СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД  (ЯСЛА-САДОК) № 17 «РАДІСТЬ»
М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУМСЬКИЙ ДНЗ№17 М. СУМИ

Звіт
керівника Сумського дошкільного навчального закладу
( ясла – садок) № 17 « Радість» м. Суми , Сумської обл.
перед громадськістю за 2023-2024н.р.
від 31.05.2024р.
Батарчук Аліни Володимирівни

Даний звіт зроблений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005року № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», наказу  управління освіти і науки Сумської міської ради  «Про  проведення звітів керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів перед педколективами та громадськістю » від 11.04.2022 року    № 145.

 Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження

колегіальної етики управлінської діяльності завідувача

 Завдання звітування:

 • забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом;
 • стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

1.Організаційно-проваві засади діяльності дошкільного закладу.

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №17 « Радість»    м. Суми, Сумської обл. розпочав функціонування у 1990 році. Діяльність дошкільного закладу регламентується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного закладу, затвердженим рішенням Сумської міської ради від 13 січня 2005р.

Відповідно до рішення педагогічної ради Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 «Радість» м. Суми, Сумської області освітній процес здійснював за такими програмами: інваріативний складник – за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. Білан О.І., нова редакція 2022 р.); варіативний складник – парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (автор Лохвицька Л.В.), програма з національно-патріотичного виховання для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»(за науковою редакцією Рейпольської О.Д., у всіх вікових групах використовувалася парціальна програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху», у спеціальних групах – програма «Корекційно-розвивальна робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення» (автори Стахова Л.Л., Кравцова І.В.),  програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років (авт. Шевчук А.С.).

Групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для належного проведення освітньої діяльності створено сучасні умови, обладнані освітні осередки:

 • 2 музичні зали,
 • 2 спортивні зали,
 • кабінет логопеда,
 • кабінет психолога,
 • методичний кабінет,
 • басейн,
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,
 • 2 спортивні майданчики,
 • дитячі городи.

 2. Склад вихованців

У 2023-2024 навчальному році  в дошкільному закладі функціонувало 12 груп: 3 групи для дітей віком  до 3-х років, 9  груп для дітей від 3 до 6 (7) років, з них 3 групи компенсуючого типу для дітей із порушеннями мовлення.

Цього року загальна кількість вихованців закладу склала 261 дитина:

з них відвідували заклад – 70 дітей раннього віку, дошкільного віку – 191 дитина.

Випускається до школи 68 дітей.

За звітній період до дошкільного закладу прийнято 78 дітей.

Контингент батьків переважно соціально благополучний, переважають діти з сімей робітників, приватних підприємців, службовців, непрацюючих, діти батьків які служать в ЗСУ

3. Кадрове забезпечення

Навчальний процес в дошкільному закладі забезпечують 55 працівників:

– 21 особа  – обслуговуючий персонал, 1 – заступник завідувача господарства, 1 – сестра медична старша, 2 – бухгалтера, 2 – кухарі, 1 – комірник;

– 27 педагогів, в тому числі:

вихователь-методист, 3 учителя-логопеда, практичний психолог, 3 музичних керівника, 19 вихователів. 28 педагога мають повну вищу освіту, 1 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

 • спеціалісти вищої атестаційної категорії – 5 осіб (19%);
 • першої атестаційної категорії –7 осіб (25 %);
 • спеціалісти другої атестаційної категорії –10 осіб (36%);
 • спеціалісти – 5 осіб (20%);
 • педагогічне звання вихователь – методист – 1 особа (4%);
 • педагогічне звання старший вихователь – 1 особа (4%).

Щороку згідно графіка педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогів ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного  зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного : у поточному році  було про атестовано 9 педагогів. Курси підвищення кваліфікації при СОІППО згідно з графіком пройшло 6 осіб.

Станом на 31 травня 2024 року у закладі є 2 вакансії вихователів (1 з них заміна декретної відпустки), 2 кухаря (з них – 1 заміна декретної відпустки), праля, 05 ставки сестри медичної.  За звітній період в дошкільний заклад було прийнято  музичний керівник, 2 сторожа,  3 помічника вихователя, підсобний працівник, кухар, прибиральниця службових приміщень.  Звільнилися 8 співробітників, з них: 1 вихователь,  2  сторожа, помічник вихователя, прибиральниця службових приміщень, сестра медична старша, муз керівник, кухар.  Причини звільнення: власне бажання, виїзд за кордон.

