Звіт керівника
Сумського дошкільного навчального закладу (ясел – садка) № 17 «Радість» м. Суми, Сумської обл.
перед громадськістю
за 2019-2020 н.р. від 03.06.2020р.

1.Загальна характеристика.

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №17 « Радість»    м. Суми, Сумської обл. розпочав функціонування у 1990 році. Діяльність дошкільного закладу регламентується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного закладу, затвердженим рішенням Сумської міської ради від 13 січня 2005р. Працює заклад за Базовим компонентом та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • 2 музичні зали,
 • 2 спортивні зали,
 • кабінет логопеда,
 • кабінет психолога,
 • методичний кабінет,
 • басейн,
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,
 • 2 спортивні майданчики,

–        дитячі городи.

2.Склад вихованців

У 2019-2020  навчальному році  в дошкільному закладі функціонувало 14 груп:

2 групи для дітей віком  до 3-х років, 12  груп для дітей від 3 до 6 (7) років, з них 3 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення.

Цього року заклад відвідувало всередньому 346 дітей:

раннього віку – 57

дошкільного віку – 289.

Випускається до школи –84 дитини.

За звітній період в дошкільний заклад прийнято  – 101 дитина.

Контингент батьків переважно соціально благополучний, переважають діти з сімей робітників, приватних підприємців , службовців, не працюючих

 1. Кадрове забезпечення

Навчальний процес в дошкільному закладі забезпечують 72 працівники:

– 26  осіб  – молодшого обслуговуючого персоналу, 1 – заступник завідувача господарства , 2  – сестри медичні старші , 2 – бухгалтера, 1 –  шеф – кухар, 3 –  кухарі, 1  – комірник

– 30 педагогів, в тому числі:

вихователь – методист, 3 учителя – логопеда, практичний психолог, 2 інструктора  з фізичної культури, 2 музичних керівника, 22 вихователя. З них 28 мають повну вищу освіту, 2 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

Вища атестаційна  категорія – 5 осіб (17 %)

Перша атестаційна категорія – 6 осіб (20 %)

Друга атестаційна категорія – 8 осіб (26%)

Спеціаліст – 3 особи (10%)

Не атестовано ( молоді спеціалісти ) – 8 осіб (27%)

Звання вихователь – методист – 1 особа (3%).

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогів ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного  зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного : у поточному році проатестовано  6 педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 3 особи.

Станом на 31 травня 2020 року у закладі є вакансія  вихователя.

За звітній період в дошкільний заклад було прийнято 2 вихователя, кухар,  4 бухгалтера, сторож, прибиральниця службових приміщень.  Звільнено 6  людей,  з них: прибиральниця службових приміщень, 2 бухгалтера, 2 вихователя, сторож. Причини звільнення: власне бажання, перехід на інше місце роботи, зміна місця проживання.

4.Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ

Колектив дошкільного навчального у 2019-2020 навчальному році втілював в роботу такі пріоритетні завдання :

 

 1. Створення умов щодо упровадження здоров’яутворювальних технологій для забезпечення активного процесу нескінченного розвитку, вдосконалення і самореалізації дошкільників шляхом залучення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою та спортом.

 

 1. Продовження роботи по створенню сучасного предметно-просторового середовища, сприятливого  для сталого розвитку особистості дошкільника як запоруки комфортної інтеграції до Нової української школи та реалізації індивідуального творчого потенціалу кожної дитини.

3.Забезпечення формування нової генерації українців через розвиток базових потенційних компетенцій і особистісних якостей дошкільників, що сприяють формуванню творчих і технічних здібностей, продуктивного та критичного мислення дітей шляхом STREAM-освіти .

4.Створення умов для підвищення та реалізації професійної майстерності педагогів щодо роботи з батьківською громадою, як необхідної умови для оновлення освітнього процесу шляхом формування партнерської взаємодії.

 

Пріоритетні завдання на 2020-2021 навчальний рік:

 1. Створити умови щодо упровадження здоров’яутворювальних технологій з метою формування сталих навичок гігієни життєдіяльності, рухової активності та саморегуляції для забезпечення повноцінного фізичного розвитку.

