СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VII СКЛИКАННЯ LXVI СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  18 грудня 2019 року  № 6115 – МР

м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року      № 2898-МР «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у закладах освіти м. Суми»

        З метою забезпечення повноцінного харчування вихованців закладів дошкільної освіти та дітей з особливими освітніми потребами закладів освіти м. Суми, на виконання частини 3 статті 56 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Унести зміни до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2898-МР «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у закладах освіти м. Суми», а саме:

1.1. Викласти в новій редакції підпункт 1.1. пункту 1:

«1.1. Встановити вартість харчування однієї дитини на день:

– для дітей раннього віку –  21,00 гривня;

– для дітей раннього віку санаторних груп – 22,00 гривні;

– для дітей дошкільного віку – 25,00 гривень;

– для дітей дошкільного віку санаторних груп – 26,00 гривень».

1.2. Викласти в новій редакції підпункт 1.4.7. пункту 1:

«1.4.7. Дітей у санаторних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу; у спеціальних та інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, навчально-виховних комплексів; у спеціальних закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».

1.3. Викласти в новій редакції підпункт 2.3. пункту 2:

«2.3. Встановити вартість триразового харчування (сніданок, обід, полуденок):

– для учнів 1-4 класів спеціальної школи (СЗЗСО СШ СМР) – 25,00 гривень;

– для учнів 5-10 класів спеціальної школи (СЗЗСО СШ СМР) – 30,00 гривень;

– для учнів спеціальних навчально-виховних комплексів №№ 34, 37 – 25,00 гривень».

  1. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

  2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

Сумський міський голова                                                                                            О.М. Лисенко