груп. З 7.00 до 19.00 працює одна група. У період воєнного стану всі групи організовують  освітній процес у формі онлайн та надають індивідуальні освітні послуги в оффлайн форматі за присутності батьків у І першу половину дня.

Індивідуальні освітні послуги надаються в оффлайн форматі для дітей раннього віку – з 10.00 до 11.00 (1 година); для дітей молодшого дошкільного віку – з 10.00 до 11.30 (1 год 30 хв.); для дітей середнього дошкільного віку – з 8.00 до 10.00 (2 години); для дітей старшого дошкільного віку – з 8.00 до 10.30 (2 год 30 хв.).

Мережа груп:

Функціонує  14 груп: для дітей раннього віку – 3 групи; для дітей молодшого дошкільного віку – 2 групи; для дітей середнього дошкільного віку – 4 групи, з них 1 група спеціальна для дітей з порушенням мовлення;  для дітей старшого дошкільного віку – 5 груп, з них 2 групи спеціальні для дітей з порушенням мовлення.

Форми організації освітнього процесу, види, типи занять:

З метою організації освітнього процесу педагоги використовують такі види занять: тематичні, інтегровані. Спеціалісти та вихователі організовують дітей на фронтальні заняття (вся група), групові заняття (до 15 дітей), індивідуально-групові заняття (до 8 дітей), індивідуальні заняття (від 1 до 4 дітей). Спеціалісти проводять заняття гуртків.

Кожного дня в усіх вікових групах проводяться різні види ігор, спостереження,рухова,ігрова,комунікативна,мовленнєва,здоров’язбережувальна, мистецько-творча, пізнавально-дослідницька, господарсько-побутова діяльності.

Освітній процес планується за освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти та освітньою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Орієнтовний тижневий розподіл організації освітньої діяльності на 2022/2023 навчальний рік

  

Види діяльності за освітніми напрямами

Кількість занять на тиждень за віковими групами
група дітей раннього віку

(від 2 до 3 років)

група дітей молодшого дошкільного віку (від 3 до 4 років) група дітей середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) група дітей старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років)
Ознайомлення із соціумом

(о.н. Дитина у соціумі)

1 1 3
Ознайомлення з природним довкіллям     (о. н. « Дитина в природному довкіллі») 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) (о. н. «Дитина у світі мистецтва») 2 – музична діяльність

1 – малювання

2 – музична діяльність

1 – малювання

1 – аплікаця/ ліплення

2 – музична діяльність

1 – малювання

1ліплення

1 аплікація

2 – музична діяльність

2 – малювання

1 – аплікаця/ ліплення

Сенсорний розвиток 

(о. н. «Дитина  в сенсорно- пізнавальному просторі»)

Логіко-математичний розвиток (о. н. « Дитина   в сенсорно- пізнавальному просторі») 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 

(о. н. «Мовлення дитини»)

2 1 3
Здоров’я та фізичний розвиток (о. н. «Особистість дитини») 2 4 4 4
1- інтегроване : соціум+ мовл. і культура мовл. спілкування

1.інтегроване мовлення +природа

.

1 інтегроване:

природа  +

мовлення

1.інтегроване соціум+ мовл. роз

 
Загальна кількість занять на тиждень 7  7 10 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків 3 7 6 5
Максимальна кількість занять на тиждень 10 14 16 20

 

Реалізація варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти.

Упродовж 2022/2023 навчального року в закладі планується функціонування гуртків, направлених на реалізацію завдань варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти:

Назва гуртка Вікова група Керівник Місце проведення
1 «Веселі музики»

Гри на дитячих  інструментах

старша

 

Придача О.С.

 

музична зала
2 «Гармонія» музикотерапія

 

старша

 

Шепіль О.А музична зала
3 «Джерельце» етнографічний старша

 

Падалко О.Б. музична зала
4 «Фантазія» хореографічний старша

 

Горських Ю.В. спортивна зала

РОЗДІЛ ІІ. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК, ІННОВАЦІЙНА, ЕКПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Завдання роботи дошкільного навчального закладу на 2022/2023 навчальний рік

 1. Інтегрувати в освітній процес сучасні здоров’яутворювальні технології та народні оздоровчі традиції, які сприяють формуванню здоров’язбережувальної компетентності .
 2. Продовжити освітню роботу, яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти .
 3. Продовжити взаємодію закладу дошкільної освіти з родинами дітей як учасниками освітнього процесу з метою розбудови системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.
 4. Сприяти вихованню у дітей почуття національної гідності шляхом ознайомлення їх з традиціями українських етнографічних свят.