 4.Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ

Пріоритетні завдання на 2023/2024 навчальний рік:

 

1.Продовжувати упровадження в освітню роботу здоров’яутворювальних технологій та народних оздоровчих традицій, які сприяють формуванню здоров’язбережувальної компетентності .

 1. Продовжити освітню роботу яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти .
 2. Сприяти розвитку соціально-емоційної сфери дітей дошкільного віку шляхом створення психологічно безпечного та комфортного середовища

Пріоритетні завдання на 2024/2025 навчальний рік:

1.Удосконалити роботу по упровадженню в освітню діяльність здоров’яутворювальних технологій, які сприяють формуванню здоров’язбережувальної компетентності .

 1. Продовжити впроваджувати в освітню роботу інноваційні технології, які сприяють сталому розвитку особистості дошкільника, формують творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти .

3.Продовжити роботу по формуванню максимально комфортного середовища для вихованців в умовах воєнного стану, яке сприятиме розвитку соціально-емоційної сфери дітей дошкільного віку .

 1. Актуалізувати комплексний підхід до реалізації становлення мовленнєвої компетентності шляхом використання сучасних технологій розвитку зв’язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів.

5.Провести самооцінювання діяльності закладу за напрямом «Оцінювання професійної  діяльності педагогічних працівників»

5. Медичне обслуговування дітей

Компетентне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньому  процесі дозволило покращити стан здоров’я вихованців, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

В дошкільному закладі створено оптимальні умови для проведення медичної, профілактичної, фізкультурно-оздоровчої роботи. Медична й профілактично-оздоровча робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти. З метою пропагування здорового способу життя в дошкільному закладі з дітьми та батьками проводиться санітарно-просвітницька робота. На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов утримання дітей

У 2022-2023н.р. 1 дитиною по хворобі було пропущено 0.7 дня.

У 2023-2024 н.р. 1 дитиною по хворобі було пропущено 0.9 дня.

Основну фізкультурну групу мають  255 дітей, підготовчу – 6 дітей , дітей з спеціальною групою здоров’я в закладі немає.

6. Якість реалізації освітніх програм

Перед нашим закладом дошкільної освіти стоїть важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що, в свою чергу, вимагає вдосконалення освітнього процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів.

Набуття дітьми дошкільного віку ключових компетентностей відбувалося  в різних видах діяльності: ігровій, руховій, комунікативній, мовленнєвій, мистецько-творчій, здоров’язбережувальній, пізнавально-дослідницькій, господарсько-побутовій тощо.

Ефективному розвитку творчої особистості сприяло надання додаткових освітніх послуг у формі гурткової роботи. Функціонував гурток «Гармонія» – музично-терапевтичного спрямування; «Веселі музики» – гри на дитячих музичних інструментах. Заняття проводилися у другу половину дня. Кількість вихованців у кожному гуртку 10 – 12 осіб.

Педагоги в освітній діяльності дошкільного навчального закладу спрямують освітній процес на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. Актуальними є питання, пов’язане з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема – розвитку ключових компетентностей дошкільників.

У дошкільному закладі проведені моніторингові дослідження рівня сформованості компетентностей дітей відповідно до вимог Базового компонента та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Вивчення проводилися на початку навчального року (вересень-жовтень, 2023), І півріччя (січень-лютий, 2024), в ІІ півріччі (травень, 2024).

Аналіз проведеного  моніторингу за навчальний рік показав, що

цілеспрямована робота за програмою «Українське дошкілля» сприяла підвищенню кількісних та якісних освітніх показників. Показники засвоєння освітньої лінії «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі» та «Дитина у природному довкіллі» становлять 84%, це в середньому більше на  15 % у порівнянні з вереснем 2023 року. Спостерігається позитивна динаміка у засвоєнні програмового матеріалу з освітньої лінії «Дитина в світі культури» – в середньому  на 10 %.  Вивчення показників оволодіння дітьми  основними рухами з фізичної культури показало, що всі діти опанували м’язово-руховою вправністю.

