Звіт керівника Сумського дошкільного навчального закладу (ясел – садка) № 17 «Радість» м. Суми, Сумської обл. перед  громадськістю за 2016-2017 навчальний рік від 30.05.2017р.

1.Загальна характеристика.

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №17 « Радість»    м. Суми, Сумської обл. розпочав функціонування у 1990 році. Діяльність дошкільного закладу регламентується Конституцією України , Законом України «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного закладу затвердженим рішенням Сумської міської ради від 13 січня 2005р. Працює заклад за Базовим компонентом та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля».

Групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • 2 музичні зали
 • 2 спортивні зали
 • кабінет логопеда
 • кабінет психолога
 • методичний кабінет
 • сольова кімната
 • басейн
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
 • 2 спортивні майданчики

–        дитячі городи

2.Склад вихованців

У 2016 -2017  навчальному році  в дошкільному закладі функціонувало 14 груп:

2 групи для дітей віком  до 3-х років, 12  груп для дітей від 3 до 6 (7) років, з них 3 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення.

Цього року заклад відвідувало всередньому 362 дитини

Раннього віку – 59

Дошкільного віку – 303

випускається до школи – 89 дітей

за звітній період в дошкільний заклад прийнято  – 166 дітей

Контингент батьків переважно соціально благополучний, переважають діти з сімей робітників , приватних підприємців , службовців, не працюючих

 1. Кадрове забезпечення

Навчальний процес в дошкільному закладі забезпечують 73 працівники:

27 осіб  – молодшого обслуговуючого персоналу, 2  – сестри медичні старші , 2 – бухгалтера, 1 –  шеф – кухар, 3 –  кухарі, 1  – комірник

37 педагоги, в тому числі:

вихователь – методист, 3 учителя – логопеда, практичний психолог, 1 інструктор  з фізичної культури, 3 музичних керівника, 26 вихователів. З них 32 мають повну вищу освіту, 5 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

Вища атестаційна  категорія – 7 – осіб –19 %

Перша атестаційна категорія – 7 осіб – 19 %

Друга атестаційна категорія – 5 осіб – 13%

Не атестовано ( молоді спеціалісти ) – 16 осіб – 43%

Тарифний разряд – 3 особи – 8%

Звання вихователь – методист – 1 особа – 2%

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогів ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного : у поточному році проатестовано 6  педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 4 особи.

Станом на 30 травня 2017 року у закладі є вакансія прибиральниці службових приміщень.

За звітній період в дошкільний заклад було прийнято 5 вихователів, практичний психолог, учитель – логопед,, прибиральниця службових приміщень, помічник вихователя для дітей віком до 3-х років, машиніст по ремонту спецодягу(білизни).  Звільнено шестеро людей  з них: помічник вихователя для дітей віком до 3-х років, помічник вихователя для дітей віком від 3-х років, прибиральниця службових приміщень, 2 вихователя,  машиніст по ремонту спецодягу(білизни). Причини звільнення: власне бажання, перехід на інше місце роботи, зміна місця проживання.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки  цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

4.Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ

Колектив дошкільного навчального у 2016-2017 навчальному році втілював в роботу такі пріоритетні завдання

 • Забезпечення збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дошкільників шляхом формування основ здорового способу життя.
 • Сприяння вихованню у дітей почуття національної гідності шляхом ознайомлення їх з традиціями українського  декоративного  мистецтва.
 • Розвиток комунікативно-мовленнєвого компетенцію та творчі здібності дітей дошкільного віку залучаючи їх  до театралізованої діяльності .
 • Формування основи економічної соціалізації через участь в трудовій діяльності

Пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

–  Продовжувати роботу по сприянню патріотичному вихованню дітей

– Забезпечити необхідні умови для пізнавальної діяльності дітей з урахуванням  особистісного підходу до кожної дитини.

– Продовжувати пошук шляхів для підвищення якості освітнього процесу та виховної роботи з вихованцями.

– Окреслювати сучасні методи та прийоми взаємодії дошкільного закладу і сім’ї  з метою задовольнити запити батьків в освіті дошкільників, надати допомогу у вихованні і розвитку дітей.

– Сприяти розвитку мовлення дітей шляхом залучення їх до активній участі в театралізованій діяльності.