Інноваційна діяльність

У 2022/2023 навчальному році заклад буде працювати над вивченням та впровадженням таких методик та технологій:

Назва технології, методики Ким впроваджується Задіяні групи
1 Розвиваючі ігри Нікітіних Педагоги груп дошкільного віку групи дошкільного віку
2 Система музичного виховання К.Орфа Придача О.С. середні, старші групи
3 Музикотерапія Шепіль О.А. всі групи
4 Система роботи Стенд-музей Педагоги груп дошкільного віку групи дошкільного віку
5 Ребус-метод вихователі старших груп старші групи
6 Блоки Дьєнеша Бур І.О., Мішура Т.Д. старша група
7 Мнемотехніка Головенко Н.М. групи компенсую чого типу
8 Кубики «Історії Рорі» вихователі старших груп старші групи

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З метою реалізації  інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти в 2021/2022 навчальному році в закладі будуть реалізовуватись комплексні та парціальні програми дошкільної освіти:

з/п

Назва Автор Документ про надання грифа Група, у якій реалізується П.І.П. педагогів
Комплексні програми
1. Освітня програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Олександра Білан Лист ІМЗО від 06.12.2021

№ 22.1/12-Г-751

всі групи  
Парціальні програми
1. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицька Л.В. Лист ІІТЗО

від 08.11.2013

№ 14.1/12-Г-62

   
2. Парціальна програма національно- патріотич ного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» за наук.ред.

Рейпольської О.Д.,авт: Каплуновська О.М., Кичата І.І., Палець Ю. М.

Лист ІІТЗО

від 25.03.2016.

№ 2.1/12-Г-85

   
Корекційно-розвивальні програми для груп компенсую чого типу
1 Програма «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення» Стахова Л.Л., Кравцова І.В.

 

ІМЗО від 05072019 № 221/12 – 5 – 577 групи компенсу –

ючого типу

Головенко Н.М.

Довженко А.М.

Кобзенко О.В.

 РОЗДІЛ ІV. ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кадрове забезпечення

Загальна кількість працівників – 66 осіб, з них педагогів – 32 особи, обслуговуючого персоналу – 34 особи. Заклад забезпечений педагогічними кадрами. Освітній процес здійснюють : 23 вихователі, 3 музичні керівники, 3 учителі-логопеди,1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог.

Матеріально-технічне забезпечення закладу

У закладі функціонують: кабінет практичного психолога, методичний кабінет, медичний та логопедичний кабінети, 2 музичні зали, 2 спортивні зали, басейн.

Відповідно до типового проекту будівлі до складу групових приміщень входять приймальні кімнати з індивідуальними шафами для одягу дітей та полицями для взуття; ігрові кімнати з набором меблів, центрами дослідницької діяльності, ігровими та іншими центрами; спальні та санітарно-побутові приміщення. Всі приміщення групових кімнат відповідають санітарним, педагогічним, естетичним вимогам. Всі групові приміщення обладнано меблями відповідно до зросту дітей, сантехнікою, а також наочно-дидактичними посібниками, художньою літературою, спортивним обладнанням, іграшками тощо.

Предметно-просторове середовище закладу

Ігровим та навчально-дидактичними посібниками заклад забезпечений відповідно Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017р. № 1633 на 85%. У кожній групі наявний стенд-музей за певним напрямком роботи.

Музичні зали  забезпечені музичними інструментами – фортепіано, акордеоном,  дитячими музичними інструментами (перкусійними); дидактичними та музичними іграшками, компакт-дисками з записами класичних музичних творів, сучасними творами для дітей.

У музичних залах наявні 2 акустичні стереосистеми, мобільний екран (навісний на стіні), ноутбук, музичні портативні колонки.

У спортивній залі І поверху наявний килим для занять з вільної боротьби, гімнастичні стінки, канати,станок, лави, спортивний інвентар. У спортивній залі ІІ поверху наявні спортивний комплекс, гімнастичні стінки, баскетбольні кошики, канати, лави, дуги , ребристі дошки, мати, спортивний інвентар. Для музичного супроводу занять наявне фортепіано.

РОЗДІЛ V. ІНСТРУМЕНТИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

«Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти». Упорядники: Н.М. Шаповал, О.М. Кулик, Т.В. Киричук. 2021 рік.

З метою визначення рівня розвиненості та вихованості  дітей дошкільного віку, у вересні, січні та травні 2022/2023 навчального року буде проведений моніторинг досягнень дітей раннього, молодшого, середнього, старшого дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти.

РОЗДІЛ VІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Освітня програма ДНЗ № 17 «Радість» у 2022/2023 навчальному році передбачає досягнення вихованцями на кінець дошкільного віку  шкільної зрілості та сукупності компетентностей, які будуть сталою базою для їх подальшого особистісного розвитку в умовах Нової української школи

Модель сформованості компетентностей випускника ДНЗ № 17 «Радість»

