СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ VII СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 24 лютого 2016 року № 418 – МР
м. Суми
Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 грудня 2015 року № 199-МР «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції» (зі змінами)

З метою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 148-МР, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни в додаток до рішення Сумської міської ради від 30 грудня 2015 року № 199-МР «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції» (зі змінами), а саме:
1.1. Пункт 4 додатку вказаного рішення викласти в такій редакції:
«4. Безкоштовне харчування дітей, батьки яких брали участь у проведенні антитерористичної операції, надається у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї (в якій проживає дитина) в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує півтори величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
До складу сім’ї включаються:
1) чоловік, дружина;
2) рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;
3) неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;
4) непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
5) жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
До сукупного доходу сім’ї включаються нараховані:
1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
6) доходи від підприємницької діяльності.
Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.
Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.
Пільговик має право на отримання пільги протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права».
2. Дане рішення набирає чинності з 25 лютого 2016 року.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пака С.Я.
Сумський міський голова О.М. Лисенко

 

завантажити .doc