Звіт керівника
Сумського дошкільного навчального закладу (ясел – садка) №17 «Радість» м. Суми, Сумської обл.
перед громадськістю за 2020-2021 н.р.
від 31.05.2021р.

1.Загальна характеристика.

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №17 « Радість»    м. Суми, Сумської обл. розпочав функціонування у 1990 році. Діяльність дошкільного закладу регламентується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного закладу, затвердженим рішенням Сумської міської ради від 13 січня 2005р. Працює заклад за Базовим компонентом та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • 2 музичні зали,
 • 2 спортивні зали,
 • кабінет логопеда,
 • кабінет психолога,
 • методичний кабінет,
 • басейн,
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,
 • 2 спортивні майданчики,

–        дитячі городи.

2.Склад вихованців

У 2020-2021  навчальному році  в дошкільному закладі функціонувало 14 груп:

2 групи для дітей віком  до 3-х років, 12  груп для дітей від 3 до 6 (7) років, з них 3 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення.

Цього року заклад відвідувало всередньому 286 дітей:

раннього віку – 44

дошкільного віку – 242

Випускається до школи –89 дитини.

За звітній період в дошкільний заклад прийнято  – 87 дітей

Контингент батьків переважно соціально благополучний, переважають діти з сімей робітників, приватних підприємців , службовців, не працюючих

 1. Кадрове забезпечення

Навчальний процес в дошкільному закладі забезпечують 67 працівників:

– 27  осіб  – молодшого обслуговуючого персоналу, 1 – заступник завідувача господарства , 2  – сестри медичні старші , 2 – бухгалтера, 1 –  шеф – кухар, 3 –  кухарі, 1  – комірник

– 30 педагогів, в тому числі:

вихователь – методист, 3 учителя – логопеда, практичний психолог, 1 інструктор  з фізичної культури, 2 музичних керівника, 23 вихователя. З них 28 мають повну вищу освіту, 2 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

Вища атестаційна  категорія – 5 осіб (17 %)

Перша атестаційна категорія –4 особи (20 %)

Друга атестаційна категорія –9 осіб (26%)

Спеціаліст – 12 осіб  (10%)

Звання вихователь – методист – 1 особа (3%).

Звання старший вихователь – 1 особа

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогів ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного  зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного : у поточному році проатестовано  3 педагога. Курси підвищення кваліфікації пройшли 5 осіб

Станом на 31 травня 2021 року у закладі є вакансія 2 вихователя (заміна декретної відпустки).

За звітній період в дошкільний заклад було прийнято 3 вихователя, інструктор з фізкультури,  2 помічника вихователя.  Звільнено 2  людини,  з них: вихователь, помічник вихователя. Причини звільнення: власне бажання, перехід на інше місце роботи.

4.Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ

Колектив дошкільного навчального у 2020-2021 навчальному році втілював в роботу такі пріоритетні завдання :

 

 1. Створення умов щодо упровадження здоров’яутворювальних технологій з метою формування сталих навичок гігієни життєдіяльності , рухової активності та саморегуляції для забезпечення повноцінного фізичного розвитку.

 

2.Продовжити освітню роботу яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує  творчі та технічні здібності , продуктивне та критичне мислення шляхом STREAM-освіти .

3.Створення умов для підвищення рівня використання в освітньому процесі та взаємодії з батьківською громадою ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет.

 

Пріоритетні завдання на 2021-2022 навчальний рік:

1.Урізноманітнювати форми освітньої роботи щодо упровадження здоров’яутворювальних технологій метою яких є формування здоров’язбережувальної компетентності.

2.Продовжити освітню роботу яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти .

3.Вдосконалювати рівень використання в освітньому процесі та взаємодії з батьківською громадою ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет

4.Створити систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності  та якості освіти.

На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно- гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створено задовільні умови : 2 спортивні зали, 2 спортивні майданчики з обладнаними на них доріжками здоров’я,  в кожній групі створений спортивний куточок, працює басейн.

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньому  процесі дозволило покращити стан здоров’я вихованців, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

 1. Аналіз стану захворюваності дітей у 2019-2020 н.р.

У 2019-2020р.р. 1 дитиною по хворобі було пропущено 2,4дні.

У 2020-2021р.р. 1 дитиною по хворобі було пропущено 1,9дні.

По групах здоров’я розподіл проведено таким чином:

І група здоров’я – 227

ІІ група здоров’я – 59

ІІІ група здоров’я – 0

Всі 286 дітей мають основну фізкультурну групу.

На диспансерному обліку перебуває 39 дітей.

Серед загальної кількості дітей закладу 79,3% становлять здорові діти (І медична група), 20,6% становлять діти з виявленими патологіями (ІІ медична група здоров’я ).

1 раз на рік дітей обстежують лікарі – спеціалісти (ф. 086). Кожна дитина має форму  щеплень(ф. 063).

 1. Якість реалізації освітніх програм

Для ефективного розв’язання проблем навчання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують в роботу сучасні методики.

В 2020 – 2021 навчальному році в другу половину дня проводилась робота гуртків:

 • «Музикотерапії»
 • Степ-аеробіка
 • Фольклорний

З метою вивчення стану готовності дітей до навчання в школі практичним психологом було обстежено  98 дітей старших груп

По діагностичному зрізу функціональну готовність до школи показали 89 дітей, 1 дитина  не готова  до школи у зв’язку з низьким рівнем  психосоціальної зрілості, інші залишаються за висновками ІРЦ та рекомендаціями вчителів – логопедів. Батькам дитини яка показала  низький рівень  психосоціальної зрілості психологом було надано онлайн консультації та рекомендації по підготовці дітини до школи.