Пріоритетним напрямком роботи також залишається турбота про фізичний розвиток  дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я .

На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно- гігієнічних вимог до умолов та режиму виховання дітей.

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створено задовільні умови : сольова кімната, 2 спортивні зали, 2 спортивні майданчики з обладнаними на них доріжками здоров’я,  в кожній групі створений спортивний куточок, працює басейн.

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньому  процесі дозволило покращити стан здоров’я вихованців, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

 1. Аналіз стану захворюваності дітей

За 2016-2017навчальний рік в дошкільному закладі діти хворіли на такі захворювання:

Інфекційні – 13 випадків (з них 7 вітряна віспа, скарлатина 2, ГКІ – 2,)

ГРВІ – 325 випадків

ЛОР – 50 випадків

У 2015 – 2016 н. р –1 дитиною по хворобі було пропущено 4,7 днів, а в  2016 – 2017  н. р. –  2,8  дні

По групам здоров’я розподіл проведено таким чином

І група здоров’я – 268  дітей (75%)

ІІ група здоров’я – 88 дітей (24%)

ІІІ група здоров’я – 5 дітей (1%)

По фізкультурних групах розподіл проведено таким чином:

Загальна група здоров’я  – 352 дитини (97%)

Підготовча група – 5 дітей (2%)

Спеціальна група – 3 дитини (1%)

На диспансерному обліку перебуває  66 дитини., часто хворіючих – 7 дітей.

Серед загальної кількості дітей закладу 82% становлять здорові діти, 18% – діти з виявленими патологіями.

 1. Якість реалізації освітніх програм

Для ефективного розв’язання проблем навчання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують в роботу сучасні методики.

В 2016 – 2017 навчальному році в другу половину дня велась робота гуртків:

 • «Музикотерапії»
 • «Грація»
 • Фольклорний
 • Драматичний

 

З метою вивчення стану готовності дітей до навчання в школі практичним психологом було обстежено  105 дітей старших груп

Функціональну готовність до школи показали 105 дітей, не готових до школи не виявлено.

 1. Управлінська діяльність

Безпосереднє керівництво закладом протягом 11 років здійснює завідувач Батарчук Аліна Володимирівна, яка має кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми роботи:

– батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп

– профспілковий комітет

– педагогічна рада

– загальні збори батьків та трудового колективу

– комісія охорони праці

– пожежно – технічна комісія

Управлінські рішення  та дії завідувача поточного року були спрямовані здебільше на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань:

– комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису

– організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі

– організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

– колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому зусиллями педагогів було створено Інтернет сайт закладу, сторінка на Фейсбуці.

– організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Усі звернення зареєстровані в Книзі прийому громадян, опрацьовані, на них надані відповіді в усній чи письмовій формі у визначений законодавством термін. Найчастіше звернення надходили з питання влаштування дітей в дошкільний заклад – 97; з питання проведення щеплень -15; влаштування на роботу – 8; ремонту груп – 10, організації харчування – 12, проведення літнього оздоровлення дітей старшого дошкільного віку в закладі – 3, відвідування дітьми дошкільного закладу до досягнення ними 7 років – 5, про пільги, якими користуються діти, батьки, яких приймали участь в АТО – 4. Питання роботи зі звернення громадян знаходяться на постійному контролі завідувача і є пріоритетними в діяльності дошкільного закладу. Щоквартально аналіз звернень громадян виноситься на нараду при завідувачу та кожні пів року аналізується в підсумковому наказі ( наказ від 12.07.2016 №55 «Про стан роботи зі звернення громадян за підсумками І півріччя 2016 року», від 29.12.2016 року № 109 «Про стан роботи зі звернення громадян за підсумками ІІ півріччя 2016 року»).

– організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління закладом. У продовж року всі педагогічні працівники отримали щорічну грошову винагороду, кращі працівники були відзначені грамотами управління освіти  і науки Сумської міської ради, одноразовими преміями, вихователь- методист Коба Лілія Юріївна занесена на Алею слави працівників освіти.

– організація роботи з батьками з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через загальні батьківські збори, збори батьківського комітету, батьківські конференції.