 • Виявляє пізнавальний інтерес до навколишнього світу і взаємин між людьми;
 • Уміє адекватно поводитися в колективі , бути ввічливим, вихованим, ухвалювати правильні рішення в різних життєвих ситуаціях;
 • Має сформовані уявлення про доброту, гуманність, чесність, справедливість як важливі якості взаємин між людьми;
 • Виявляє прихильність до дорослих та однолітків, уміє висловлювати своє ставлення, прагне позитивної оцінки довколишніх;
 • Здатний до особистісного контакту з дорослими;
 • Володіє вмінням планувати організовувати (гру, працю), прагне досягти позитивних результатів в індивідуальній та спільні діяльності;
 • Уміє розв’язувати проблемні ситуації;
 • Дотримується правил особистої гігієни, знає основні ознаки здоров’я, усвідомлює необхідність проведення профілактичних заходів;
 • Уміє самостійно організувати рухливу, народну, дидактичну, сюжетно-рольову гру, розподілити ролі;
 • Володіє навичками основних рухів, уміє доцільно використовувати їх у разі потреби;
 • Ознайомлений із правилами пожежної безпеки, вуличного руху, безпеки в побуті, у природі та з правилами поведінки з незнайомими людьми;
 • Уміє спілкуватися з людьми різного віку, статі;
 • Знає свої права та поважає права інших людей, відповідально виконує обов’язки;
 • Ознайомлений з предметами довкілля (житло, споруди соціального призначення, зв’язок тощо), цінує предмети, зроблені людьми;
 • Має уявлення про державу, її символи;
 • Має елементарні уявлення про історію України, її столицю, місто (село), в якому проживає;
 • Ознайомлений з культурою свого народу та регіону, зокрема народні ігри, іграшки, ремесла,, календарно-обрядові свята, звичаї та обряди, народний одяг, українська оселя;
 • Має сформований інтерес до історії свого краю;
 • Знає імена рідних, поважає родину, родинні обереги, складає родинне дерево;
 • Має уявлення про характерні ознаки об’єктів природи (сонце, вода, повітря, ґрунт, пісок. глина);
 • Знає назви свійських і диких тварин, птахів, кущів, лікарських рослин, грибів, квітів, городніх і садових рослин, комах, земноводних свого регіону;
 • Доглядає за квітами та мешканцями куточка природи;
 • Володіє трудовими вміннями та навичками, виявляє працьовитість, бережне ставлення до результатів праці;
 • Усвідомлює, що стан здоров’я залежить від чистоти повітря, ґрунту, води;
 • Знає, що люди вивчають космос;
 • Дотримується правил природо доцільної поведінки; разом із дорослим бере участь в акціях, спрямованих на підтримку сталого розвитку;
 • Має розвинені навички самообслуговування, господарсько-побутової праці, праці в природі; вміє виготовляти прості вироби з паперу, тканини, природного матеріалу;
 • Розуміє, що в Україні українська мова є державно;
 • Чітко й правильно вимовляє звуки рідної мови;
 • Має багатий словниковий запас, розвинене граматично-правильне та зв’язне мовлення(складає розповіді та переказує тексти);
 • Володіє мовленнєвим етикетом;
 • Має розвинену дрібну моторику (вміння володіти олівцем, ручкою, ножицями);
 • Виокремлює жанри художніх творів, передає зміст українських народних казок, оповідань, уміє характеризувати персонажів твору;
 • Читає вірші напам’ять;
 • Знає і називає не менше 3-4 імен прозаїків і поетів, не менше 8-10 літературних і фольклорних творів;
 • Має уявлення про основні одиниці мовлення (звук, слово, речення);
 • Робить звуковий аналіз простих слів;
 • Уміє лічити в межах 10, робити нескладні усні обчислення, розв’язувати арифметичні задачі;
 • Встановлює закономірності, причинно-наслідкові зв’язки;
 • Уміє спостерігати, обстежувати, аналізувати, виокремлювати головне і другорядне, порівнювати і запам’ятовувати;
 • Уміє здійснювати найпростіші форми контролю власної діяльності, перевіряти зроблене, виправляти помилки;
 • Здійснює серіацію за величиною, довжиною, масою, об’ємом, орієнтується у просторі і часі;
 • Намагається ощадливо використовувати електроенергію, воду, залишки продуктів харчування, вміє виокремлювати першочергові потреби сім’ї;
 • Уміє виокремлювати суттєві явища довкілля, порівнювати їх , бачити їх подібність і відмінність;
 • Малює, ліпить, аплікує, використовуючи нетрадиційні матеріали і техніки зображення предметів;
 • Уміє розрізняти музичні твори, працювати, відтворюючи в рухах ритмічний малюнок; співати виразно, без напруження, грати на дитячих музичних інструментах;
 • Виготовляє власноруч і з допомогою дорослого конструкції, будівлі, саморобки, використовує їх для реалізації ігрових задумів;
 • Уміє застосовувати творчій досвід у повсякденній діяльності, досліджувати продукувати ідеї;
 • Бере участь в іграх-драматизаціях, іграх-інсценуваннях,театралізованих іграх, передаючи обрах за допомогою засобів зовнішньої виразності та пантоміми, вносить творчі фрагменти в театралізацію;
 • Самостійно організовує і здійснює театралізовано-ігрову діяльність;
 • Знає різні види та назви ігор; ініціює організацію ігор, дотримується правил гри, вміє налагоджувати партнерські стосунки у грі.