 1. Управлінська діяльність

Безпосереднє керівництво закладом протягом 15 років здійснює завідувач Батарчук Аліна Володимирівна, яка має кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі використовуються такі форми роботи:

– батьківська громада

– профспілковий комітет

– педагогічна рада

– загальні  онлайн збори батьків та трудового колективу

– комісія з охорони праці

– пожежно – технічна комісія

– онлайн наради та консультації.

Управлінські рішення  та дії завідувача в  поточному році були спрямовані здебільше на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань:

– організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі;

– організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку;

– колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому зусиллями педагогів ведеться  Інтернет сайт закладу, сторінка на Фейсбуці;

– організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Усі звернення зареєстровані в Книзі прийому громадян, опрацьовані, на них надані відповіді в усній чи письмовій формі у визначений законодавством термін. Найчастіше звернення надходили з питання влаштування дітей в дошкільний заклад – 62; з питань проведення випускних ранків – 7; працевлаштування – 2; надання довідок про підтвердження стажу роботи -1, про пільги на харчування -5, довідки про те, що дитина дійсно відвідує заклад дошкільної освіти – 7. Питання роботи зі звернення громадян знаходяться на постійному контролі завідувача і не залишаються без відповідного реагування. Щоквартально аналіз звернень громадян виноситься на нараду при завідувачу та кожні пів року аналізується в підсумковому наказі (наказ від 15.07.2020 №55 «Про стан роботи зі звернення громадян за підсумками І півріччя 2020 року», від 23.12.2020  року № 128 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками ІІ півріччя 2020 року»);

– організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо є стимулом  успішної діяльності закладу. У продовж року всі педагогічні працівники отримали щорічну грошову винагороду, кращі працівники були відзначені грамотами управління освіти  і науки Сумської міської ради, одноразовими преміями;

– організація роботи з батьками з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через он-лайн батьківські збори, , онлайн зустрічі, онлайн консультування.

 1. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона розрахована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні проблеми батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Педагогічний колектив використовує для цього різні активні форми співпраці:

У жовтні спільно з батьками проведено виставку дитячої літератури «І мама і тато ці книжки читали» (за умов карантину фото на виставлене на Фейсбуці)

У грудні  виставка Карнавальні костюми від сімейних кутюр’є (за умов карантину фото виставлене на  на Фейсбуці)

У березні виставка Творчість в родині. (хендмейд )

Також були проведені конкурси :

У листопаді Літературний конкурс «Вірш про нашу групу»

У травні батьків залучили до конкурсу дизайну клумб «Освіта і садово-парковий дизайн»

 1. Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2020 -2021 навчального року  педагогічний колектив брав участь:

– у міському освітньому проекті «Рішення в стилі ЕКО»-  зайнято ІІІ місце. (участь батьків групи «Райдуга»),

– в обласному фестивалі-огляді фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» (міський етап) долучилися п’ять педагогів: учитель-логопед – Кобзенко О.В.; вихователі:  Бур І.О., Гладченко О.П., Кіхтьова М.А., Мішура Т.Д.. Зайняті  ІІ і ІІІ місця  номінаціях «Медіа-освіта», «Інновації в сучасній освіті».

– 9 груп у міжнародному проекті «Заняття добороти » БО «БФ «Щаслива лапа»».

– група «Казка »  у всеукраїнському  лайт – конкурсі «Краща групова кімната ЗДО» зайняла 2 місце

– в обласній конференції При СОІППО вихователя-методиста.

 1. Організація харчування у ДНЗ

Організація харчування дітей ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України  від 17.04.2006 р.  № 298/ 227

У ДНЗ працює досвідчений медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати : за звітній період за результатами перевірок порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування та зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технології приготування страв , правил особистої гігієни.

У закладі харчуються діти пільгових категорій, а саме:

– діти з малозабезпечених сімей –10 дитина,

– діти з багатодітних родин – 15 дітей,

– діти батьки яких брали участь в АТО – 18 дитини,

– діти інваліди -1.

 1. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 17 «Радість» є державним закладом, в якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини. В своїй діяльності заклад регламентується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства».

Для ведення цієї роботи в закладі наказом завідувача затверджується громадський інспектор. Щорічно інспектор  веде облік дітей  пільгових категорій та звітує про роботу, яка проводилась з цими сім’ями.

В дошкільному закладі створено банк даних дітей , які підлягають охопленню соціально – педагогічним патронатом.

 1. Робота зі зміцнення матеріально – технічної бази

Дошкільний заклад є комунальною  установою, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово – господарська діяльність  закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою.

На 2021 рік  для функціонування дошкільного закладу було виділено з місцевого бюджету 9904908.00 грн. з них:

– оплата праці -8530848.00 грн.

– предмети, матеріали -151115.00 грн.

– медикаменти – 4399.00 грн.

– продукти харчування 355244.00 грн.

– оплата послуг(крім комунальних)-68874.00 грн.

– оплата комунальних послуг-793578.00 грн.

– навчання – 850.00 грн

Також  було витрачено  100  000  на капітальний ремонт туалетної кімнати групи «Сонечко».

Також протягом 2020-2021 н.р було пофарбовано  та відремонтовано ігрові та фізкультурні майданчики, в групах зроблені косметичні ремонти, оновлено інвентар на харчоблоці для відповідності вимогам HACCP.