Показники з освітньої лінії «Дитина в соціумі» також набули змін – рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився в середньому на 23%. Більшість дітей з початковим рівнем логіко-математичної компетентності виявили середній рівень, на 18 % збільшилась кількість дітей з достатнім рівнем засвоєння.

За результатами комплексної діагностики рівня психологічної готовності до шкільного навчання (проведеної бесіди А.Керна – І.Йєрасика) та графічного субтесту отримані наступні результати: із 30 обстежених дітей старшого дошкільного віку 29 дітей (97%) готові до навчання в школі. Низький рівень  психосоціальної готовності до навчання в школі має 1 дитина ( 3% ) .

Дієвим було засідання психолого-педагогічного консиліуму «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі», де вихователі старших груп знайомили присутніх з характеристиками своїх вихованців;  вузькими спеціалістами надані довідки щодо рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку. Вихователем-методистом узагальнені матеріали психолог-педагогічного консиліуму,  складені довідки обстеження дітей старшого дошкільного віку з питань готовності до навчання в школі, надані методичні рекомендації щодо корекції в здійсненні , які виникли під час обстежень, складений план роботи з дітьми, які потребують посиленої уваги з боку педагогів та батьків..

Завдяки плідній роботі вчителів-логопедів Головенко Н.М., Довженко А.М., Бойко Є.В. у випускників груп компенсуючого типу  для дітей із порушеннями мовлення виправлена звуковимова декількох фонетичних груп, сформоване фонематичне сприймання, збагачений досвід виконання ряду операцій мислення (класифікація узагальнення, порівняння, серіація під час мовленнєвої діяльності). Такий показник є результатом використання нетрадиційних методів і прийомів у роботі з дітьми не тільки учителів-логопедів, а й вихователів спеціальних груп для дітей із порушеннями мовлення. Педагоги творчо підходили до освітнього процесу, успішно впроваджували в своїй роботі з дітьми  «навчання через гру» в різних видах дитячої діяльності. Вчителі-логопеди використовували різноманітні ігрові прийоми, намагаючись зробити процес не тільки корисним, але й цікавим: логопедичні етюди, елементи логоритміки, рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням. Завдяки такому творчому підходу підвищився комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей з вадами мовлення. В умовах воєнного часу  спеціалісти продовжили роботу як у форматі онлайн, так і у формі офлайн, проводячи  індивідуальні заняття з вихованцями.

7. Управлінська діяльність

Безпосереднє керівництво закладом протягом 18 років здійснюю я, завідувач Батарчук Аліна Володимирівна, маю кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі використовуються такі форми роботи:

– батьківська громада

– профспілковий комітет

– педагогічна рада

– загальні  онлайн та офлайн збори батьків та трудового колективу

– комісія з охорони праці

– пожежно – технічна комісія

– онлайн та офлайн  наради та консультації.

Управлінські рішення  в  поточному році були спрямовані здебільше на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань, організації безпеки життєдіяльності колективу, організацію безпечного середовища перебування дітей:

– організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі;

– організація роботи щодо охоплення офлайн та он-лайн навчанням дітей;

– колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому зусиллями педагогів ведеться  Інтернет сайт закладу, сторінка на Фейсбуці, деякі вихователі ведуть свій ютуб канал;

– організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Усі звернення зареєстровані в Книзі прийому громадян, опрацьовані, на них надані відповіді в усній чи письмовій формі у визначений законодавством термін. Найчастіше звернення надходили з питання влаштування дітей в дошкільний заклад; працевлаштування; надання довідок про підтвердження стажу роботи, довідки про те, що дитина дійсно відвідує заклад дошкільної освіти. Питання роботи зі звернення громадян знаходяться на постійному контролі завідувача і не залишаються без відповідного реагування. Щоквартально аналіз звернень громадян виноситься на нараду при завідувачу та кожні пів року аналізується в підсумковому наказі .

– організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо є стимулом  успішної діяльності закладу. У продовж року всі педагогічні працівники отримали щорічну грошову винагороду, кращі працівники були відзначені грамотами управління освіти  і науки Сумської міської ради, одноразовими преміями;

– організація роботи з батьками з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через он-лайн та офлайн батьківські збори,  онлайн зустрічі, онлайн консультування.