 1. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона розрахована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні проблеми батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Педагогічний колектив організовує для цього різні активні форми співпраці:

 • Батьківські збори
 • Індивідуальні консультації спеціалістів
 • Виготовлення саморобок разом з дітьми
 • Майстер-класи для батьків
 • В контексті виконання завдань у 2016 – 2017 навчальному році було започатковано проведення музичного фестивалю, позитивний відгук отримали музичний фестиваль «Козацькому роду нема переводу», театральний фестиваль «Різдвяна зірка», кінофестиваль «Наша група найкраща», патріотичний марш «Вишиванка – символ України». Інноваційною формою роботи є реалізація проекту «Рушник-оберіг дошкільного закладу». Діти проявили справжню акторську майстерність, збагатили словник, отримали позитивні емоції та впевненість у своїх творчих здібностях.
 • Проведені спільні виставки «Писанкове диво», «Вишиванка- символ моєї родини», «Ялинкові прикраси виготовлені власноруч», «Новорічні фантазії», «Писанкові дива», заходи та розваги «Конкурс козацької пісні», драматизація казки «Катигорошко», «Різдвяні вертепи», батьки стали учасниками майстер – класів «Родинний оберіг», «Лялька-трав’янка», «Великодня писанка»,також батьки були залучені до спільних з дітьми трудових десантів, організованих з метою покращення умов перебування дітей в дошкільному закладі..
 • До дня вишиванки було організоване свято де мами з дітьми приймали участь в дефіле вишиванок.
 • День відкритих дверей
 1. Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2016  -2017 навчального року  педагогічний колектив брав участь:

 • у фестивалях «Гармонія руху», «Україна рідний край».
 • Матеріали вихователя Гладченко О.П. відзначені в номінації «Дидактичні матеріали» міського етапу обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних закладів у 2017 році.
 • За участь у міському етапі Всеукраїнського дитячого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» вихованці отримали Подяку управління освіти  і науки Сумської міської ради.
 • Організація харчування у ДНЗ

Організація харчування дітей ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України  від 17.04.2006р. № 298/ 227

У ДНЗ працює досвідчений медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати : за звітній період за результатами перевірок СЕС, прокуратури, захисту справ споживачів, ветеринарної служби, комісії управління освіти і науки Сумської міської ради порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування та зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технології приготування страв , правил особистої гігієни.

У закладі харчуються діти пільгових категорій а саме:

– діти з малозабезпечених сімей – 16 дітей

– діти з багатодітних родин – 9дітей

– діти батьки яких перебувають в зоні АТО  2 дітей

-діти батьки яких брали участь в АТО – 22 дитини

– діти , які перебувають під опікою -1

– діти інваліди – 3

 1. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 17 « Радість» є державним закладом, в якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини. В своїй діяльності заклад регламентується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства».

Для ведення цієї роботи в закладі наказом завідувача затверджується громадський інспектор. Щорічно інспектор  веде облік дітей  пільгових категорій та звітує про роботу яка проводилась з цими сім’ями.

В дошкільному закладі створено банк даних дітей , які підлягають охопленню соціально – педагогічним патронатом.

 1. Робота зі зміцнення матеріально – технічної бази

Дошкільний заклад є комунальною  установою, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово – господарська діяльність  закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою.

На 2016 рік з міського бюджету на утримання дошкільного закладу  було виділено 5.227.427 з них:

– оплата праці 2.579.863

– використання товарів і послуг 1.636.074

З них :

– продукти харчування 377.896

– оплата комунальних послуг – 711.509

Додатково були виділено в 2016 році виділено 10670 грн. для заміни 3 електролічильників, 75000грн.: за які були придбані 2 холодильника, 2 пральні машини та електрична плита.

На 2017 рік  для функціонування дошкільного закладу було виділено з місцевого бюджету 6.886.736 з них:

– оплата праці -3.623.410

– предмети, матеріали -148.855

– медикаменти – 2.184

– продукти харчування 436.671

– оплата послуг(крім комунальних)-64.619

– оплата комунальних послуг-1.094.133

– також  заплановано 225. 000 для капітального ремонту туалетних кімнат 1 стояка

Також треба висловити велику подяку Шилову Віталію Володимировичу, який зробив під’їзду дорогу до дошкільного закладу.

Пофарбовані  та відремонтовані ігрові та фізкультурні майданчики

Влітку 2016 року  проведений поточний ремонт дошкільного закладу