2.Продовжити роботу по створенню сучасного предметно-просторового середовища, сприятливого для сталого розвитку особистості дошкільника, формуючого творчі та технічні здібності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти .

3.Створити умови для підвищення рівня використання в освітньому процесі та взаємодії з батьківською громадою ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет.

На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно- гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створено задовільні умови : 2 спортивні зали, 2 спортивні майданчики з обладнаними на них доріжками здоров’я,  в кожній групі створений спортивний куточок, працює басейн.

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньому  процесі дозволило покращити стан здоров’я вихованців, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

 1. Аналіз стану захворюваності дітей у 2019-2020 н.р.

 

У 2018-2019р.р. 1 дитиною по хворобі було пропущено 2,0 дні.

У 2019-2020р.р. 1 дитиною по хворобі було пропущено 2,4дні.

По групах здоров’я розподіл проведено таким чином:

І група здоров’я – 239

ІІ група здоров’я – 85

ІІІ група здоров’я – 2

Всі 326 дітей мають основну фізкультурну групу.

На диспансерному обліку перебуває 120 дітей.

Серед загальної кількості дітей закладу 73,3% становлять здорові діти (І медична група), 26,7% становлять діти з виявленими патологіями (ІІ-ІІІ медична група здоров’я ).

1 раз на рік дітей обстежують лікарі – спеціалісти (ф. 086). Кожна дитина має форму  щеплень(ф. 063).

 1. Якість реалізації освітніх програм

Для ефективного розв’язання проблем навчання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують в роботу сучасні методики.

В 2019 – 2020 навчальному році в другу половину дня проводилась робота гуртків:

 • «Музикотерапії»
 • Степ-аеробіка
 • Фольклорний
 • Секція з вільної боротьби

З метою вивчення стану готовності дітей до навчання в школі практичним психологом було обстежено  94 дітей старших груп

По першому діагностичному зрізу функціональну готовність до школи показали 89 дітей, 5 дітей не готові  до школи у зв’язку з низьким рівнем  психосоціальної зрілості. Батькам цих дітей психологом було надано онлайн консультації та рекомендації по підготовці дітей до школи. Нажаль у зв’язку з карантином провести 2 зріз було неможливо.

 1. Управлінська діяльність

Безпосереднє керівництво закладом протягом 14 років здійснює завідувач Батарчук Аліна Володимирівна, яка має кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі використовуються такі форми роботи:

– батьківська громада

– профспілковий комітет

– педагогічна рада

– загальні збори батьків та трудового колективу

– комісія з охорони праці

– пожежно – технічна комісія

– онлайн наради та консультації.

Управлінські рішення  та дії завідувача в  поточному році були спрямовані здебільше на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань:

– організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі;

– організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку;

– колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому зусиллями педагогів було створено Інтернет сайт закладу, сторінка на Фейсбуці;

– організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Усі звернення зареєстровані в Книзі прийому громадян, опрацьовані, на них надані відповіді в усній чи письмовій формі у визначений законодавством термін. Найчастіше звернення надходили з питання влаштування дітей в дошкільний заклад – 94; з питання проведення щеплень -2; працевлаштування – 2; надання довідок про підтвердження стажу роботи -1, про пільги на харчування -20, довідки про те, що дитина дійсно відвідує заклад дошкільної освіти – 3, був один адвокатський запит з приводу довідки – характеристики на дитину. Питання роботи зі звернення громадян знаходяться на постійному контролі завідувача і не залишаються без відповідного реагування. Щоквартально аналіз звернень громадян виноситься на нараду при завідувачу та кожні пів року аналізується в підсумковому наказі (наказ від 15.07.2019 №52 «Про стан роботи зі звернення громадян за підсумками І півріччя 2019 року», від 23.12.2019  року № 122 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками ІІ півріччя 2019 року»);

– організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо є стимулом  успішної діяльності закладу. У продовж року всі педагогічні працівники отримали щорічну грошову винагороду, кращі працівники були відзначені грамотами управління освіти  і науки Сумської міської ради, одноразовими преміями;

– організація роботи з батьками з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через загальні батьківські збори, збори батьківського комітету, батьківські конференції, онлайн зустрічі, онлайн консультування.