8. Організація роботи з сім’ями вихованців

Надзвичайно важливою складовою діяльності закладу освіти є питання співпраці з родинами вихованців, педагогічної просвіти батьків, залучення їх до освітнього процесу. Робота з батьками у цьому навчальному році, у порівнянні з минулим, проводилася з урахуванням умов воєнного стану.

Робота з батьками була організована за модульним принципом, щомісяця вона підпорядковувалася єдиній темі та меті. Щомісяця у перспективному плані роботи з дітьми педагоги зазначали форми роботи з батьками на місяць за такими модулями: інформаційно-аналітичний, пізнавальний, наочно-інформаційний, розважально-дозвільний.

Робота з батьківською громадськістю здійснювалася в дистанційно-очному режимі.

Слід відзначити, що в партнерській діяльності  педагоги дотримувалися загальних принципів і підходів взаємодії з батьками, разом з тим її зміст у кожній віковій групі завжди був адаптованим, відповідав інтересам батьків, тим питанням, які хвилювали їх. Педагогам на допомогу завжди приходила професійна майстерність адміністрації, яка надавала консультації та поради в умінні зацікавити та показати значимість взаємин дорослих та дітей для їхнього розвитку.

У вересні  родини вихованців брали активну участь у підготовці до проведення Дня Знань та виставки дитячих малюнків «Моя мрія».

Активно залучалися батьки дошкільнят до проведення Дня українського козацтва, осіннього ярмарку, музично-літературного конкурсу «Наша творча родина».

Виконуючи завдання ДНЗ по впровадженню STREAM-освіти в освітній процес, у  січні проведено конкур «Дитячий інжиніринг». Батьки і діти змогли долучитися до світу творчості та фантазі, звернули увагу на практичне використання вторинної сировини, важливість цього питання в збереження екології довкілля.

Свої неабиякі креативні здібності проявили члени сімей та діти, залучившись до участі в конкурсі «Лялька бібабо своїми руками».

Батьки-волонтери Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідали дошкільний заклад  та розповіли про мінну безпеку в умовах воєнного стану.

Вихованці закладу та їх батьки взяли участь у Всеукраїнській акції «Собаки та коти у нашому житті».

Реалізації художньо-естетичного потенціалу родин сприяла виставка великодніх композицій, акція «Подаруй садочку квітку», театральна феєрія «Від Різдва до Водохреща», музичне свято «Вишиванка – мода сучасності», тиждень театру. Такі  форми роботи забезпечили підтримку батьками процесу формування мистецько-творчих навичок дошкільнят.

9. Соціальна активність дошкільного закладу

В 2023/2024 навчальному році педагоги дошкільного закладу брали активну участь  в освітянських заходах та отримали відзнаки:

 • Всеукраїнський фестиваль «Сучасне дошкілля під крилами захисту» (Кіхтьова М.А. – диплом ІІ ступеня, Гладченко О.П. – диплом ІІ ступеня, Горських Ю.В. – диплом ІІІ ступеня).
 • Обласний вернісаж педагогічних ідей «Ідеї, досвід, інновації педагогів дошкільноїосівти сумщини» (педагоги Коба Л.Ю., Кіхтьова М.А., Горських Ю.В., Гладченко О.П.).
 • Освітній форум педагогів дошкільної освіти Сумщини «Дошкілля Сумщини: виклики, досвід, інновації» (педагоги Коба Л.Ю., Кіхтьова М.А., Горських Ю.В., Гладченко О.П. поділилися творчими наробками).
 • Міський тур обласного фестивалю «Світ дошкілля» (вихователь-методист Коба Л.Ю. за зайняте ІІІ місце отримала грамоту управління освіти та науки СМР у номінації «Сучасні якісні практики у реалізації змісту освітнього напряму «Особистість дитини» (інваріативний складник) Базового компоненту».
 • Всеукраїнський конкурс творчих робіт «Збережи та віднови свої емоції, почуття та психічний стан» (завідувач Батарчук А.В., диплом І ступеня)
 • Міський конкурс сімейних проектів «Еко-класна» родина» (родина вихованця групи «Грибочки» Іщенка Івана, вихователь Борисова О.О.).
 • Флешмоб «Заплетемо серцем Україну» в контексті «Регіональної (не)конференції для дошкільних педагогів міні-Ed Camp» за темою «Матриця змін: підтримка проактивного педагога» (музичний керівник Придача О.С., подяка за участь).
 • Подяка Сумського педагогічного університету за підготовку студентів освітнього ступеня бакалавр та активну участь у формуванні практичних вмінь майбутніх фахівців (Батарчук А.В., Коба Л.Ю., Довженко А.М., Головенко Н.М., Бойко Є.В., Кіхтьова М.А., Бірюкова Л.В.).
 • Коба Л.Ю., вихователь-методист, була спікером на освітянських заходах у ДНЗ №29 та СПШ №14, де поділилася досвідом роботи впровадження STRIAM-освіти в освітній діяльності.
 • Придача О.С., музичний керівник, була спікером на музичній майстерці «Зимовий вернісаж музичних ідей» з теми «Музично-ритмічна творчість дошкільнят» (ЦПРПП СМР).
 • Національний проект «Цікава Фізкультура – 2.0. Перезавантаження» (Горських Ю.В., інструктор з фізичного виховання, провела фізкультурно-оздоровчі заняття).
 • Національний онлайн-марафон «Разом до перемоги» (Горських Ю.В., інструктор з фізичного виховання).

10. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Заклад дошкільної освіти забезпечений нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей.  У закладі освіти складений соціальний паспорт ЗДО, розроблене положення про громадського інспектора з охорони дитинства. Протягом року громадський інспектор  Супрун С.М. систематично оновлювала базу даних дітей пільгового контингенту та надавала інформацію до інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради.  Дана інформація доводилася своєчасно та у повній мірі до відома батьків і педагогів.

У закладі складено план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу на поточний рік. Педагоги під підпис ознайомлені про недопустимість та протидію булінгу в освітній діяльності.

 

11. Організація харчування у ДНЗ

Організація харчування дітей ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України  від 17.04.2006 р.  № 298/ 227, постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

В цьому році було організоване дворазове харчування  (обід та полуденок)

У ДНЗ працює досвідчений медичний персонал та кухарі. За звітній період за результатами перевірок порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування та зберігання їжі. З метою профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту працівники суворо дотримують установлених вимог до технології приготування страв, правил особистої гігієни.

У закладі харчуються діти пільгових категорій, а саме:

– діти з малозабезпечених сімей – 4

– діти з багатодітних родин – 4

– діти, батьки яких є захисниками України  – 34

– діти інваліди – 3- діти із числа внутрішньо переміщених осіб – 18

– діти які мають статус дитини постраждалої в наслідок воєнних дій і збройних конфліктів – 24

– діти позбавлені батьківського піклування, або які перебувають під опікою -1

12. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази

Дошкільний заклад є комунальною  установою, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово – господарська діяльність  закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою.

На 2024 рік для функціонування дошкільного закладу було виділено з місцевого бюджету 10 827 664 грн. з них:

– оплата праці – 9 035 844.00 грн.

– предмети, матеріали – 66 437.00 грн.

-медикаменти – 2110.00 грн.

– продукти харчування 122 530.00 грн.

– оплата послуг (крім комунальних) – 125 746.00 грн.

– оплата комунальних послуг – 1 472 277.00 грн.

– навчання -2720.00 грн.

Для підготовки до нового опалювального сезону та на виконання заходів з енергозбереження відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001 були виконані роботи на загальну суму 15 000грн.

Нажаль, в цьому році фінансування закладу було мінімальним, тому капітальних ремонтів приміщень  будівлі закладу та придбання цінних матеріалів не було. Але треба зазначити що в 2023-2024 навчальному році в закладі було проведено  капітальний ремонт укриття, на який було виділено та використано 2 430 877грн

В якості гуманітарної допомоги дітям прикордоння закладом були отриманні навчально-розвиваючі матеріали «Відкривай та розвивай» – 5 боксів, Education Kin – 9 боксів, леп бук від Unicef.

На прикінці своєї доповіді я хочу подякувати батькам та колективу за співпрацю і взаєморозуміння, підтримку.

Заходи які ми зробили протягом року направленні на створення комфортних та безпечних умов перебування дітей в садочку, збереження здоров’я дітей, підготовку дітей до школи.

 

 

Завідувач                                                                     ________ Аліна БАТАРЧУК

 

 

завантажити .pdf –  Звіт керівника 2024