 1. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона розрахована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні проблеми батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Педагогічний колектив використовує для цього різні активні форми співпраці:

 • Батьківські збори
 • Індивідуальні консультації спеціалістів
 • Виготовлення саморобок разом з дітьми
 • Майстер-класи для батьків
 • Для дієвої співпраці в мережах Фейсбук та Вайбер створені сторінки ЗДО, індивідуальні сторінки груп та спеціалістів, на яких висвітлюються актуальні новини, розкриваються проблемні питання, а під час карантину здійснювався освітній процес.
 • В контексті виконання завдань у 2019 – 2020 навчальному році було проведено конкурс гумористичних скетчів для дітей та батьків «Народ скаже, як зав’яже», проведено Покровський ярмарок.
 • Проведені спільні виставки «Краще фото юного дослідника», «Новорічні композиції», спортивне свято «Спортивна родина – олімпійців країна», також батьки були залучені до спільних з дітьми трудових десантів, організованих з метою покращення умов перебування дітей в дошкільному закладі.

 

 1. Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2019 -2020 навчального року  педагогічний колектив брав участь:

– отримали диплом за участь в міжнародній виставці « Інноватика в сучасній освіті» в м.Київі;

– досвід роботи педагогів ЗДО було надруковано у всеукраїнському фаховому журналі «Дошкільне виховання»;

– досвід роботи музичного керівника Шепіль О.А. було висвітлено на шпальтах журналу «Дошкільний навчальний заклад».

– на базі закладу в 2019- 2020 році було проведено  міське метод об’єднання музичних керівників.

 1. Організація харчування у ДНЗ

Організація харчування дітей ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України  від 17.04.2006 р.  № 298/ 227

У ДНЗ працює досвідчений медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати : за звітній період за результатами перевірок порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування та зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технології приготування страв , правил особистої гігієни.

У закладі харчуються діти пільгових категорій, а саме:

– діти з малозабезпечених сімей – 21 дитина,

– діти з багатодітних родин – 13 дітей,

– діти батьки яких брали участь в АТО – 24 дитини,

– діти інваліди -1.

 1. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 17 «Радість» є державним закладом, в якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини. В своїй діяльності заклад регламентується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства».

Для ведення цієї роботи в закладі наказом завідувача затверджується громадський інспектор. Щорічно інспектор  веде облік дітей  пільгових категорій та звітує про роботу, яка проводилась з цими сім’ями.

В дошкільному закладі створено банк даних дітей , які підлягають охопленню соціально – педагогічним патронатом.

 1. Робота зі зміцнення матеріально – технічної бази

Дошкільний заклад є комунальною  установою, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово – господарська діяльність  закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою.

На 2019 рік  для функціонування дошкільного закладу було виділено з місцевого бюджету 7399386.88 грн. з них:

– оплата праці -5756266.88 грн.

– предмети, матеріали -137196.23 грн.

– медикаменти – 2186.00 грн.

– продукти харчування 463018.83 грн.

– оплата послуг(крім комунальних)-7351 грн. 2

– оплата комунальних послуг-964326 грн.

 

Також  було витрачено  100  000  на придбання :

– ноутбук -2 шт (на суму 29020 грн.)

– системний блок (на суму 11162  грн.)

– принтер (на суму  7182 грн.)

– багатофункціональний пристрій – 2шт. (на суму 17688 грн.)

– музична система (на суму 27714 грн.)

– оверлок (на суму 6600 грн.)

Також протягом 2019-2020 н.р було пофарбовано  та відремонтовано ігрові та фізкультурні майданчики, на виконання припису Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області,  зроблено протипожежний люк на суму 12000 , в групах зроблені косметичні ремонти, оновлено інвентар на харчоблоці для відповідності вимогам HACCP.